Politikerne skal lære at holde nallerne for sig selv!

Politikerne skal lære at holde nallerne fra nidkær detailstyring og alt for mange virkelighedsfjerne resultatmål, hvis ledelsesopgaven skal lykkes.
For en god uges tid siden barslede Ledelseskommissionen med 28 anbefalinger til reformer af rammevilkårene for vores mange dygtige og inspirerende offentlige ledere. Jeg hæfter mig især ved det såkaldte ledelsesspænd, der udgør en af de helt store udfordringer. Nogle offentlige ledere har ansvar for ikke mindre end 100 medarbejdere.

Afstanden mellem den udførende medarbejder og lederen skaber i mange tilfælde en distance, der er kontraproduktiv.

Afstanden mellem den udførende medarbejder og lederen skaber i mange tilfælde en distance, der er kontraproduktiv. Det store spænd skyldes blandt andet, at man i løbet af de senere år har skilt sig af med alt for mange mellemledere. Og den enkelte leder har altså ingen jordisk chance for at kunne udfylde sin rolle, hvis hun har bare 40 medarbejdere under sig.
Detailstyring kvæler lederne

Kommissionens anbefalinger bør give anledning til eftertænksomhed og efterfølgende handling til gavn for både ledere, medarbejdere og borgere. En reform af vilkårene for ledelse får imidlertid absolut ingen ben at gå på, hvis ikke politikerne forstår at slippe noget af den stramme styring, der i mange tilfælde kvæler ledernes muligheder for at præstere.

Tag beskæftigelsesområdet, der er så gennemsyret af politisk detailledelse, at man må prise sig lykkelig for, at ledelse på jobcentrene trods alt er mulig

Snævre økonomiske rammer, som de for eksempel kommer til udtryk i den seneste økonomiaftale med kommunerne, giver selvsagt ikke rum til megen god ledelse. Eller tag beskæftigelsesområdet, der er så gennemsyret af politisk detailledelse, at man må prise sig lykkelig for, at ledelse på jobcentrene trods alt er mulig. Benchmarking af dit og dat, mål om konkurrenceudsættelse, budgetlove og måltal er blandt regeringens foretrukne styringsmetoder, og de bidrager mildest talt heller ikke til at gøre den offentlige ledelse mere smidig eller effektiv.
Plads til ledelse i virkeligheden

Kære politikere: God ledelse er kun mulig, hvis man løsner nogle af de centralt fastsatte og til tider ideologisk betingede bånd og i stedet giver den mere virkelighedsnære ledelsespraksis en reel chance.

Slip den kortsigtede økonomistyring og åbn op for nogle langsigtede investeringer

Prøv for eksempel at give lederne nogle flerårige budgetter at arbejde med. Eller sørg for, at lederne får den nødvendige administrative bistand, så de ikke bruger en uforholdsmæssig stor del af deres tid på dokumentation og andet administrativt arbejde. Eller slip den kortsigtede økonomistyring og åbn op for nogle langsigtede investeringer på for eksempel beskæftigelsesområdet til gavn for såvel langtidsledige og kontanthjælpsmodtagere som for kommunekassen.

Giv i det hele taget de offentlige ledere mulighed for at afprøve nye samarbejdsformer og nye måder at løse opgaverne på. Vi skal understøtte tillid, dialog og samarbejde i den form, der giver mening på den enkelte arbejdsplads ude omkring i kommuner, regioner og stat – fri for nidkær, politisk detailstyring. Kun på den måde kan ledelsesopgaven lykkes.

Bodil Otto er formand for HK Kommunal

‘Dagens Pioklumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, om de emner der sætter dagsordenen i arbejderbevægelsen.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

 

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Bodil Otto er formand for HK-Kommunal.


Flere artikler om emnet

placeholder

Annonce