Organisering er det stærkeste våben mod social dumping

Den historiske dom fra i går beviser med al tydelighed, at organisering er det bedste redskab mod løndumping.
Danmarkshistorien største sag om social dumping har fældet dom over det italienske metrofirma Cipa.

Sagen beviser, at fagbevægelsen stadig er en helt afgørende og nødvendig aktør for at sikre et godt, trygt og ikke mindst retfærdigt arbejdsmarked. Og at et medlemskab af en fagforening er det stærkeste bolværk mod social dumping og uretfærdighed på arbejdsmarkedet.

I Cipa-sagen er det lykkedes 3F BJMF at organisere mange af virksomhedens rumænske og italienske kolleger. Det er et resultat af bl.a. den lettere adgang til byggepladserne. Det har været helt afgørende for, at man kunne løfte bevisbyrden.

Nødvendigheden af et stærkt organiseret arbejdsmarked, som står fast på gode løn og arbejdsvilkår, står helt skarpt.

Svimlende 22 millioner til metroarbejderne
Tirsdag den 10. marts vandt 3F’s afdeling Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes fagforening (BJMF) Danmarkshistoriens største sag om social dumping. Boden til den italienske virksomhed Cipa, der er underleverandør på Metrobyggeriet i København, er på svimlende 22 mio.kr.

Cipa er blevet dømt for at have underbetalt deres ansatte med helt ned til 55 kr. i timen. På papiret betalte Cipa officielt en korrekt timeløn. Mens de ansatte arbejdede 60 timer om ugen, fik de kun løn for 37 timer. Og dermed blev den reelle timeløn langt under mindstelønnen i overenskomsten. Som Aurelian Ciorpec, ansat i Cipa, udtalte til Fagbladet 3F da sagen begyndte: ”Jeg er enormt vred. De italienske chefer behandlede os som slaver. Det var slaveri i år 2014”.

Fagbevægelses pres har givet indrømmelser
Fagbevægelsen har igennem en længere periode lagt pres på Metroselskabet for at komme social dumping til livs. Sagen mod Cipa er frugten af et bedre og styrket samarbejde mellem den lokale fagbevægelse og Metroselskabet.

Metroselskabet tog i starten af 2015 tre konkrete initiativer for at understøtte den danske model på metrobyggeriet. Det betyder, at der på alle 22 byggepladser er sat opslagstavler, som fagforeningerne kan bruge til at informere kollegerne. Det betyder, at alle nye medarbejdere på metrobyggeriet bliver informeret om deres rettigheder og overenskomst på deres første arbejdsdag, og endelig at LO-fagbevægelsen har fået tre skurvogne, som kan bruges som fagforeningskontor på de tre centrale metrobyggepladser.

Vi hjælper dagligt vores udenlandske kolleger ud af de elendige arbejdsvilkår, som alt for mange bliver tilbudt og alt for mange af dem slet ikke er i stand til at sige fra overfor.

Men den afgørende faktor i sagen har været, at kollegerne har stået sammen i 3F og krævet deres overenskomstsikrede løn. Den historiske dom fra i går beviser med al tydelighed, at organisering er det bedste redskab mod løndumping. Kædeansvar og arbejdsklausuler er vigtige redskaber, som vi skal arbejde for politisk, både nationalt og kommunalt. Men arbejdsklausuler og kædeansvar er først for alvor noget værd, når der er en organiserende fagbevægelse på arbejdspladserne med medlemmer, som kan tage kampen op og kræve, at overenskomsten bliver overholdt. Det er den danske model i en nøddeskal.

Fremtiden kræver organisering af de udenlandske kolleger
I Cipa-sagen er det lykkedes 3F BJMF at organisere mange af virksomhedens rumænske og italienske kolleger. Det er et resultat af bl.a. den lettere adgang til byggepladserne. Det har været helt afgørende for, at man kunne løfte bevisbyrden. Mange af vores udenlandske kolleger, som kommer til Danmark for at arbejde, er ikke vokset op med en fagbevægelse, som har haft styrke til et kræve ordentlige arbejdsvilkår, og hvor langt størstedelen af arbejderne er medlemmer af fagforeningen.  De kender ikke til, at reglerne på arbejdsmarkedet bestemmes af en overenskomst – frem for som de ellers er vant til i resten af Europa: af lovgivningen.

Social dumping i Danmark skal bekæmpes igennem et stærkt fællesskab på arbejdspladserne. Fagbevægelsen er et aktivt handlefællesskab bestående af 1 million kolleger, som hver dag står fast på et arbejdsmarked med gode løn- og arbejdsvilkår, uanset om man kommer fra Danmark eller fra udlandet.

Vi hjælper dagligt vores udenlandske kolleger ud af de elendige arbejdsvilkår, som alt for mange bliver tilbudt og alt for mange af dem slet ikke er i stand til at sige fra overfor. Alle, som kommer til Danmark for at arbejde, skal selvfølgelig tilbydes gode danske overenskomstmæssige vilkår.

Den historiske sejr til 3F viser , hvor stærk fagbevægelsen er, når den organiserer, står sammen på arbejdspladsen og kræver gode løn- og arbejdsforhold. Men det kræver også, at vi de kommende år bliver endnu bedre til at organisere de svageste på arbejdsmarkedet. Og når det kommer til byggepladserne, så er det de udenlandske kolleger, vi skal give et fagforeningsmedlemskab.

Derfor starter kampen mod social dumping med et medlemskab af en fagforening.

Morten Skov Christiansen (f. 1982) er uddannet elektronikmekaniker og formand for LO Hovedstaden.

Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)


placeholder

Annonce