Praktikpladsmangel truer konkurrenceevnen

Den største trussel mod Danmarks konkurrenceevne er manglen på faglært arbejdskraft i fremtiden. Arbejdsgiverne bliver nødt til at oprette flere lære- og praktikpladser.
Hvis ikke virksomhederne kan skaffe kvalificeret arbejdskraft, vil Danmark blive et mindre attraktivt land at drive virksomhed i.

Danmarks konkurrenceevne skal forbedres og derfor må skatter og afgifter for erhvervslivet sænkes. Sådan har det lydt fra nærmest samtlige politiske partier og ikke mindst fra arbejdsgiverne. Men de overser hvad den største trussel mod Danmarks konkurrenceevne i virkeligheden er – manglen på lære- og elevpladser.

I 2020 vil Danmark mangle 30.000 faglærte. Og i nogle brancher begynder manglen på arbejdskraft allerede at vise sig. Her har vi den største udfordring for Danmarks konkurrenceevne – hvis ikke virksomhederne kan skaffe kvalificeret arbejdskraft, vil Danmark blive et mindre attraktivt land at drive virksomhed i og vores eksport vil falde, mens vores import vil stige. Alt i alt: En dårlig cocktail til at skabe velstand og velfærd.

Og hvordan får vi så flere faglærte i fremtiden? Vi uddanner dem. Det kræver gode erhvervsuddannelser med et attraktivt miljø for unge og et højt fagligt niveau – men det kræver først og fremmest, at man kan gennemføre sin uddannelse. Det er ikke tilfældet for de 6.125 unge, som gerne vil tage en erhvervsfaglig uddannelse, men som i dag ikke kan komme videre. De mangler en lære- eller elevplads.

Virksomhederne løfter ikke deres ansvar
Det viser en analyse fra AE-rådet i dag. Hver gang én elev får en lære- eller elevplads er der fire som ikke gør. Samme analyse viser, at det er under 30 procent af virksomhederne som tager lærlinge og elever.

Hvis Danmark fortsat skal være et attraktivt land at drive virksomhed, skal virksomhederne også selv tage et ansvar for at uddannelse fremtidens arbejdskraft. Det der gør erhvervsuddannelser i Danmark særligt gode, er nemlig vekslen mellem at gå i skole og være i lære på en rigtig arbejdsplads. Det er den hemmelige ingrediens til, at Danmark har nogle af verdens dygtigste faglærte’.

Der er brug for politisk handling
Virksomhederne har i alt for mange år ikke været deres ansvar bevidste, og derfor er der brug for, at politikerne træder i karakter ved at stille flere krav til virksomhederne og samtidig gøre det endnu mere attraktivt for virksomhederne at tage lærlinge og elever. Selv EU-kommissionen anbefaler den danske regering at gøre mere for at skaffe flere elev- og lærepladser for at fremme vækst og beskæftigelse.

Her er 5 konkrete forslag til politikerne hvis de vil forbedre konkurrenceevnen ved at få flere virksomheder til at tage lærlinge og elever og samtidig give flere unge chancen for et godt liv på arbejdsmarkedet:

1. Indfør uddannelsesklausuler på alle offentlige opgaver i kommuner, regioner og stat. Hver gang der bygges en bro, renoveres en skole eller leveres mad til de gamle skal der i kontrakten med den private leverandør stilles krav om lærlinge og elever.

2. Alle virksomheder over 5 ansatte skal vurderes til, hvor mange lærlinge og elever de kan have (praktikpladsgodkendes).

3. De virksomheder, der ikke tager lærlinge og elever, skal betale et højere bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

4. Alle kommuner og regioner skal i samarbejde med de lokale erhvervsskoler lave strategier for, hvordan antallet af unge uden lære- eller elevplads i deres område nedbringes.

5. Den offentlige sektor skal tage et større ansvar ved at oprette flere elev- og lærepladser i kommuner, regioner og stat.

 Kasper Sand Kjær (f. 1989) er ungdomskonsulent i LO.


Kommentarer fra Facebook

Annonce