Positive reaktioner på aftale om beskæftigelsesreform

Onsdag aften indgik regeringen, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti en aftale om en ny beskæftigelsesreform. Reaktionerne er overvejende positive.
Lige pludselig gik det stærkt. Først indgik regeringen en rammeaftale for en ny vækstplan med Venstre. Rammeaftalen indeholdt ud over fælles forståelse for de store linjer i en kommende vækstplan også en såkaldt aftaleskitse for beskæftigelsesreformen, og dagen efter den 18. juni kunne beskæftigelsesminister Mette Frederiksen så præsentere en ny aftale for fremtidens beskæftigelsessystem – indgået med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti.

Aftalen indebærer blandt andet, at der ikke bliver sparet en krone på beskæftigelsesindsatsen, som Venstre oprindeligt lagde op til. De ønskede en besparelse på fire milliarder kroner, men beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har holdt fast i, at hjælpen til de arbejdsløse ikke skulle forringes. Til gengæld har regeringen måttet gå væk fra ønsket om, at a-kasserne skulle stå for kontakten til den ledige de første seks måneder.

”Aftalen om beskæftigelsessystemet vil betyde, at vi erstatter meningsløs aktivering med en indsats, der har den ledige i centrum, og hvor der bliver langt bedre muligheder for uddannelse. Mere end 2.000 ufaglærte arbejdsløse vil årligt få mulighed for at få en egentlig kompetencegivende uddannelse på 80 procent af dagpengesatsen og mulighed for at låne de sidste 20 procent,” siger finansordfører for Socialdemokraterne Jesper Petersen i en pressemeddelelse.

Ceveas direktør Kristian Weise bakker ham op:

"Set i lyset af højrefløjen og arbejdsgivernes massive modstand mod uddannelse som håndtag i beskæftigelsesindsatsen er det meget positivt, at regeringen alligevel fastholdt sine krav om opkvalificering og uddannelse og lod disse elementer blive dominerende i den endelige beskæftigelsesreform".

Også i fagbevægelsen er man glad for aftalen. Forbundsformand i 3F Per Christensen synes, det er godt, at det er en bred kam af Folketingets partier, som støtter op om reformen og fremhæver blandt andet det positive i, at den ledige nu bliver egen herre i ledighedsperioden, og at man kommer væk fra al kontrol og fnidder-fnadder.

Det eneste, som kunne være bedre, er punktet med a-kassernes manglende indflydelse i de første seks måneder af en ledighedsperiode. Til Berlingske siger han:

”Vi havde som udgangspunkt gerne set, at vi havde fået hele ansvaret for den ledige i de første seks måneder, men jeg synes også, at man har tænkt kloge tanker ved at udnytte det bedste fra a-kasserne og det bedste fra jobcentrene, så set i bakspejlet synes jeg, at der er tale om godt politisk håndværk”.


Kommentarer fra Facebook

Annonce