Peter Loft: Skat blev kørt over i magtkamp med Finansministeriet

Finansministeriets magt steg op gennem 1990'erne, og det blev til egentlig magtbrynde, da Skat skulle etableres, lyder det fra den tidligere departementschef i Skatteministeriet.
Foto: Pressefoto: Bachmann Advokaterne
Tidligere departementschef Peter Loft.
En konflikt mellem Skatteministeriet og Finansministeriet om besparelsespotentialet i Skat eskalerede med valget af konsulentfirmaet BCG og gik til sidst op i en spids omkring implementeringen af besparelserne, hvor Skatteministeriet blev tvunget til at resignere.

Det er kort skitseret det dramatiske forløb, som udspandt sig i 2005 og 2006, da Skat skulle etableres ved en sammenlægning af den statslige og kommunale skatteadministration, og der skulle høstes store besparelser.

Det skriver Berlingske, efter at den tidligere og mangeårige departementschef i Skatteministeriet Peter Loft har været indkaldt til afhøring i Undersøgelseskommissionen om Skat.

Måske naiv

I gennemgangen af forløbet talte Peter Loft flere gange om Skatteministeriet som "den svage part" over for Finansministeriet, og han beskrev sig selv som "måske naiv" i flere situationer.

Enevælde

Ifølge Peter Loft havde Finansministeriet "en meget stærk aktie" i at få gennemført besparelserne.

Hvordan, var Skats problem.

"Finansministeriets magt steg betydeligt op gennem 90erne," forklarede den tidligere departementschef.

Råbe og skrige

"Under Dybvad og Eldrup var der, hvad jeg vil kalde oplyst enevælde. Men vi kom dog til orde. Under Kettel var der kun enevælde. Det blev, som Finansministeriet ville have det. Vi kunne råbe og skrige, men vi blev ikke lyttet til. Så ja, vi var den svage part på alle ledder og kanter."

Anders Eldrup, Karsten Dybvad og Christian Kettel Thomsen er alle tidligere departementschefer i Finansministeriet.

Det – set med Peter Lofts øjne – ulige magtforhold mellem de to ministerier kom gentagne gange til udtryk i forløbet om fusionen af den statslige og den kommunale skatteadministration. Blandt andet da der skulle vælges et konsulentfirma til at agere opmand i den tilspidsede konflikt mellem Skatteministeriet og Finansministeriet, som så vidt forskelligt på besparelsespotentialet ved fusionen.

Finansministeriet skønnede potentialet til 3105 årsværk, mens Skatteministeriet skønnede 2.190 årsværk.

Et konsulentfirma skulle se på potentialet med friske øjne. Valget stod til sidst mellem Boston Consulting Group (BCG) og McKinsey. BCG løb af med sejren. Men som Berlingske skrev for nylig, blev der med valget af BCG på flere måder pustet til ilden i konflikten mellem de to ministerier.

Lidt for langsomme

BCGs analyse landede i maj 2005, og indholdet kom som et chok for både daværende skatteminister Kristian Jensen (V) og resten af organisationen, som han for nylig forklarede kommissionen.

Skrevet ud fra en idealsituation

"Det var svært at se, at det skulle være muligt at gennemføre, fordi rapporten var skrevet ud fra en idealsituation," lød det.

Samme opfattelse havde Peter Loft. De forudsætninger, som BCG havde lagt ind for at opnå et endnu større besparelsespotentiale end det, som Finansministeriet oprindelig havde estimeret, var ifølge Peter Loft ikke inden for rækkevidde.

Men ifølge Peter Loft ville Finansministeriet igen ikke høre på Skatteministeriets indvendinger. Finansministeriet brugte i stedet BCG-rapporten til at slå Skatteministeriet i hovedet med og klandrede Skatteministeriet for at være for langsomme til at komme i gang med implementeringen af besparelserne.

Undersøgelseskommissionen om Skat, som blev nedsat i sommeren 2017, skal undersøge det 15 år lange forløb fra 2002 til 2017.

Kommissionen skal blandt andet granske forløbet, der førte til sammenbruddet af gældsinddrivelsen i Skat. Danskernes gæld til det offentlige har senest rundet 135 milliarder kroner.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Jeg savner info omkring besparelser i Finansministeriet og Skatteministeriet, der viser om Finansministeriet har haft besparelser på lige fod med andre ministerier, eller om de har hyttet eget skind.

3 mod 1.
Statsminister (V)skatteminister(V) finansminister (V) mod departementschef. Vejen, midlet og målet blev udstukket effektivt af Venstre.

Annonce