Organisering: 3F satser på fagforening classic

Danmarks største fagforening vil tage livtag med medlemstilbagegangen gennem klassiske fagforeningsdyder: fag, faner og fællesskab
Fagforeningen skal ikke nødvendigvis være billigere. Men bedre til det, den i forvejen er god til og som har skabt et af de mest trygge samfund for lønmodtagere i hele verden.

Sådan lyder det fra Henning Josefsen Overgaard, der er forbundssekretær i Danmarks største fagforening, 3F. Og ansvarlig for forbundets indsats for at få flere organiseret.

En indsats, der ifølge forbundssekretæren har højeste prioritet efter år med medlemstilbagegang.

Vi kan se, at udviklingen går den rigtige vej

3F har i dag under 300.000 medlemmer. Men medlemsudviklingen i 3F er ved at vende. Til det bedre, fortæller Henning Josefsen Overgaard.

”Det fald i medlemstallet, vi har set gennem en årrække, er ved at stagnere. Medlemstilbagegangen er faldet til en tredjedel af, hvad det var tilbage i 2013-2014. Det betyder ikke, at vi har nærmet os målet, som vi sammen med forbundsformand Per Christensen har sat: 15.000 flere medlemmer i 2019 eller i alt 300.000. Men vi kan se, at udviklingen går den rigtige vej,” siger Henning Josefsen Overgaard i et interview med Netavisen Pio.

Han understreger, at mange faktorer spiller ind i medlemsudviklingen: Beskæftigelsessituationen, færre job i sektorer med 3F’ere ansat og robotiseringen.

”Derfor er det spændende ikke kun, om vi får flere medlemmer, selv om vi selvfølgelig går efter det – men om vi får øget organiseringsgraden. Hvis ikke organiseringsgraden er høj på en arbejdsplads, så kan arbejdsgiveren stort set tilbyde de løn- og ansættelsesvilkår han vil. Derfor er det vigtigt, at andelen af organiserede på vores arbejdspladser stiger,” siger forbundssekretæren.

Alt handler om organisering
Tankesættet i 3F – som er udstukket fra flere kongresser i det store forbund og senest i 2016 – er, at det faglige arbejde i et og alt skal ”handle om organisering”. Og det sker indenfor tre hovedområder: Synlighed, fastholdelse og rekruttering.

Ordet fagforening siger jo det hele

”Vi skal bruge hele den værktøjskasse, vi har brugt i fagbevægelsen gennem historien, og så skal vi skærpe og nytænke enkelte af dem. Vi skal blandt andet arbejde mere struktureret med organiseringen af nye medlemmer, for arbejdspladserne har udviklet sig meget de seneste 40 år – og vi skal tilpasse os den nye virkelighed,” siger Henning Josefsen Overgaard.

”Ordet fagforening siger jo det hele: Det er en forening af mennesker, der har et fællesskab omkring deres fag. Og den grundlæggende tanke skal vi tilbage til.”

Overenskomsten sår de gule af banen
Konkret satser 3F flere midler på synlighed men at ”indholdet altid er seriøst”. 3F sætter også ind med mere indhold til det, der kaldes medlemsfastholdelse: 3F’erne skal hele tiden kunne opleve, at fagforeningen har aktiviteter, rådgivning og tilbud. Det kan være med udgangspunkt i overenskomsten med tilbud om efteruddannelse og kompetenceudvikling. Det kan være jobformidling og deltagelse i faglige fællesskaber som for eksempel klubben på arbejdspladsen.

Der findes ikke en snuptagsløsning

”I 3F forhandler vi overenskomst og kender fagene indgående, og det er netop derfor vi er stærke og skiller os ud,” siger Henning Josefsen Overgaard.

Endelig prioriterer 3F indsatsen med at rekruttere blandt potentielle nye medlemmer. Her er der især fokus på de yngre generationer og udenlandsk arbejdskraft.

”Udlændinge med arbejde i Danmark kender som udgangspunkt ikke den danske model. Derfor er vi nødt til at gøre noget mere for at oplyse. For eksempel information på andre sprog i pjecer, skrivelser, kontakt til udlændinges foreninger og kontakt til ambassader. I forhold til de unge har vi også en opgave. Vi må desværre konstatere, at skolekontaktarbejdet ikke har været prioriteret højt nok. Derfor vedtog vi også på kongressen sidste år, at vi i 3F vil arbejde for, at LO genoptager et stærkt skolekontaktarbejde. Der findes ikke en snuptagsløsning – men det er et spændende arbejde som vi glæder os til at give nyt liv,” siger Henning Josefsen Overgaard.

3F var blandt andet aktive i indsatsen for at få overenskomst med restaurant-kæden Letz Sushi. I juni blev der efter års kamp indgået overenskomst.

Aktivisme og røde faner
3F’s forbundssekretær slår også på, at den store fagforening fremover vil satse mere på to andre traditionelle fagforeningsdyder: Aktivisme og røde faner.

”Den høje grad af arbejderbeskyttelse og lønmodtagerrettigheder i Danmark, som man helt berettiget ser op til fra resten af verden, er jo ikke kommet af sig selv. Det skyldes jo i høj grad den aktivisme, der har været på arbejdspladserne efter 2. verdenskrig og op gennem 60’erne og 70’erne. Og det er noget af den aktivisme, vi skal have fundet frem til igen,” varsler Henning Josefsen Overgaard.

Det handler om at lade folk få indflydelse på deres egen kamp

Han nævner for eksempel de hospitalsansatte rengøringsassistenter, der i foråret satte fokus på en række af de udfordringer, de står overfor i deres arbejde. Blandt andet at regeringens to-procents effektiviseringsmål betyder et ringere arbejdsmiljø. Over 500 blev aktiveret i kampagnen. Aktiviteterne betød samtidig, at organisationsgraden blandt rengøringsassistenterne steg med 15 procent.

”Det handler om at lade folk få indflydelse på deres egen kamp. Og det vil folk gerne. Det, vi skal gøre som organisation, er at understøtte rammerne. Det vigtige er, at det ikke er os som fagforening, der skal diktere, hvad det er, der skal slås for, men at vi lader medlemmerne på den enkelte arbejdsplads eller den enkelte branche definere, hvad deres største udfordringer er, og så understøtter vi som fagforening den kamp. På den måde er man medlemmernes fagforening,” siger Henning Josefsen Overgaard.

Forbundssekretæren mener samtidig, at en øget aktivisme blandt medlemmerne også – helt naturligt – vil føre til flere faglige kampe.

”Nogle gange er det nødvendigt at lægge arm med hinanden. Vi har jo brancher, hvor alt for mange arbejdspladser siger nej til overenskomster. Derfor er vi nødt til at have en mere aktivistisk tilgang til de virksomheder, der ikke vil indgå en overenskomst. Der er vi nødt til at bruge kampvåbenet for at få en overenskomst, det gælder både danske og udenlandske firmaer, der opererer i Danmark,” siger han.

Den gule pris
Det bliver ikke på prisen for kontingentet de fremtidige slag med for eksempel Det Faglige Hus og Kristelig Fagforening skal slås, slår 3F’s forbundssekretær fast.

Vi kommer aldrig til at stå udenfor Bilka og hverve medlemmer

”Vi vil rigtig gerne tilbyde kontingenter, der er så lave som muligt, men vi går ikke på kompromis med kvaliteten. Vi har modsat de gule fagforeninge, en ambition om at være mere end en forretning. Vi kører f.eks. sager for vores medlemmer og henter samlet set et højere beløb hjem i erstatning til medlemmerne af 3F, end hvad de samlet betaler i kontingent. Årligt bliver det til over 1 milliard kroner. Derudover kæmper vi for vores medlemmers mod strømninger, der skævvrider samfundet og truer den danske velfærdsmodel. Og det koster at tage ansvar,” siger Henning Josefsen Overgaard.

”På bundlinjen handler det om oplysning, og vi kan måske godt blive bedre til at fortælle omverdenen, hvilken værdi vi skaber. Vi skal udbrede kendskabet til, hvad en fagforening er og hvad fagbevægelsen gør for lønmodtagere i Danmark,” siger Henning Josefsen Overgaard.

”Vi kommer aldrig til at stå udenfor Bilka og hverve medlemmer, som var det kunder og uden interesse for faget, sådan som de gule fagforretninger gør. Det, det handler om for os, er, at få skabt opmærksomhed omkring faget, og organisere arbejderne omkring deres egen arbejdsplads og branche. ”

Netavisen Pio bringer i den kommende tid en række artikler, hvor der er fokus på medlemsudviklingen i LO-fagbevægelsen.

 


placeholder

Annonce