Pædagogmangel kalder på national rekrutteringsplan

Om få år vil der mangle 14.000 pædagoger. Nyt regeringsudspil kan forværre den galoperende pædagogmangel yderligere. Det kalder på national rekrutteringsplan.
Foto: flickr
Pædagogmanglen breder sig i det danske landskab. Med minimumsnormeringer og stigende børnetal i daginstitutionerne er der brug for, at flere uddanner sig til pædagog.

Men i øjeblikket går det desværre den forkerte vej.

Der er tomme stole på pædagoguddannelsen og i takt med at store årgange af pædagoger forlader arbejdsmarkedet, bliver manglen på pædagoger bare større og større. Og det er en tikkende bombe under den pædagogiske faglighed og børnenes trivsel i daginstitutionerne.

Men regeringens udspil om at udflytte uddannelsespladser risikerer, trods gode intentioner, at forværre situationen.

For manglen på pædagoger bliver ikke løst af, at der åbner endnu et uddannelsessted. Slet ikke hvis den finansieres af, at man skruer ned for taxametertilskuddet (altså det tilskud, uddannelserne får per studerende) i de større byer, hvor manglen er størst.

Brug for en national rekrutteringsplan

Pædagoguddannelsen har nemlig været udsultet gennem en længere årrække og det er åbenlyst, at både søgning og kvalitet har lidt under uddannelsens lave tilskud.

Hvis der skal gøres noget ved pædagog-manglen og hvis der skal sikres en god pædagoguddannelse i HELE landet, er der brug for andet og mere end at flytte rundt på studiepladser.

Der er brug for en national rekrutteringsplan, der målrettet kan skaffe flere studerende på pædagoguddannelsen og flere pædagoger til vores børn i fremtiden.

Heldigvis behøver regeringen ikke lede længe efter forslag, der kan dæmme op for pædagogmanglen.

Invester i pædagoguddannelsen

Pædagogernes fagforening BUPL har lanceret 15 forslag, der kunne medtages i en ny national rekrutteringsplan og udover de åbenlyse tiltag der øger lønnen og giver bedre arbejdsvilkår, er der netop også forslag der vedrører pædagoguddannelsen:

  1. Invester i pædagoguddannelsen med et permanent øget taxametertilskud, så de studerende får en uddannelse af høj kvalitet, og pædagogerne bliver bedre rustet til at arbejde i faget i mange år.

  2. Opret uddannelsesstillinger for pædagogiske assistenter og medhjælpere, så de får bedre muligheder for at tage en pædagoguddannelse.

  3. Øg dimensioneringen på pædagoguddannelsen i de regioner, hvor man i dag afviser kvalificerede ansøgere, og hvor der er en vækst i antal børn.

  4. Normaliser adgangskravet til meritpædagoguddannelsen, så den kan påbegyndes efter to års relevant erhvervserfaring fremfor fem år.

  5. Opret en særligt tilrettelagt pædagoguddannelse, som er en blanding af studier, arbejde og praktik.

  6. Og gå i dialog med professionshøjskolerne om økonomi til flere lokale uddannelsessteder og med kommunerne om økonomi til opkvalificering.

Regeringens nye udspil skal diskuteres i Folketinget i løbet af efteråret og opfordringen herfra skal lyde til, at politikerne samtænker tiltag i en national rekrutteringsplan for pædagoguddannelsen med deres store uddannelsesplan.

På den måde kan vi skabe et mere sammenhængende Danmark, hvor der er pædagoger nok og gode dagtilbud i hele vores land.

Pædagog og hovedbestyrelsesmedlem i BUPL


placeholder

Annonce