Overenskomst: LO glæder sig over mærkbare forbedringer

Mere i løn, mere opkvalificering, styrket indsats mod social dumping og mere frihed til børnefamilier og seniorer. Det er overskrifterne i det mæglingsforslag, som arbejdsmarkedets parter netop har nikket ja til.
LO og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har her kort før middag nikket ja til forligsmand Ole Hasselgaards samlede mæglingsskitse for overenskomstforhandlingerne. Dermed er der nu udsigt til nye treårige overenskomster for i alt 500.000 lønmodtagere på det private arbejdsmarked. Og der er tilfredshed hos fagbevægelsen, som noterer sig en række mærkbare forbedringer for medlemmerne:

”Der er opnået pæne lønstigninger – og et meget klart fokus på, hvordan vi sikrer, at medarbejderne har de kompetencer, der er nødvendige for at klare sig på fremtidens arbejdsmarked. Det har også ligget os meget på sinde at sikre mærkbare forbedringer for såvel børnefamilierne som seniorerne”, lyder det fra LO-formand Lizette Risgaard i en skriftlig udtalelse.

Mere frihed til børnefamilier og seniorer
Der lægges med mæglingsskitsen op til, at lønningerne stiger med syv procent over en treårig periode. Det giver ifølge LO en reallønsstigning på cirka to procent, når der tages højde for inflationen. Også LO-medlemmernes muligheder for efter- og videreuddannelse styrkes med aftalen.

Børnefamilierne tilgodeses ved at der indføres fuld løn under forældreorloven og bedre vilkår for at holde fri i forbindelse med børns sygdom. De ældre medarbejdere får med aftalen mulighed for at holde flere seniorfridage, og på den måde trappe gradvist ned på arbejdsmarkedet.

Også når det gælder kampen mod social dumping, er der grund til at glæde sig, lyder det fra Lizette Risgaard: ”Vi har sikret indsigt i arbejdsgivernes brug af vikarer og underleverandører, så vi dels kan sikre, at det foregår på overenskomstmæssige vilkår, dels imødegå arbejdsgiveres omgåelse af overenskomsterne”.

Også DA-direktør Jacob Holbraad er tilfreds med aftalen: ”Vi har fået en løsning, der er afbalanceret, og som er til gavn for både virksomheder og lønmodtagere. Den nye overenskomst rummer større fleksibilitet for virksomhederne og en række goder til lønmodtagerne.”, udtaler han.

Afstemningsresultat skal foreligge 20. april
Med dagens aftale er der nu overenskomster på plads for 500.000 privatansatte inden for LO-området på det private arbejdsmarked. Inden for langt de fleste brancher har parterne dog allerede selv aftalt sig frem til nye overenskomster. Det gælder blandt andet på industriområdet, hvor Dansk Industri og CO Industri indgik et forlig i midten af februar, der omfattede 230.000 ansatte i industrien.

For cirka 40.000 ansatte, knap procent, har det dog ikke været muligt for parterne selv at nå frem til en aftale. Det gælder blandt andet VVS’ere, frisører og ansatte i hotel- og restaurationsbranchen. Vilkårene for de grupper bliver derfor nu også fastlagt i forbindelse med det samlede mæglingsforslag.

Dermed er forhandlingsfasen afsluttet, og næste fase er nu, at mæglingsforslaget skal til urafstemning blandt de LO’s medlemmer, der er omfattet af forsalget. Også DA’s medlemmer skal stemme om forslaget. Forligsmand Ole Hasselgaard meddelte i forbindelse med præsentationen af aftalen, at resultatet af urafstemningen skal foreligge 20. april.


placeholder

Annonce