Podcast: De svages kamp mod de svage

Netavisen Pio diskuterer i denne uge satspuljen og bekæmpelse af parallelsamfund. Og så gætter vi på, hvem der var tæt på at miste sin ministerpost.
I denne uge af ’Politisk’ diskuterer vi satspuljen, samt problematikker ved og løsninger på parallelsamfund. Ugens panel består af medlem af Folketingsmedlem Pernille Rosenkrantz-Theil (S), medlem af Borgerrepræsentationen i København Henrik Appel (S) og politisk debattør Geeti Amiri. Som altid er Netavisen Pios chefredaktør Jens Jonatan Steen vært.

Der er nogle ting, der er nationale, sociale problemstillinger

De svages kamp mod de svage
For tiden er satspuljemidlerne ved at blive fordelt for 2018. Netavisen Pio har tidligere beskrevet de forskellige bud, som Socialdemokratiet gerne vil se midlerne blive fordelt på. Pernille Rosenkrantz-Theil sidder som socialordfører med i forhandlingerne og er meget positivt indstillet: ”Jeg er ret optimistisk. Og det er jeg fordi, jeg de sidste fire år har siddet med de her forhandlinger, hvor jeg har kunnet se, at over halvdelen af puljen er gået til sociale investeringsprojekter”. Samtidig pointerer hun også, at fordi puljen er blevet så stor – 13 milliarder kroner – så bliver meget social politik skubbet herover på, og det går ud over flere grupper: ”Så bliver det de svages kamp mod de svage, så at sige, og det er noget værre, værre skidt”

Henrik Appel er også positivt indstillet, men kritiserer, at projekterne kun får penge i en årrække, og dermed er nødsaget til at lukke, medmindre kommunen kan finde midlerne. Det har for eksempel været gældende med BørneTelefonen. Som han pointerer ”Der er nogle ting, der er sociale problemstillinger, på nationalt plan, så der er nogle steder, hvor det giver rigtig god mening at lave nationale, sociale løsninger”.

Men jeg gør det for fællesskabets skyld

Uddannelsesinstitutionernes betydning
Andet tema for episoden er parallelsamfund. Dette er blandt andet baseret på en kronik Pernille Rosenkrantz-Theil har skrevet, hvor hun mener, at vi som samfund kun har ti år til at bekæmpe de her parallelsamfund. Men hvordan skal man så løse problemet med parallelsamfund? Geeti Amiri mener blandt andet, at man som borger i Danmark skal vælge folkeskolen til sine børn – dette uanset hvilken baggrund man har: ”Man skal sætte sit barn i en skole, hvor man ved, at der er en større andel af elever med anden etnisk baggrund alene, men jeg gør det for fællesskabets skyld. Og de forældre med anden etnisk baggrund skal også vælge den skole”.

Men der er også andre danske uddannelsesinstitutioner, som kan være med til at hjælpe på integrationen, mener Pernille Rosenkrantz-Theil: ”Efterskoler og højskoler. Efterskoleforeningen gør lige nu en kæmpe indsats. Man skal ikke tage fejl af, hvor utrolig meget det flytter at være blandt andre unge i døgndrift.”

Debatten fortsatte med forskellige idéer til indsatsen for at bekæmpe parallelsamfund, som kan høres i denne uge.

Podcasten kan høres på Soundcloud, via www.piopio.dk eller iTunes.

Medlem af Frit Forum og psykologistuderende


placeholder

Annonce