Annonce

Professionelle HK'ere gør velfærdssamfundet troværdigt

Politikernes evigt tilbagevendende sang om afbureaukratisering og deregulering klinger mere og mere hult, efterhånden som svindelnumrene kommer for dagens lys.
Politikernes evigt tilbagevendende sang om afbureaukratiseringer, overflødig administration og dereguleringer klinger mere og mere hult, efterhånden som svindelnumre med betroede offentlige midler kommer for dagens lys. Som vi senest så det med snyderiet i Socialstyrelsen.

Når politikerne er ved at løbe tør for visioner, trækker de ofte den gamle traver om, at der skal luges ud i bureaukrati

Når politikerne er ved at løbe tør for visioner, trækker de ofte den gamle traver om, at der skal luges ud i bureaukrati og administration, op af skuffen. Jeg tror, politikernes kalkule er, at nedskæringer på det felt er en gratis politisk omgang, fordi konsekvenserne for borgerne er mere diffuse og uigennemsigtige, end de ville være på for eksempel social- eller sundhedsområdet.

Et meget sigende billede på, at den tese ikke er helt skæv, får vi fra et medlem af økonomiudvalget i Køge Kommune, Ken Kristensen (V). Han kommenterer i det seneste nummer af HK Kommunalbladet meget åbenhjertigt på kommunens i øvrigt temmelig omfattende sparekatalog: - ..(der) er klart mindre postyr, når der skal findes besparelser på sekretærer end på pædagoger og lærere’.

Administration begejstrer i praksis

En rundspørge blandt de kommunale økonomichefer, HK Kommunal netop har offentliggjort, viser da også, at administrationen er det mest yndede sparemål ved udarbejdelsen af 2019-budgetterne. Og landspolitikerne er ved at falde over deres egne ben i bestræbelserne på at love færre ’kolde hænder’ og mindre bureaukrati.

Landspolitikerne er ved at falde over deres egne ben i bestræbelserne på at love færre kolde hænder

Særligt politikerne fra blå blok italesætter i det hele taget administration som værende unødvendigt bureaukrati, som de forbinder med noget sløvt og omstændigt. Som et overflødigt fedtlag, der lægger en dæmper på virkelyst og initiativ.

Paradokset er jo så, at det er de selvsamme politikere, der – i øvrigt med rette – drøner ud ad forargelsens landevej i de tilfælde, hvor administration og bureaukrati ikke har fungeret optimalt. Som det for eksempel har været tilfældet i SKAT, Forsvaret og med kontrollen af den finansielle sektor.

I praksis omfatter både politikere og borgere nemlig bureaukratiet med begejstring, når det gælder omgangen med betroede, offentlige midler.

Administration giver tilslutning til velfærd

Ved omgangen med skattekroner er vi stort set alle enige om, at der skal være nultolerance over for uregelmæssigheder. En konsulent fra rådgivningsfirmaet Lundgaard har tidligere beskrevet fænomenet på udmærket vis: ’Med det skrappe etiske kodeks, vi har, og som vi står os bedst ved at holde fat i, er vi helt afhængige af ansvarsfulde, fagprofessionelle administratorer.

De er garanter for værdiernes sikring og for den dokumentation og sporbarhed, offentligheden nyder godt af’.

Vi er helt afhængige af ansvarsfulde, fagprofessionelle administratorer

Jeg er derudover ikke i tvivl om, at en administration drevet af professionelle medarbejdere, der ansættes og afskediges på baggrund af kvalifikationer og udøver deres virke på baggrund af ikke-personlige regler, er en forudsætning for, at demokrati og velfærd nyder bred tilslutning.

For at vi som borgere og skatteydere skal acceptere den omfordeling af goder, der er velfærdssamfundets væsen, kræves, at omfordelingen er gennemsigtig, retfærdig og bliver implementeret efter de politiske intentioner.

Netop i den sammenhæng spiller vores dygtige og fagligt yderst velfunderede administratorer en helt afgørende rolle. De giver velfærdssamfundet legitimitet.

Heltinden fra HK

Som det nu var tilfældet med den kvindelige HK’er fra Nyborg Kommune, der om nogen var ophavskvinde til, at det angivelige over 100 millioner kroner store bedrageri mod Socialstyrelsen, blev afsløret. I denne såkaldte Britta-sag er den kommunale administrator af flere medier blevet betegnet som ’Heltinden fra HK’.

Den kommunale administrator er af flere medier blevet betegnet som Heltinden fra HK

I sidste uge så jeg en leder i Fyens Stiftstidende, der ligefrem sammenlignede HK’erens ageren med et eventyr af H.C. Andersen. Sådan ser jeg ikke på det.

Jeg ser en kernetypisk kommunal HK’er, der heldigvis indtil videre ikke er blevet offer for sparekniven, og som derfor på linje med tusinder af sine fagfæller får lov at passe sit arbejde med at sikre velfærdssamfundets omdømme.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Bodil Otto er formand for HK-Kommunal.


Flere artikler om emnet

Annonce