Patient med livstruende nyresygdom blandt Støjbergs ulovligt udviste

En af de otte personer, som er udvist på et fejlagtigt grundlag, er en livstruet nyre-syg mand fra Indien, der forsvandt sidste år
En alvorlig syg mand fra Indien, som lider af terminalt nyresvigt, og som vil dø indenfor få dage uden behandling, fik sidste år et ulovligt afslag på humanitært ophold i Danmark.

Efter afslaget afbrød manden i foråret 2017 sin behandling og forsvandt. Først i januar i år begyndte de danske myndigheder at lede efter ham og syv andre personer, som viste sig at være fejlagtigt udsendt af Danmark.

Det fortæller Radio24syv på baggrund af aktindsigt i en række dokumenter hos Rigspolitiet, Udlændinge- og Integrationsministeriet og Udenrigsministeriet.

Vil dø inden for to uger uden behandling
Manden lider af terminalt nyresvigt og var i livsvigtig hæmodialysebehandling. Den gives tre gange om ugen.

Ifølge lægeoplysninger i den indiske mands sag, er behandlingen livslang og -nødvendig.

De danske udlændingemyndigheder var fuldt ud vidende om, at nyre-behandlingen var afgørende for mandens overlevelse.

“Det fremgår endvidere, at dialysebehandlingen er livslang, og at De uden dialysebehandlingen vil dø indenfor kort tid,” står der i ministeriets afslag til manden.

Professor Bo Feldt-Rasmussen, klinikchef på Nefrologisk Klinik på Rigshospitalet, kender ikke den konkrete sag, men han forklarer generelt, at det er et spørgsmål om liv eller død, hvis en person med kronisk nyresvigt stopper sin dialysebehandlingen.

“Når man har brug for dialysebehandling, fordi nyrerne ikke virker længere, er det et spørgsmål, om man lever, fordi man får dialysebehandling, eller man dør, fordi man ikke får det,” siger Bo Feldt-Rasmussen til Radio24syv.

Ifølge klinikchefen vil en patient med terminalt nyresvigt typisk dø inden for to uger uden dialysebehandling.

“Men almindeligvis vil det være sådan, at inden for fem-otte dage eller op til et par uger vil man ikke kunne leve længere, hvis man ikke får dialysebehandling,” siger Bo Feldt-Rasmussen.

Den nyre-syge udvist
Af sagens akter fremgår det, at den alvorligt syge mand fra Indien fik afslag på humanitært ophold i 2017, selv om hans sygdom er alvorlig nok til at komme i betragtning til ophold.

Når han alligevel fik afslag, skyldes det ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet, at det er muligt at få dialysebehandling i Indien.

I sagen har manden anført, at han ikke vil have råd til sin behandling i Indien, og at han derfor frygter at dø, hvis han bliver sendt hjem. Men det er, ifølge ministeriet, uden betydning for sagen.

“Det af Dem anførte om, at De ikke har nogen økonomiske midler til Deres behandling, kan ikke føre til en ændret vurdering af sagen,” skriver ministeriet i afslaget fra 2017 og henviser til den danske praksis fra 2010, som nu har vist sig at være ulovlig, da den strider mod Paposhvili-dommen afsagt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 13. december 2016.

“Det vil normalt være uden betydning, om et givent præparat alene er tilgængeligt i privat regi mod egenbetaling, uanset egenbetalingens størrelse,” skriver ministeriet og slår fast, at ministeriet “på den baggrund ikke (har, red.) fundet anledning til at undersøge prisen på Deres behandling i deres hjemland.”

Netop borgeres reelle adgang til livsnødvendig medicin i hjemlandet og borgerens økonomiske mulighed for at købe medicinen, skal undersøges konkret i hver enkelt sag. Det følger af Paposhvili-dommen.

S: Ministeren bærer ansvaret
Siden Inger Støjberg den 6. januar 2018 erkendte, at den danske praksis var ulovlig og derfor skulle ændres, har Udlændinge- og Integrationsministeriet forsøgt at finde de i alt otte udlændinge, der er udvist på et fejlagtigt grundlag.

Den indiske mand er en de otte. Det fremgår af sagens dokumenter, at den dødeligt syge inder var forsvundet i store dele af 2017 og 2018, og at de danske myndigheder efter alt at dømme var på bar bund i januar 2018, da Udlændinge- og Integrationsministeriet indledte eftersøgningen af ham og de øvrige syv, fejlagtigt udsendte.

"Det her understreger blot, hvor alvorlig en sag vi har at gøre med her. Ministeriets helt uhørt langsomme tilpasning af praksis for de humanitære sager har haft direkte konsekvens for dødssyge mennesker. Og det er - uanset forklaringer om arbejdspres og manglende interne procedurer - i sidste ende ministeren som øverste forvaltningschef, der bærer ansvaret," siger næstformanden for Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg, Astrid Krag, til Netavisen Pio.

Hun føjer til, at hun "vil fortsætte med at følge de her sager tæt."

Enhedslistens udlændinge- og integrationsordfører Nikolaj Villumsen kalder hele forløbet dybt bekymrende:

“Ikke alene har vi med et ministerium at gøre, der har handlet i strid med loven, men det har muligvis også ført til, at et menneske er omkommet, og det jo helt uacceptabelt,” siger han til Radio24syv.

Ifølge Støjberg er det kun lykkedes Udlændinge- og Integrationsministeriet at opspore syv af de otte fejlagtigt udsendte alvorligt syge personer.

Opdateret kl. 18.20 med kommentarer fra Astrid Krag (S) og Nikolaj Villumsen (EL).

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook