Annonce

Politikere kræver privatskolernes elevsortering sat under kontrol

Københavns børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S): ”På tide, at fri- og privatskoler bliver bedt om at tage et større socialt ansvar”
Jesper Christensen, socialdemokratisk børne- og ungdomsborgmester i København, ønsker øget tilsyn med privat- og friskolerne, at børn får høringsret i forbindelse med udmeldelse, at offentligheden får tal for ind- og udmeldelser, og at de frie grundskoler pålægges at tage større socialt ansvar.

Børne- og ungdomsborgmester fremsætter sine krav i kølvandet på at formanden for Foreningen for Forældre til Elever i Fri- og Privatskoler (FFFP), Christiane Schaumburg, i sidste uge udtalte til Netavisen Pio, at privatskoler ”sorterer groft i svage elever”.

Børn med handicap og diagnoser bliver, ifølge forældreforeningen FFFP, i stor stil sorteret fra – enten ved at privatskolerne overtaler forældrene til at melde børnene ud af skolerne – eller ved at privatskolerne selv udmelder børnene. Danske Handicaporganisationer udtrykker en tilsvarende  bekymringog formanden for Danmarks Privat Skoler, Karsten Suhr, erkender over for Netavisen Pio, at der er elever med handicap, der udmeldes fra privatskolerne.

”Jeg bliver bekymret, hvis privatskoler melder børn ud, fordi de har særlige behov, ADHD eller andet handicap. Det er for mig helt centralt, at børnenes retssikkerhed er sikret, og de f.eks. ved, at de ikke bliver smidt pludseligt ud af deres skole. En privatskole kan lukke eller et barn kan blive meldt ud med meget kort varsel. Det stiller store krav til folkeskolen, fordi de skal modtage børn fra fri- og privatskoler fra den ene dag til den anden. Jeg ser gerne, at der blev ført øget tilsyn med fri- og privatskolerne, så det kan blive opdaget, hvis skolerne ikke behandler alle børn lige,” siger Jesper Christensen til Netavisen Pio.

Giv børnene ret til at blive hørt
Jesper Christensen ønsker at børn i privat- og friskoler får høringsret i forbindelse med en eventuel udsmidning:

Det burde være et krav, at privatskolerne skal høre børnene inden eventuel udmeldelse

”Skoleelevernes rettigheder skal sikres. Det burde være et krav, at privatskolerne skal høre børnene inden eventuel udmeldelse. Det er for mig at se enormt vigtigt, at tage børnene med på råd omkring skolens virke og især deres egen skolegang. Helt i overensstemmelse med FN’s børnekonvention.” understreger Jesper Christensen.

Jesper Christensen ønsker også, at privat- og friskoler får pligt til at registrere og offentliggøre, hvor mange børn, der bliver meldt ind i privatskolerne og meldt ud igen. Og så ønsker han, at privat- og friskolerne pålægges et socialt ansvar:

”En stor del af eleverne på privatskoler er fra ressourcestærke familier. Og samtidigt kan privatskolerne frit optage og bortvise elever som de ønsker det i modsætning til folkeskolen, der skal rumme alle børn. Derfor mener jeg, at det er på tide, at fri- og privatskoler bliver bedt om at tage et større socialt ansvar,” lyder det fra den københavnske børne- og ungdomsborgmester.

SF: Større socialt ansvar – større tilskud
SF’s undervisningsordfører, Jacob Mark, mener, at særligt privatskoler i de store byer foretager ”en vældig grov sortering” af eleverne:

men så har vi privatskolerne – typisk i storbyerne, som laver en vældig grov sortering

”Mit indtryk er, at friskolerne rundt omkring tager alle type elever – på linje med folkeskolen, men så har vi privatskolerne – typisk i storbyerne, som laver en vældig grov sortering. Det er mit indtryk, at det er de privatskoler, der ikke er deres sociale ansvar bevidst. Men ét er at privatskolerne i et vist omfang frasorterer elever med diagnoser, noget andet er, at man også frasorterer børn, hvis forældre ikke interesserer sig for børnenes skolegang og ikke er aktive. Det er min påstand, at man frasorterer børn, hvis forældre ikke har mange ressourcer, ikke har mange penge, hvor forældrene er indvandrere – børn, hvis forældre står svagt socio-økonomisk,” siger Jacob Mark til Netavisen Pio.

På den baggrund foreslår SF, at privatskoler og friskoler, der tager børn fra udsatte familier, belønnes med et større offentligt tilskud, mens de frie grundskoler, der ikke gør, straffes økonomisk – og tildeles et markant lavere statsligt tilskud.

Jacob Mark ønsker også som Jesper Christensen langt mere gennemsigtighed – særligt vedrørende ind- og udskrivninger fra privatskolerne:  

”Og ikke alene hvor mange der udskrives fra den enkelte skole, men også hvornår. Jeg hører, at folkeskolerne modtager svage elever lige før eksamenstid. Det kan i givet fald ikke være rigtig. Så vi må have helt styr på trafikken fra de frie grundskoler til folkeskolen: Hvor mange, hvorfor, hvornår.” 

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet