Patienten som styrmand i egen behandling

Patienterne skal inddrages mere i egen behandling. Vi har brug for mere samtale – for patientens skyld – for lægens skyld – og for samfundets skyld
Foto: Colourbox
Når vi er syge, og der er brug for, at der træffes beslutning om, hvilken behandling der er den bedste for os i netop denne situation under disse omstændigheder, er vi meget modtagelige for lægens råd om den rette behandling.

Der er ofte meget lidt tid til, at lægen sætter sig ind i patientens situation

Vi har som regel stor tillid til, at lægen kan træffe denne beslutning på vores vegne ud fra sin viden og sin erfaring. Men kender lægen altid patientens forhold tilstrækkeligt til at sikre, at lægens beslutning om behandling nu også er den bedste for netop denne patient? Det tror jeg ikke altid er tilfældet, da der ofte er meget lidt tid til, at lægen sætter sig ind i patientens situation, samtidig med, at lægen skal forholde sig til behandling af patientens diagnose.

Patienten som aktiv medspiller i egen behandling

Dette spørgsmål skal ikke ses som udtryk for manglende anerkendelse af lægernes viden og erfaring. Jeg tror dog, at man som patient får den bedste behandling, når man selv er med til at træffe beslutning om, hvilken behandling man vil foretrække, alene fordi man på denne måde bliver en aktiv medspiller i sin egen helbredelse.

Og så er der også en større chance for, at man følger behandlingen, selvom den både kan medføre ubehag og gener. Og så øger det måske også forståelse hos patienten af sygdomen og hvilke rammer/grænser for mulig behandling der er.

Men der, hvor lægens viden, kunnen og erfaring kommer ind, er, at man som patient har brug for den gode information fra lægen om virkninger og bivirkninger for at kunne træffe beslutningen på et oplyst grundlag – sammen med lægen.

Men har lægerne tid til den form for samtaler?

Er det ikke en besværlig og tidrøvende ekstra opgave for lægerne i en i forvejen tidspresset hverdag? Mange læger tænker netop, at der ikke er tid til denne opgave, hvis man tænker det som en ekstra ting, man skal gøre. Men erfaringer fra et projekt med fælles beslutningstagen på AUH har vist, at den tid, der bruges på den fælles beslutningstagen med patienten om bedste behandling, "betaler" sig godt i form af bedre effekt af  behandlingen, bedre aktiv deltagen i egen helbredelse fra patienternes side – og - ikke mindst - større patienttilfredshed.

Den tid, der bruges på den fælles beslutningstagen med patienten om bedste behandling, "betaler" sig

Ved alle læger nødvendigvis, hvordan disse samtaler kan gennemføres på en god måde?

Det er, med al respekt for lægernes faglighed, ikke altid tilfældet. For at vejlede læger og patienter i dette, har lægerne på AUH udviklet et beslutningsstøtteværktøj, der kan bruges af både læger og patienter. Beslutningsværktøjet er udviklet af andre læger, der som ildsjæle har afprøvet metoden og sammen med deres patienter udviklet dette.

Et beslutningsstøtteværktøj er et konkret skema, der kan bruges i samtalen, som sikrer, at man i samtalen kommer omkring behandlingsmuligheder, risici og fordele, men hvor patienten også kan anføre sine præferencer. Skemaet udfylder patienten hjemmefra, så der er god tid til, at man kan overveje sine svar i ro og mag og evt. også tale med de pårørende om spørgsmålene.

Hvad er vigtigst for patienten i fht. dennes nuværende situation?

I den efterfølgende samtale patient og læge imellem kan man på basis af skemaet komme ind i en snak med patienten om, hvad der egentlig er vigtigst for patienten i fht. dennes nuværende situation. Patienten kan have gjort sig sine overvejelser om, hvor man er i sit liv, hvilken behandling med hvilke bivirkninger man som patient vil have – og vil man overhovedet have mere behandling?

Vi har brug for disse samtaler – for patientens skyld – for lægens skyld – og for samfundets skyld

Disse spørgsmål er vigtige for patienten, og det er udtryk for den rette, nødvendige respekt for patienten, at man som sundhedsprofessionel giver sig tid til samtalen – og respekterer svaret. I valg af behandling må man fælles drøfte, hvilken af mulighederne der imødekommer patientens prioriteringer – eller ønsker patienten måske helt at stoppe med behandling?

Vi har brug for disse samtaler – for patientens skyld – for lægens skyld – og for samfundets skyld. Derfor skal fælles beslutningstagen indgå som et helt naturlig led i valget af i den bedste behandling for alle patienter.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Regionsrådsmedlem i Region Midtjylland (S)


placeholder

Annonce