Polen i EU - En uforenelig værdikamp?

Dato: 
9. december 2021 - 16:00 til 17:00

Polen bliver ofte fremhævet som et centralt land, når vi taler om værdikonflikter i EU. 

Værdimæssige udfordringer med bl.a. vedtagelsen af Europas strengeste abortlovgning, modvilje over for en fælles genopretningsplan efter coronakrisen og bekymrende tendenser om at underminere retssikkerheden i landet - har skubbet til den helt store værdipolitiske diskussion i det Europæiske samarbejde. 

Et historisk højt milliardbeløb er i spil i EU’s genopretningsplan efter coronakrisen, der skal være med til at sikre virksomheder, arbejdspladser og mange EU’s-borgers fremtid. Men lige nu, er denne plan blevet blokeret af Ungarn og Polen.

Denne konflikt har for alvor sat gang i den interne uro i Unionen, da det tyske unions formandskab advarer om de potentielle følger, hvis de to lande ikke følger med. 

Vi skal se nærmere på Polen som medlemsland, og den interne værdikonflikt, der står på i EU netop nu.
Du har også mulighed for at deltage, når vi inviterer til debat i samarbejde med Netavisen Pio om; Polen i EU - en uforenelig værdikamp? 

I panelet er; bestyrelsesmedlem af dansk/polsk forening og specialkonsulent hos Aalborg Universitet Cæsar Szwebs, medlem af Europa-Parlamentet for Enhedslisten Nikolaj Villumsen og forsker hos Københavns Universitet Regitze Helene Rehling.

Eventet afholdes af Netaivsen Pio i samarbejde med Station København støttet af Europa-Nævnet. 

Sted: Ny Vestergade 7b, 1471 København K.

Dato: 08.12.2021 

Tidspunkt: 16.00