Podcast: Nærværet er væk

Hvordan opleves bureaukratiet på sygehusene? Hvordan vil en nyvalgt borgmester gerne have økonomien forvaltet fra Christiansborg? Lyt med!
I denne uges podcast bliver den nære velfærd og hvordan den skal forvaltes diskuteret i ’Politisk’. Dette gøres i selskab med en borgmester, en Pio-skribent og kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråd og et folketingsmedlem for Socialdemokratiet; Vi taler med Johannes Lundsfryd, Signe Hagel og Magnus Heunicke.

Det var ikke det, jeg blev sat i verden for at gøre. Jeg skal være nærværende for de her mennesker

Nærværet er forsvundet
Gang på gang hører vi i medierne om sygeplejersker og SOSU’er-assistenter, der løber hurtigere og hurtigere og ikke har tid til patienter eller borgere. Signe Hagel, sygeplejerske og næstformand i Dansk Sygeplejeråd i Kreds Hovedstaden, kan komme med flere konkrete eksempler fra hverdagen, hvor hendes kolleger oplever, at bureaukratiet hæmmer arbejdet i kommunerne og på sygehusene. Sygeplejerskerne opfatter ikke længere sig selv som nærværende og til stede i deres arbejde, og i stedet er de ”samlebånds-sygeplejersker”, som bruger mere tid på at distribuere medicin end at snakke med patienter:

”Et eksempel: En sygeplejerske, som har arbejdet mange år på onkologisk afdeling, det vil sige med cancerpatienter, ser sig selv have en hverdag som mere skal gå op i, hvor mange medicindrop hun får hængt op, end at gå ind og tale med patienter, som sidder og græder over den diagnose, de har fået. Og så er det man tænker som sygeplejerske: ”Det var ikke det, jeg blev sat i verden for at gøre. Jeg skal være nærværende for de her mennesker, men jeg er faktisk mere sådan en fabrikssygeplejerske, der hænger medicin op, end jeg er en, der er til stede i mit arbejde”,” fortæller Signe Hagel.

Der skal vi jo fra politisk side være med til at gå ind og sige, hvordan kan vi udvikle vores velfærdsinstitutioner

Nye politiske ledelseskulturer
Den nyvalgte borgmester i Middelfart, Johannes Lundsfryd, ser dette som et problem. Han mener, at det er de politiske ledelseskulturer og tankegange, der skal ændres. Det er nødvendigt for, at det ikke kun er servicestandarder, der leveres, men i stedet løsninger, som passer til den konkrete situation:

”Jeg tror i højere grad, at det handler om det relationelle og det sociale, hvor vi skal ind og lede fællesskaber. Både der hvor folk bor og i de institutioner, vi har. Fordi det er ikke altid, at det med antal elever i klasserne er det vigtigste – det kan godt være, at det er det vigtigste ét sted, men ikke det vigtigste et andet sted. Og der skal vi jo fra politisk side være med til at gå ind og sige, hvordan kan vi udvikle vores velfærdsinstitutioner”.

Lyt med i denne uges podcast, hvor Jens Jonatan Steen er vært. Podcasten kan høres på Soundcloud, www.piopio.dk og iTunes.

Medlem af Frit Forum og psykologistuderende


Kommentarer fra Facebook