Politisk flertal skruen bissen på overfor den finansielle sektor

En ny bred politisk aftale giver Finanstilsynet flere muskler og lov til at udstede bøder i milliardklassen til banker.
Straffen for at afgive forkerte oplysninger til Finanstilsynet øges markant ligesom forældelsesfristerne for grove sager om hvidvask gøres længere, og der arbejdes for at skærpe det personlige ansvar for bankernes ledelser. Det er nogle af hovedpunkterne i den aftale som et flertal af folketingets partier indgik onsdag.

Aftalen som kommer i kølvandet på en lang række sager om hvidvask i bl.a. Danske Bank, Nordea og senest Swedbank, indeholder 16 konkrete initiativer, der styrker Finanstilsynet og stiller øgede krav til bankerne.

Blandt andet vil Finanstilsynets uafhængighed af bankerne blive styrket med ansættelsesklausuler, der fremover vil forhindre Finanstilsynets ledelse i at gå direkte ud i den finansielle sektor, og der gennemføres en runde af hvidvaskinspektioner i de største banker.

Desuden fratages bankerne muligheden for at få deres medarbejdere til at underskrive tavshedsklausuler.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) vil ikke garantere, at der ikke kan opstå nye sager, men med de nye regler vil det formentlig være nemmere at opdage dem og efterfølgende vil straffene være hårdere.

”Vi kan ikke garantere, at der ikke kommer flere sager, men efter at have kigget grundigt rundt i Europa efter inspiration, kan vi stå inde for, at Danmark får et af de hårdeste tilsyn med finansiel kriminalitet, når tilsynet får taget de værktøjer i brug, som det nu får,” siger han i en pressemeddelelse.

En bred aftale

Det er alle folketingets partier, bortset fra Enhedslisten og Alternativet, der står bag aftalen om at styrke kampen mod finansiel kriminalitet.

”Jeg er på Folketingets vegne stolt over, at det er lykkedes at samle så bredt et flertal på trods af, at vi står overfor et folketingsvalg, som kunne have fristet til at trække fronterne op mellem partierne i stedet for at lave en aftale,” siger erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) i en pressemeddelelse og fortsætter:

”Samtlige partier har sat sagen højest og har bidraget konstruktivt til at nå et kompromis, hvor vi slår benhårdt ned overfor finansiel kriminalitet uden, at det kammer over i at blive destruktivt overfor sektoren. Vi er gået langt, men det er også nødvendigt, hvis den danske finanssektor skal være og fremstå ren.”

De pæne ord fra ministeren bliver gengældt af SF’s finansordfører Lisbeth Bech Poulsen på Twitter.

placeholder

S: Et skridt i den rigtige retning

Under forhandlingerne lykkedes det dog ikke Socialdemokratiet at få den opsplitning af Finanstilsynet, som landets største parti har foreslået.

Partiet har også krævet en udrensning af Finanstilsynets bestyrelse og offentlige repræsentanter i bankernes bestyrelse, uden forslagene er kommet med i aftalen.

Alligevel er partiet tilfreds med aftalen.

”Vi betragter det her som et skridt i den rigtige retning. Vi har fået betydelige strafskærpelser ind. men havde gerne set yderligere skærpelser og også en opdeling af Finanstilsynet. Fordi vi mener, at der er brug for en egentlig kulturændring,” siger socialdemokratiets Morten Bødskov til DR.

Tager ikke fat om problemets rod

Et af partierne uden for aftalen, Enhedslisten, mener dog, at aftalen ikke tager fat om problemernes rod.

Erhvervsordfører Pelle Dragsted er glad for en del af initiativerne, men efterlyser et opgør med den måde, den finansielle sektor er indrettet på.

”Problemerne med den samfundsskadelige adfærd i vores finanssektor skyldes grundlæggende den enorme koncentration, der er sket, hvor få finansielle supermarkeder fuldstændig dominerer markedet med stadig mere komplekse og spekulative forretningsmodeller, og reelt er umulige at røre. Den udfordring tager dagens aftale slet ikke fat på,” skriver han i en pressemeddelelse.

Banker hilser aftale velkommen

Aftalen får også ros fra bankernes organisation, Finans Danmark, der mener, at den sender et vigtigt signal om, at Danmark tager indsatsen alvorligt-

”I lyset af de meget kedelige sager, der har været fremme, har sektoren selv oprustet indsatsen mod finansiel kriminalitet på en lang række fronter. Derfor hilser vi den nye aftale velkommen, hvor mange af initiativerne går hånd i hånd med sektorens egen forstærkede indsats. Det er godt, at der afsættes flere ressourcer til Finanstilsynet og ikke mindst SØIK, så de har de fornødne ressourcer, og der er bedre muligheder for at følge op på bankernes indsats,” siger Ulrik Nødgaard, der er adm. direktør i Finans Danmark.

Bankernes toplobbyist er dog bekymret over den del af aftalen, der handler om et særligt ledelsesansvar for direktions- og bestyrelsesmedlemmer.

”Vi anerkender frustrationen over, at det ikke i større omfang er lykkedes at placere et retligt ansvar i lyset af de bankkrak, vi har set i kølvandet på finanskrisen. Men vi er principielt skeptiske over for at indføre regler, der indfører en helt anden juridisk målestok for ledelsesansvar i den finansielle sektor end den, der gælder i det øvrige erhvervsliv,” siger han.

Initiativerne forventes at få fuld effekt i løbet af et par år.

Se hele aftalen her.

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce