Partistøtte: V fik fire gange mere end S fra private sponsorer

Analyse: Over de seneste ti år har Venstre modtaget over 90 millioner kroner i partistøtte fra erhvervslivet og dets interesseorganisationer. Socialdemokratiets tilskud kom primært fra fagbevægelsen, men var af et langt mindre omfang.
Venstre får økonomisk støtte fra de store erhvervsorganisationer, mens Socialdemokratiet får støtte fra fagbevægelsen. Sådan er den udbredte opfattelse af den støtte, som partierne modtager.

Billedet er ikke nødvendigvis forkert. Men der er meget stor forskel på støttens størrelse. Det viser en gennemgang af de seneste ti års tilskud til henholdsvis Venstre og Socialdemokratiet, som Netavisen Pio har foretaget på baggrund af partiernes offentliggjorte regnskaber i perioden 2005-2014.

Gennem de seneste ti år har Venstre modtaget næsten fire gange så meget i tilskud fra virksomheder, organisationer, foreninger og fonde, som Socialdemokratiet har. Fra 2005 til 2014 modtog Venstre samlet set 91,4 millioner kroner, mens Socialdemokratiet modtog 23,7 millioner kroner. Der er med andre ord meget stor forskel på, hvor mange midler partiernes ”sponsorer” stiller til rådighed.

Figur 1: Samlet støtte, 2005-2014
partistøtte2005141

Partier skal oplyse om støtte fra organisationer
Reglerne for partistøtte er fastsat i ”Lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber”. Det er lovens § 5, stk. 1, nr. 5, der slå fast, at partierne skal offentliggøre ”Tilskud fra internationale organisationer, kollektive private sammenslutninger, faglige organisationer, erhvervsorganisationer, erhvervsvirksomheder, fonde og foreninger.”

Både Venstres og Socialdemokratiets regnskaber i perioden er offentlig tilgængelige på Folketingets hjemmeside. I Venstres regnskaber hedder posten ganske enkelt ”Tilskud fra internationale organisationer, tilskud kollektive private sammenslutninger, faglige organisationer, erhvervsorganisationer, erhvervsvirksomheder, fonde og foreninger” og er placeret under resultatopgørelsen. Hos Socialdemokratiet hedder posten 'Faglige organisationer, fonde, foreninger mv.' og er placeret under Note 1.

Partierne er forpligtiget til at offentliggøre navnene på en bidragsyder, hvis bidragsyderens samlede beløb inden for det pågældende år overstiger 20.000 kroner. De er imidlertid ikke forpligtiget til at offentliggøre det eksakte støttebeløb. Tilskud fra enkeltpersoner er en selvstændig regnskabspost, og indgår derfor ikke i opgørelsen.

Støtte topper i valgår
Det ses klart af Figur 2, at tilskuddene topper i valgårene 2005, 2007 og 2010/2011. Det er især i 2007 og op til valget i 2011, at Venstre scorer markant højere tilskud end Socialdemokratiet. Men også imellem valgene henter Venstre 4-5 milliarder hjem i årlig støtte, mens Socialdemokratiet mellem valgenen stort set ingen tilskud modtager.

Figur 2: Årlig støtte 2005-2014
partistøtte2005142

Partierne er som nævnt kun forpligtiget til at offentliggøre navne på bidragsydere over 20.000 kroner, og ikke de eksakte beløb. Alligevel giver de offentliggjorte navne et indtryk af, hvor pengene kommer fra.

Venstre støtte kommer først og fremmest fra erhvervslivet og dets interesseorganisationer. Venstre modtager alle årene støtte fra Dansk Arbejdsgiverforening og fra Den Liberale Erhvervsklub – en pengeklub der er etableret med det formål at samle penge ind til partiet.

Derudover optræder også AP Møller-Mærsk, Dansk Industri (DI), Danmarks Rederiforening, Finanssektorens forening til støtte af et sundt og konkurrencedygtigt erhvervsliv og Provinsindustriens Arbejdsgiverforening jævnligt i regnskaberne. Til gengæld optræder Landbrug & Fødevare og forgængeren Landbrugsrådet kun enkelte år. Blandt de mere kuriøse kan nævnes Skandinavisk Tobakskompagni og pelslobbyen i form af Kopenhagen Fur.

Hos Socialdemokratiet er det ikke overraskende fagforbundene som dominerer. Det gælder først og fremmest Dansk Metal, der har støttet partiet i alle årene. Også Fødevareforbundet NNF har givet meget støtte, mens 3F, HK og Arbejdernes Landsbank har givet støtte i enkelte år. LO giver ikke længere støtte fra centralt hold, og heller ikke det store fagforbund FOA har givet støtte – hvert fald ikke over 20.000 kroner.


Flere artikler om emnet

placeholder

Annonce