Overvismanden om helligdags-beregning: Ikke normal praksis

Finansministeriet konkluderer, at arbejdsudbud-effekten ved at sløjfe en helligdag er varig, fordi intet erfaringsmateriale modsiger påstanden, men den går ikke, fastslår overvismanden
Foto: De Økonomiske Råd
Carl-Johan Dalgaard, Overvismand
Finansministeriet oplyste mandag over for Netavisen Pio, at ministeriet antager, at den øgede arbejdsudbudseffekt af at sløjfe en helligdag - 8.500 fuldtidspersoner - er varig, alene fordi ministeriet ikke er bekendt med, at der foreligger erfaringsmateriale, der modsiger påstanden.

Men den går ikke, fastslår overvismand Carl-Johan Dalgaard.

Tirsdag morgen skriver han således i et tweet - i en debat med dagbladet Børsens økonomiske ekspert, Steen Bocian - , at “udbudseffekter bør have empirisk grundlag, hvis de “regnes ind”.

placeholder

 

Til Politiken siger overvismanden uddybende:

Tværtimod ville man i det tilfælde normalt sige, at effekten er nul

“Når man ikke kan godtgøre en empirisk effekt, er den normale praksis altså ikke at sige, at effekten er varig, sådan som Finansministeriet tilsyneladende gør her. Tværtimod ville man i det tilfælde normalt sige, at effekten er nul.” 

Ministeriets antagelser bygger ikke på erfaring

Finansministeriet oplyste mandag følgende til Netavisen Pio om, hvad der ligger til grund for, at ministeriet antager, at arbejdsudbud-effekten på 8.500 fuldtidspersoner af at sløjfe en hellig er varig:

det lægges derfor beregningsteknisk til grund, at effekten er varig

“Skønnet for arbejdsudbudsvirkningen er behæftet med usikkerhed, men usikkerheden vender i udgangspunktet begge veje. Usikkerheden kan være større på længere sigt. Finansministeriet er dog ikke bekendt med empiri, der illustrerer om, og hvor hurtigt arbejdsudbudsvirkningen evt. aftager, og det lægges derfor beregningsteknisk til grund, at effekten er varig.”

Politiken erfarer mandag aften, at SVM-regeringen formentlig fremlægger et lovforslag om at sløjfe en helligdag - sandsynligvis Store Bededag - allerede i løbet af tirsdag. Men det afviser Beskæftigelsesministeriet over for Netavisen Pio. Lovforslaget fremsættes derimod "snarest", oplyses det.

Politiken skriver også, at den kompensation, som regeringen har stillet lønmodtagerne i udsigt i forbindelse med at man pålægger lønmodtagerne at arbejde en ekstra dag, vil være i form af en forhøjelse af det særlige ferietillæg.

Fagbevægelsen er stærkt kritisk over for SVM-regeringens planer om at sløjfe en helligdag, og dermed lade lønmodtagerne arbejde en ekstra dag.

Her mener man, at planen lægger gift ud for de igangværende overenskomstforhandlinger på det private område, og at regeringen med sit forslag blander sig i løn- og arbejdsforhold, som normalt aftales mellem arbejdsmarkedets parter.

Opdateret kl. 14.20 med oplysning om, at lovforslaget om en helligdags afskaffelse ikke fremlægges tirsdag

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Embedsmændene har ikke erfaringen ???, altså skønner de så det passer i regeringens kram.
"Dygtige" embedsmænd, de må forfremmes.

Annonce