Privatiseringen af sundhedsvæsnet er i gang

Regeringens politik betyder, at langt flere patienter i fremtiden vil vil søge udredning og behandling på et privathospital. Det sker på trods af, at ventelisterne på de offentlige sygehuse er rekordlave.
”Det Danmark du kender” var et genialt slogan for en kampagne, der skulle forlænge levetiden for Thorning-regeringen. Underforstået skulle vi være bekymret for alternativet med Lars Løkke Rasmussen i spidsen. Det var vi mange, der var, og desværre er vores bekymringer ikke gjort til skamme.

På stort set alle politikområder, som den nye Venstre-regering beskæftiger sig med (og der er en del områder, de tilsyneladende slet ikke beskæftiger sig med, herunder børneområdet), er man i gang med at ændre det Danmark, vi kender. Få vil sige til det bedre, herunder konventionelle landmænd og entreprenører, der ønsker at opføre badehoteller ved de dyrebare danske kyster.

Det er tværtimod blevet dyrere – ikke mindst for dem, der i forvejen har mindst

Mange vil sige til det værre, hvor man oplever, at det ikke blev billigere at blive dansker, sådan som regeringen lovede. Det er tværtimod blevet dyrere – ikke mindst for dem, der i forvejen har mindst. Jeg savner at høre Enhedslisten erkende, at de tog fejl, da de antydede, at der ikke var den store forskel på en S-ledet og en V-ledet regering!

Flere vil søge behandling på privathospital
Bevares, der er områder, hvor skaden efter den nye regering ikke er stor, endnu. Det gælder blandt andet sundhedsområdet, hvor regeringen på en række områder er kommet godt fra start. Her har man tilsyneladende fortsat med at understøtte en god udvikling af sundhedsvæsenet, og man har tilkendegivet, at sundhedsområdet skal have et tiltrængt løft.

Ikke desto mindre skal man ikke tage fejl af, at også på dette område kan der vente et opgør med det Danmark, du kender. Regeringen kunne passende omskrive sloganet til ”Det danmark du kender” for derved at understrege den større betydning, som forsikringsselskaberne kan forvente at få, hvis borgerlige kræfter, herunder Liberal Alliance, får held med at presse brugerbetaling hos egen læge igennem. Det er ikke sikkert, det sker i denne valgperiode, men det bliver givetvis et emne i den kommende valgkamp.

Regeringen kunne passende omskrive sloganet til ”Det danmark du kender”

Allerede i denne valgperiode vil vi dog med sikkerhed se en anden liberal kæphest bliver trukket frem: Privatisering af sundhedsvæsenet. Fra den 1. oktober i år bliver den differentierede ventetidsgaranti nemlig ændret til en 30 dages behandlingsret for alle, med udvidet frit valg til at vælge privathospital, hvis fristen overskrides.

Samtidig indføres der udvidet frit valg til udredning på et privathospital efter samme princip. Det lyder teknisk og måske tilforladeligt, men betyder kort fortalt, at langt flere patienter end i dag vil søge udredning og behandling på et privathospital. Og her er der vel at mærke ikke tale om patienter, som lægefagligt har et behov for hurtigere behandling, end den, de får i dag.

Den differentierede ventetidsgaranti prioriterer netop de mest syge først, hvorfor Lægeforeningen i sin tid støttede indførelsen af denne og opgøret med 30-dages fristen, som altså nu genindføres.

Regeringen vil støtte privathospitalerne
Det paradoksale er, at ventetiderne faktisk er faldet til et rekordlavt niveau efter indførelsen af den differentierede behandlingsret.

Når Venstre ønsker et opgør med en model, hvor de mest syge skal behandles først, så er det alene for at støtte privathospitalerne ved at gøre det lettere at tage offentlige kroner med til behandling her!

Regeringen indfører ændringen med et langt tilløb, belært af erfaringerne fra den store modstand, det mødte, da man sidst forsøgte at privatisere sundhedsvæsenet, ikke mindst fra flere faglige organisationer.

Heller ikke denne gang, vil privatiseringen ske uden modstand, for vi er mange, der fortsat er opsat på at bevare og udvikle ”det Danmark du kender”.

 

Anders Kühnau er gruppeformand og politisk ordfører for Socialdemokraterne i Region Midtjylland. Han er desuden byrådsmedlem i Horsens Kommune.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

placeholder

Annonce