Overrasket handicaporganisation: Regeringen lider normalt af ‘rettighedshad’

Formanden for LEV - landsforeningen for udviklingshæmmede er overrasket over regeringens pludselige kærlighed til patientrettigheder, efter at man gentagne gange har forsøgt at angribe de handicappedes rettigheder
Med sundhedsreformen lægger regeringen op til at styrke patientrettighederne. Det overrasker formand i handicaporganisationen LEV, Anni Sørensen, for Løkke-regeringens kurs på handicapområdet har i en årrække været præget af “en form for rettighedshad”, mener hun.

Flere gange har regeringen forsøgt at indskrænke rettighederne for handicappede, påpeger hun:

“Man har i flere omgange forsøgt at udhule de rettigheder, som er så nødvendige for de allermest sårbare. Man har foreslået lovændringer, som indskrænker menneskers rettigheder,” siger hun til Netavisen Pio.

Regeringen ønskede at ændre serviceloven, så borgerne ikke længere havde ret til bestemte tilbud eller ydelser

Flere angreb på rettighederne

Det er særligt gennem ændringer af serviceloven - der udstikker rammerne for borgere med funktionsnedsættelse - at regeringen har forsøgt at svække de handicappedes rettigheder, mener Anni Sørensen:

“Regeringen ønskede at ændre serviceloven, så borgerne ikke længere havde ret til bestemte tilbud eller ydelser, det skulle istedet bero på et kommunalt skøn. Vores erfaring er entydigt, at skøn ikke er til borgernes fordel. Mange ville have mistet værdifulde tilbud, som de i dag har ret til,” siger hun.

Man kan nærmest tale om, at regeringen har en slags had/kærlighedsforhold til rettigheder

For et år siden, i forbindelse med revisionen af servicelovens bestemmelser om magtanvendelses, ønskede regeringen endnu en svækkelse af de handicappedes rettigheder, som Anni Sørensen betegner som en “markant rettighedskrænkelse”.

Her foreslog man, at give kommunerne øget mandat til at flytte en handicappet borger fra et botilbud til et andet uden personens accept.

Begge den ændring blev heldigvis forhindret, forklarer Anni Sørensen.

Paradoksal udmelding

På pressemødet om sundhedsreformen sagde sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), at "det går ikke mindst ud over de svageste i vores samfund, når de patientrettigheder, vi ellers har bygget op, ikke bliver efterlevet".

Anni Sørensen er positiv over for, at sundhedsminister Ellen Trane Nørby nu taler varmt om patientrettigheder, men ser det samtidig som et paradoks, fordi regeringen har foreslået flere svækkelser af rettighederne på specialområdet:

“Man kan nærmest tale om, at regeringen har en slags had/kærlighedsforhold til rettigheder for blandt andre mennesker med handicap,” skriver hun i et debatindlæg på Altinget. Hun opfordrer på Twitter sundhedsministeren til også at lade rettighederne gælde på socialområdet.

placeholder
 

Tårnhøj fejlprocent der rammer skævt

Der kan være langt fra at have en rettighed til rent faktisk at få de tilbud, som man er berettiget til.

En praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen fra 2015 viser, at der er fejl i 40 procent af kommunernes afgørelser i sager om hjælp til borgere med senhjerneskade og andre alvorlige handicaps.

Det vender virkelig den tunge ende nedad, når man skal kæmpe så hårdt for sin ret

Den høje fejlprocent giver en kæmpe ulighed mellem de handicappede, der har mange ressourcer og stærke pårørende, og de handicappede som ikke har:

“Det vender virkelig den tunge ende nedad, når man skal kæmpe så hårdt for sin ret,” siger Anni Sørensen.

Hun forklarer, at forældre til børn med kognitive handicap ofte oplever, at systemet og kommunen bliver en modstander, i stedet for at understøtte forældrene og børnene i deres rettigheder.

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Ordet "skøn" er et ord der i kommuneregi,er forbundet med ordet "visitation". "Visitation" der kommer på tale,når en borger ikke kan klare sig selv og fordrer hjælp.Som ældre,syge og udviklingshæmmede.Der "skønnes" på hvor stort "behovet" hos den enkelte borger kan være.
Når det gælder "behov"for hjælp,kan man opleve, hvordan der "lægges borgeren ord i munden".Det man VIL høre.Så det på denne måde gennem manipulering,er nemt at styre og helt at borteliminere "behov" der e.v.t kan være.Borgeren manipuleres til at svare JA på spørgmål,hvor der burde have været svaret NEJ. Visitatoren VED at et JA tit og ofte udelukker netop den hjælp der burde ydes. Visitation i en nøddeskal. Oprettet for at spare hvor der ikke burde spares.Man "skønner".En skønnende instans , der ene og alene er blevet oprettet for derved nemmere at kunne ignorere problemer og behov.Da "serviceloven" jo påpeger hvordan borgeren har ret til "selv at bestemme"."Medbestemmelse",...som når borgeren siger JA hvor vedkommende burde mene NEJ.Men,desværre ikke selv kan vurdere på det rigtige.Det er overordentlig SMART at få en borger til at sige lige akkurat DET der er fordelagtigt for den enkelte kommuner. "Servicelov" i praksis der mest tjener stat og kommune. I stedet for borgeren.

Annonce