Pinlig skræmmekampagne gjort til skamme: Andelspriserne stiger stadig

Det der skulle have et kollaps på andelsmarkedet, er ifølge ny undersøgelse forvandlet til fortsatte prisstigninger. Bomben under boligmarkedet er afmonteret.
Der blev varslet bål og brand, da et politisk flertal greb ind overfor spekulanterne på boligmarkedet. Der var ikke de katastrofer, som ikke ville indtræffe, hvis valgte at opstramme boliglovens paragraf 5.2.

Der var ikke de katastrofer, som ikke ville indtræffe

Brancheorganisationen EjendomDanmark påstod, at andelshavere ville opleve et tab på op imod 78 procent af værdien af deres andelsboliger.artiet Venstre betegnede indgrebet som en ”en regulær bombe under boligmarkedet” og Berlingske kunne berette, at hundredetusinder af danskere vil få spist store dele af deres pensionsopsparinger.

Chefen for EjendomDanmark beskrev dramatisk indgrebet som ”et politisk geværgreb”, der ville gøre ”tusindvis af andelshavere teknisk insolvente” og stavnsbinde dem til deres lejligheder. Man ville med andre ord blive ramt i nakken af et massivt værditab.

Andelsprisen stiger altså alligevel

Men hvor står dramaet så i dag? Har vi, der tilhører de 208.000 private danske andelshavere, oplevet massive prisfald, været tvunget til at sælge vores andelsforeninger og gå fra hus og hjem. Ikke helt.

Har vi andelshavere, oplevet massive prisfald, været tvunget til at sælge vores andelsforeninger og gå fra hus og hjem

Lovgivningen er fortsat kun under behandling i Folketinget, men landets valuarer, der fastsætter prisen på landets andelsboliger, er for længst begyndt at indregne konsekvenserne ved den lovgivning, der har opbakning fra bredt flertal på Christiansborg.

Her viser en ny undersøgelse fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF), at priserne på langt de fleste andelsboliger fortsat stiger! Altså  det helt modsatte af hvad skræmmekampagnen ellers havde fortalt os.  

Her svarer 80 procent af andelsforeningerne, at de har fået en højere vurdering

ABF, der repræsenterer cirka 50 procent af det samlede antal andelsboliger i Danmark, har spurgt de medlemmer, der har fået foretaget en valuarvurdering i perioden november 2019 og frem til udgangen af april 2020, om vurderingen er faldet eller steget.

Her svarer 80 procent af andelsforeningerne, at de har fået en højere vurdering. 60 procent siger, at stigningen er på op til femprocent, og knap 20 procent har oplevet stigninger på mellem seks  og ti procent.

Uundgåelig katastrofe er undgået

Det er naturligvis for tidligt at drage den endelige konklusion – særligt midt i en global krise - men vi kan indtil videre konstatere, at det varslede total-kollaps på andelsmarkedet er udeblevet og at værditabene indtil videre har været til at overskue.

Ophavsmændene til de ophidsede skræmmekampagner må have særdeles røde ører

Det helt umulige er altså sket, katastrofen er undgået og valuarvurderingerne stiger stadig. Ophavsmændene til de ophidsede skræmmekampagner må have særdeles røde ører. Vi kan kun glæde os til at se, om  de er klar til at  trække i land. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke afvise, at der kan komme prisfald på enkelte andelsboliger af den ene eller anden årsag.

Her bør alle vi andelshavere minde hinanden om, at prisstigninger ikke er en menneskeret. Men vi har brug for et boligmarked, der bekæmper spekulation, understøtter en sund prisudvikling og giver muligheder for førstegangskøbere.

Jens Jonatan Steen er chefredaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Godt så. Thomas Avid Fup

Annonce