Opråb: Verdens bedste arbejdsplads er ved at forsvinde

Dårlig psykisk arbejdsmiljø koster samfundet årligt milliarder. Virksomhedslederne sidder med nøglen til at løse problemet - hvis de selv vil.
Forventningerne til vores daglige arbejde er under forandring til det værre på mange danske arbejdspladser. Robusthed er ved at blive vigtigere end arbejdsglæde. I skrivende er "robusthed" et krav i mere end 1.000 opslag på jobnet.dk. Antallet af anmeldelser om psykiske erhvervssygdomme steg med 80 procent, næsten en fordobling, fra 2011 til 2014. Det er en falliterklæring, og udtryk for ledelsesmæssigt dovenskab.

Lad os få sat en stop for søgningen efter robuste medarbejdere. Vi har i stedet brug for robuste ledere med mod til at skabe trivsel og tryghed blandt medarbejderne.

Tidligere delte ansatte og arbejdsgivere visionen om den gode arbejdsplads som stedet, hvor man møder glad ind om morgenen, og går lige så glad hjem efter fyraften. Nu søger man medarbejdere, som kan klare et konstant hårdt psykisk krævende arbejde uden at gå ned med stress.

Stress koster på bundlinjen
De fleste af os vil gerne yde et topkvalificeret stykket arbejde samtidig med, at vi trives. Men ønsket om at trives er ved at blive tabu. Desværre. Det er til ugunst for dansk økonomi, den enkelte virksomhed og naturligvis for lønmodtagerne.

Men det er sådan virkeligheden er i brancher som slagteri, transport af passagerer, rengøring, døgninstitutioner og hjemmepleje. Det er både i det private og det offentlige. Det er blandt faglærte såvel som ufaglærte. Ja, såmænd blandt mediefolk og akademikere.

Man kan jo stoppe op et kort øjeblik og spørge sig selv: Hvor vil jeg helst arbejde? Et sted hvor ledere taler om at være robuste, mens de stresser eller med kollegerne på verdens bedste arbejdsplads, hvor trivsel og kvalitet skaber gode resultater.

Jeg ved godt, hvad jeg ville vælge. Verdens bedste arbejdsplads. Men det er jo ikke alle, der får det valg. Man må jo tage de job, der byder sig til.

Bedre ledelse er påkrævet
Det er ledelsesmæssig dovenskab, når ledelsen tilrettelægger arbejdet, så psykisk nedslidning er uundgåelig. Når ledelsen slår op i banen, og kræver robuste medarbejdere i forventningen om, at de holder lidt længere end de, som allerede har givet op.

Hvorfor tager ledelsen ikke fat om problemet, og får skabt det gode arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladserne, i stedet for at søge overnaturlige mennesker som ikke bliver stressede, i hvert fald ikke lige så hurtigt som de fleste af deres kolleger?

Samlet koster det dårlige psykiske arbejdsmiljø mere end 14 milliarder kroner hvert år. Det fortæller noget om behovet for handling ude på arbejdspladserne, og det siger i den grad noget om, hvor meget virksomhederne kan tjene på at lede efter løsninger i stedet for at købe sig en stakket frist med såkaldte robuste medarbejdere.

Løsningen ligger lige for
Vi ved godt, hvad der skal til. Forskningen har peget på problemerne og løsningerne i snart mange år. Vejen fra det nordligste Norge og til Rom kunne være belagt med et centimeter tykt lag af papir fra de utallige rapporter, som vi har ignoreret alt for længe.

Vi kender allerede løsningerne. De seks guldkorn: indflydelse, mening, forudsigelighed, social støtte, belønning og krav. Og "social kapital" med samarbejde, tillid og retfærdighed. Faktisk er det ikke særlig svært at gøre noget ved problemerne. Det kræver blot handling.

De seks guld guldkorn og den sociale kapital handler om at styrke samarbejdet mellem ledelse og kolleger. Forudsætningen er en handlekraftig ledelse, som tør se udfordringerne i øjnene, og har modet til at sætte gang i konkrete handlinger i samarbejde med medarbejderne.

Lederne skal uddannes i psykisk arbejdsmiljø
Naturligvis skal ledelsen være klædt ordentligt på til opgaven. Desværre ser vi den modsatte situation i flere og flere tilfælde, hvor ledelsen ikke har mulighed for at løfte opgaven, fordi der mangler de grundlæggende kompetencer til at håndtere det psykiske arbejdsmiljø.

Derfor bør vi sætte skub på uddannelse i psykisk arbejdsmiljø målrettet til lederne. Det er ikke altid lederne, som alene bærer ansvaret for et dårligt psykisk arbejdsmiljø, men lederne er altid en del af løsningen.

Lad os droppe kapløbet mod bunden i vores søgning efter robuste medarbejdere. Lad os i stedet hæve ambitionen, tage fat om roden på det dårlige psykiske arbejdsmiljø og igen kæmpe en fælles kamp for verdens bedste arbejdsplads.

Morten Skov Christensen er næstformand for LO.

Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)


placeholder

Annonce