Poul Madsen: Min løn er for lav

Mediekritik: Mens Ekstra Bladet i ugevis har gravet i politikernes lønninger, så har Netavisen Pio forsøgt at spørge hvad de løn-interesserede journalister på et af landets førende dagblade synes om deres eget lønniveau.
Ekstra Bladet har vedholdende afkrævet svar fra politikerne i forlængelse af den såkaldte Vederlagskommission, der har analyseret den nuværende aflønning af de 179 folketingsmedlemmer og samtidig givet bud på, hvordan en fremtidig lønmodel kan se ud.

Det er selvfølgelig fair at spørge politikerne om hvad de mener om aktuelle ting, herunder deres løn og pension. Men Ekstra Bladet tager i deres undersøgelse skridtet videre og truer med at "manglende svar tolkes som manglende lyst til at tale om egen løn". Altså en implicit trussel.

For at vende diskussionen lidt på hovedet har Netavisen Pio rundsendt et spørgeskema til 52 journalister på Ekstra Bladet. Ud af de 52 adspurgte journalister svarede 5 journalister på spørgsmålene – herunder avisens chefredaktør Poul Madsen.

Chefredaktøren er mellem 200.00 og 3 millioner værd
Svarene fra Ekstra Bladet varierer ganske pænt. Særligt på spørgsmålet (se nedenfor) om chefredaktørens løn kom der en række interessante bud fra Ekstra Bladets medarbejdere, der gik på alt fra at den var for lav, at den burde svare til Nationalbankdirektørens løn eller at den burde ligge på blot cirka 200.000 kroner om året.

- ”Det afhænger af hvilken udfordring vi står i. Pt er vi midt i en stor omstillingsproces, der kræver mod, handlekraft og at vi stadig kan lave et overskud. Husk vi er en privat virksomhed der skal tjene vores egne penge. Men jeg synes min løn er for lav :-)”

”Samme niveau som lignende virksomheder i det private erhvervsliv.”

”På niveau med en dep.chef i Statsministeriet.”

”Derfor burde jeg vel svare, at Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør naturligvis mindst bør tjene det samme som nationalbank-direktøren.”

”… så synes jeg, at månedslønnen for Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør bør være på niveau med DRs nyhedsdirektør.”

”Ca. 200.000.”

Til baggrund kan Netavisen oplyse at Nationalbankdirektøren får rundt regnet 3 millioner kroner, departementschefen i Statsministeriet får 2 millioner kroner og Nyhedsdirektørerne i DR ligger på cirka 2,3 millioner kroner.

Skal vi kende Poul Madsens løn?
På spørgsmålet om hvorvidt månedslønnen for Ekstra Bladet ledelse (direktion) bør være offentlig tilgængelig eller ej, gik de få svar på, at det dels vil være en fordel for avisen og at det dels ikke var relevant fordi avisen er en privat virksomhed.

"Det ville jeg ikke have noget problem med. Ikke mindst da jeg formoder, at det ville følge deraf, at der også var offentlighed om lønnen til chefer fra andre virksomheder, der ligeledes modtager statsstøtte på den ene eller anden måde. Sådanne oplysninger ville givetvis kaste mange gode historier af sig."

"Nej, hvorfor dog det. Vi er en privat virksomhed."

Øget offentlighed ville være en fordel for EB
Et af de vigtige emner i forbindelse med diskussionen om Christiansborg-politikernes løn har været spørgsmålet om gennemsigtighed og offentlighed, hvorfor det også har været nærliggende at spørge til EB-journalisternes syn på, hvorvidt dette også bør gælde deres egen virksomhed.

Spørgsmålet lød således ”Når Ekstra Bladet er modtager af den skattefinansierede mediestøtte, bør der så ikke være krav om gennemskuelighed for aflønning af avisens ledelse (direktion)?”, mens svarene faldt som følger:

”Som jeg har sagt utallige gange afstår vi på Ekstra Bladet gerne fra Mediestøtten, som i øvrigt kun udgør 17 millioner om året for os. DR får 3,3 milliarder kroner eller 194 gange så meget som Ekstra Bladet.”

”Som journalist på Ekstra Bladet har jeg fordel af mest mulig åbenhed om, hvordan statsstøtte generelt bliver anvendt. Det mener Ekstra Bladet, at skatteyderne er bedst tjent med. Derfor ville det være en fordel for mig, hvis alle offentlige selskaber, private virksomheder og organisationer, der modtager statsstøtte, statslige lån eller garantier, havde gennemsigtighed i aflønningerne. ”

”Det ville jeg ikke have noget problem med. Ikke mindst da jeg formoder, at det ville følge deraf, at der også var gennemskuelighed om lønnen til chefer fra andre virksomheder, der ligeledes modtager statsstøtte på den ene eller anden måde. Sådanne oplysninger ville givetvis kaste mange gode historier af sig.”

Sådan gjorde vi
- Netavisen Pio formulerede syv spørgsmål om lønniveauet på Ekstra Bladet, som vi derefter sendte til på mail til 52 vilkårligt udvalgte journalister på Ekstra Bladet. Vi har selv indsamlet disse mails.

- Svarene fra Ekstra Bladets journalister i givet i klart anliggende i forlængelse af række tydelige spørgsmål formålet om at offentliggøre disse i en artikel på Netavisen Pio fremgik tydeligt.

- Vores spørgeskema fremgår af nedenstående:

EB spm2

Se det fulde svar fra Chefredaktør Poul Madsen
På direkte ønske fra Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen offentliggør vi hermed nedenfor den fulde besvarelse, som chefredaktøren selv har formuleret den:

1. Hvad synes du, at månedslønnen for den ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet bør være, når man ser bort fra pension og tillæg?

- ”Umuligt spørgsmål. Det afhænger af hvilken udfordring vi står i. Pt er vi midt i en stor omstillingsproces, der kræver mod, handlekraft og at vi stadig kan lave et overskud. Husk vi er en privat virksomhed der skal tjene vores egne penge. Men jeg synes min løn er for lav :-)”

2. Synes du at månedslønnen for Ekstra Bladet ledelse (direktion) bør være offentlig tilgængelig (gældende for ansvarshavende chefredaktør, chefredaktør og direktør)?

- ”Nej, hvorfor dog det. Vi er en privat virksomhed.”

3. Når Ekstra Bladet er årlig modtager af den skattefinansierede mediestøtte, bør der så ikke være krav om gennemskuelighed for aflønning af avisens ledelse (direktion)?

- ”Som jeg har sagt utallige gange afstår vi på Ekstra Bladet gerne fra Mediestøtten, som i øvrigt kun udgør 17 millioner om året for os. DR får 3,3 milliarder kroner eller 194 gange så meget som Ekstra Bladet.”

4. Når Ekstra Bladet ofte agere 'den lille mands' forsvarer og stiller spørgsmål på vegne af denne, ville det så ikke være relevant at læserne fik indsigt i aflønning på Ekstra Bladet?

- ”Næ, det er da på ingen måde relevant. Vi er ikke folkevalgte.”

5. Har du yderligere kommentarer til om lønniveauet og gennemskueligheden af dette på Ekstra Bladet?

- Ingen kommentar afgivet.

LÆS OGSÅ:  EB-journalister slår hårdt ned på egen metode

Jens Jonatan Steen er chefredaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook