Parkering af kontanthjælpsmodtagere skyldes tidligere tiders optimisme

VK-regeringen var alt for optimistiske med, hvor let det ville være at få svage kontanthjælpsmodtagere i arbejde, vurderer direktøren for AK-Samvirke. Det giver i dag kommunerne store tømmermænd.
Børsen afslører i dag, hvordan kommunerne har ’gemt’ 35.000 kontanthjælpsmodtagere væk på kontanthjælp. Artiklen dokumenterer på baggrund af opgørelser fra både Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Dansk Arbejdsgiverforening, hvordan kommunerne de sidste par år har placeret titusindvis af kontanthjælpsmodtagere i de såkaldte matchgrupper 2 og 3. Dermed skal titusindvis af kontanthjælpsmodtagerne ikke stå til rådighed for uddannelse og job og fjerner sig endnu længere væk fra arbejdsmarkedet.

Da man startede systemet med fem matchgrupper var man generelt lidt for optimistiske om, at det bare handler om hurtigt i job. Man mente nærmest, at socialrådgiverne var ude på at holde på klienterne.  Det har vist sig, at det ikke var helt så let at få gruppen i arbejde.

Verner Sand Kirk, som er direktør i Arbejdsløshedskassernes Samvirke, mener, at kommunernes omkatogisering skyldes, at den tidligere regering var for optimistisk i forhold til at få kontanthjælpsmodtagere i dag. Til Netavisen Pio udtaler han:

”Der er sikkert noget om, at nogle kommuner nedplacerer i matchgruppe for at spare aktivering. Men jeg tror også, at det kan hænge sammen med, at man da man startede systemet med fem matchgrupper var man generelt lidt for optimistiske i lyset af den fremherskende diskurs om, at det bare handler om hurtigt i job. Man mente nærmest, at socialrådgiverne var ude på at holde på klienterne.  Det har vist sig, at det ikke var helt så let at få gruppen i arbejde. Især i lyset af den stigende ledighed siden finanskrisen. Og så har man så taget konsekvensen og omplaceret dem i en anden matchgruppe”.

Selvom kontanthjælpsmodtagerne således fjerner sig længere væk fra arbejdsmarkedet, vurderer Verner Sand Kirk ikke, at kommunernes nye praksis vil få de store konsekvenser: ”Den umiddelbare konsekvens er selvfølgelig at aktiveringsindsatsen falder. Det gør egentlig ikke så meget i den udstrækning, at aktiveringen har været virkningsløs alligevel. Men udfordringen er jo, at man i stedet for at erstatte dårlig aktivering med ingen aktivering, skal erstatte det med god og effektiv aktivering”, fastslår han.

For den betydelige svage gruppe af kontanthjælpsmodtagere handler det om at starte helt forfra med at rette op på de sociale problemer: et ’uheldigt valg af forældre’, et elendigt skoleforløb og misbrugsproblemer.

Hvis politikerne skal fastholde kontanthjælpsmodtagerne på arbejdsmarkedet, skal der i stedet helt andre og forskelligartede midler til, mener direktøren for AK-Samvirke:

”Netop fordi gruppen af kontanthjælpsmodtagere er så differentieret, kan man ikke generelt sige, hvad der skal til. De ressourcestærke skal bare have noget fornuftigt at bestille, ind til de starter på en uddannelse. Eksempelvis ’nytteaktivering’, som de kalder det i Aalborg Kommune". Derimod mener han, at der er brug for en anden tilgang til de svage grupper: "For den betydelige svage gruppe af kontanthjælpsmodtagere handler det om at starte helt forfra med at rette op på de sociale problemer: et ’uheldigt valg af forældre’, et elendigt skoleforløb og misbrugsproblemer”, siger han.

Vi kunne altså gøre det endnu bedre, hvis også Antorini hjælper til og løser manglen på uddannelses- og praktikpladser.

Denne opfattelse oplever Verner Sand Kirk faktisk, at regeringen deler, men han mener samtidig, at samfundet skal blive bedre til at sikre alle ordentlige muligheder. ”I denne tid, hvor Mette Frederiksen står så meget for skud, oplever jeg, at det også er sådan hun ser udfordringen. Men vi kunne altså gøre det endnu bedre, hvis også Antorini hjælper til og løser manglen på uddannelses- og praktikpladser”, afslutter Verner Sand Kirk.


Kommentarer fra Facebook