Phoner-sagen: Mellemfolkeligt Samvirke indkalder kritikere til dialog-møde

Efter kritik fra BUPL, Malerforbundet og Dansk El-Forbund af MS for at benytte underbetalte phonere indkalder organisationen til dialog-møde
Mellemfolkeligt Samvirke indkalder nu kritikere af organisationens underbetaling af phonere til dialog-møde.

BUPL, Malerforbundet og Dansk El-Forbund har alle kritiseret Mellemfolkeligt Samvirke for at benytte sig af underbetalte danske phonere i Berlin og Malaga. De tre forbund er alle kollektive medlemmer af Mellemfolkeligt Samvirke.

Kritikken af MS på grund af phoner-sagen, som Netavisen Pio har afdækket gennem en stribe artikler, har tilsyneladende gjort indtryk hos MS-toppen.

I al fald skriver MS i en mail til sine rådsmedlemmer, at man nu har indkaldt MS’s kollektive, faglige medlemmer til dialog-møde om sagen i næste uge.

Ud over de tre forbund, som offentligt har kritiseret MS på grund af sagen, er også Danmarks Lærerforening, Dansk Magisterforening og Gymnasieskolernes Lærerforening, indkaldt til dialog-mødet. Også de er nemlig kollektive medlemmer af Mellemfolkeligt Samvirke:

Kritikken har primært omhandlet, at de ansatte hos bureauet – ifølge Netavisen Pio – er underbetalte

Som I måske har set, så har vi i Mellemfolkeligt Samvirke mødt kritik i Netavisen Pio af vores samarbejde med call-centret TMPO. Kritikken har primært omhandlet, at de ansatte hos bureauet – ifølge Netavisen Pio – er underbetalte,” hedder det i mailen til rådsmedlemmerne, som Netavisen Pio har fået adgang til. Mailen er underskrevet MS’s generalsekretær, Tim Whyte.

MS: Kritikken gør indtryk

”MS er en organisation, der arbejder efter høje etiske standarder, og derfor er det centralt, at vores samarbejdspartnere sikrer, at deres ansatte arbejder under rimelige og etisk forsvarlige forhold. Vi er i dialog med TMPO og baseret på den redegørelse vi har fået mener vi ikke at kritikken er rimelig og at den basere sig på delvist fejlagtige oplysninger inkl omkring hvilken løn de ansatte modtager,” hedder det videre i mailen til MS’s rådsmedlemmer.

Generalsekretæren understreger dog samtidig i mailen, at kritikken fra fagforbundene har gjort et vist indtryk:

”Men dernæst er vi selvfølgelig ikke blinde for, at der også er nogle relevante betragtninger ift. vores samarbejde. Derfor har vi inviteret de faglige organisationer blandt Mellemfolkeligt Samvirkes kollektive medlemmer til en dialog om vores brug af telemarketing i næste uge. Vi ønsker at finde fælles løsninger og forståelse gennem direkte dialog og ikke gennem pressen,” slutter mailen til rådsmedlemmerne.

Vi ønsker at finde fælles løsninger og forståelse gennem direkte dialog og ikke gennem pressen

Pressechef hos MS, Ole Damkjær, understreger, at ingen i MS’s ledelse for nuværende ønsker at kommentere phoner-sagen over for Netavisen Pio.

Mellemfolkeligt Samvirkes bestyrelse har møde i weekenden. Phoner-sagen er ikke sat på dagsordenen, men ventes alligevel at blive drøftet i forbindelse med bestyrelsesmødet.

Som det fremgår af Netavisen Pio's artikler får de danske phonere i Berlin og Malaga, som Mellemfolkeligt Samvirke benytter sig af, en timeløn på henholdsvis 66,50 og 60,50 kroner i timen. Phonerne er ansat hos det danske telemarketingfirma, TMPO's, tyske og spanske selskaber.

HK har overenskomst med TMPO i Danmark. I henhold til overenskomsten aflønnes TMPO's få phonere i Danmark med mellem 121 og 124 kroner i timen. Læg hertil værdien af andre medarbejderrettigheder i overenskomsten som 6. ferieuge, pension og andet.

Det betyder samlet, at MS's danske phonere i Tyskland og Spanien får en timeløn på under det halve af den løn TMPO's phonere i Danmark får.  

HK og partierne Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten kritiserer også Mellemfolkeligt Samvirke på grund af telemarketing-sagen.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Det er åbenbart vigtigt for MS med direkte dialog, så vi almindelige malkekvæg ikke skal høre for meget gennem pressen.
Kassen her er lukket indtil videre.

Annonce