Fejlmeddelelse

Twitter url incorrect: https://twitter.com/Spolitik/status/1212710417232850945

Annonce

Professor leverer underlødige beskyldninger om racehygiejnens genkomst

Det virker mere som om, at Claus Bryld er interesseret i at kaste med mudder, end at kaste lys på historiens gang.
Som socialdemokrati er man vant til, at ens kritikere går til stålet. Det er et vilkår for et magtparti. Alligevel må jeg konstatere, at de glubske kritikeres hårdhændede angreb har noget et hidtil uhørt niveau i kølvandet på Statsministerens nytårstale og partiets seneste kampagnevideo.

Mere eller mindre subtile anklager om racisme og alskens vederstyggeligheder

Gnisten, som fik det hele til at eksplodere, kommer af, at der ikke er nogle brune børn med i kampagnen.

placeholder

Kritikkerne kan for så vidt have en pointe i, at vi skal have mere fokus på diversitet, men det går for vidt, når det giver anledning til mere eller mindre subtile anklager om racisme og alskens vederstyggeligheder.

Beskyldning: Mette vil kun være de hvide børns statsminister

Baggrunden for hele miseren er, at Statsministeren højst usædvanligt dedikerede over halvdelen af sin nytårstale til de mest udsatte børn og unge i vores samfund. Det i sig selv var opsigtsvækkende. Under overskriften ”altid på børnenes side” bebudede man en hårdere tilgang til forældre, der ikke lever op til sit ansvar. Mange dårlige forældre har fået for mange chancer på bekostning af de børn, som skal leve i destruktive familier alt for længe.

Der anbringes i dag 5 gange så mange 16-årige som 3-årige

Der anbringes i dag 5 gange så mange 16-årige som 3-årige. Det vidner om, at rigtig mange børn og unge vokser op i utrygge rammer i alt for mange år.

Desværre skygger polemiske formuleringer som: ”Mette vil kun være de hvide børns statsminister” og ”altid på de hvide børns side” fra sagens substans.

Claus Bryld i korstog mod Socialdemokratiet

Kæden hoppede dog først for alvor af, da historikeren Claus Bryld endnu engang lancerede et af sine underlødige angreb på Socialdemokratiet i Deadline tirsdag aften. Traditionen tro trækkes trådene tilbage til 1920’ernes og 1930’ernes tanker om racehygiejne og tvangssteriliseringer af samfundet såkaldte ’undermålere’.

Bryld beskylder regeringen for at hente sin inspiration i K.K. Steinckes gruopvækkende tanker

Bryld beskylder regeringen for at hente sin inspiration til den bebudede socialpolitiske indsats for udsatte børn og unge i K.K. Steinckes gruopvækkende tanker om befolkningens degeneration, som han mente var et resultat af, at de såkaldte undermålere satte børn i verden.

Historikeren udtaler direkte, at det er de samme tanker, som ligger bag Socialdemokratiets nutidige politik, selvom man ikke ’tør’ bruge de samme ord som datidens politikere. Altså at socialpolitikken i virkeligheden er en befolkningspolitik, som handler om at begrænse socialt udsattes slægtsled og videre forplantning, for at opnå en stærkere befolkning under ét. Skjult racehygiejne. Gammel vin på nye flasker.

Underlødig motivforskning

Brylds beskyldninger er stærkt problematiske af to årsager. For det første grænser det til historieforfalskning, når han tillægger det grumme tankegods om eugenik til udelukkende at være et Socialdemokratisk fænomen. For det andet fordi Socialdemokratiets nuværende politik slet ikke har noget med fortidens overgreb at gøre. Hans underlødige motivforskning bag socialdemokratiets udmeldinger har ingen hold i virkeligheden.

Og for det andet fordi fortidens tanker om racehygiejne og artens degeneration blev importeret til Europa fra Amerika. Og slog rødder i mange Europæiske lande. Særligt i Norden og i Tyskland. De nye ideer skabte stor rører i andedammen blandt forskere og teoretikere, men blev i højere grad accepteret af datidens politiske establishment. Men det var på tværs af partiskel og fra forbeholdt Socialdemokratiet.

Desværre virker det som om, at Bryld er mere interesseret i at kaste med mudder, end at kaste lys på historiens gang

Da man i 1929 og 1934 vedtog de lovgivninger, der gjorde det muligt at tvangssterilisere de såkaldte ’åndsvage’, blev det gennemført med meget brede flertal i både Folketinget og Landstinget. Således var, hvad man bedst kan betegne som et politisk overgreb mod samfundets svageste, en mainstream holdning blandt Danmarks politikere og en lang række forskere.

Derfor spillede Steincke naturligvis en stor rolle, da Danmark gjorde vold på dem, man burde have beskyttet. Samfundets svageste. Desværre virker det som om, at Bryld er mere interesseret i at kaste med mudder, end at kaste lys på historiens gang.

Vores velfærdsmodel har endnu ikke fået de mest udsatte med

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at de statslige overgreb, som blev søsat mens Steincke var Socialminister, er et dystert mørkt kapitel i vores historie. Men Socialdemokratiets nuværende socialpolitik er ikke - som Bryld ellers påstår - en befolkningspolitik. Det bebudede kursskifte handler nemlig om at stille sig på børnenes side. For hvor er vi som samfund, hvis vi ikke engang kan træde til, når udsatte børn har brug for vores hjælp?

Det bebudede kursskifte handler nemlig om at stille sig på børnenes side

I stedet for konstant at genlæse historiens sorteste kapitler, burde han følge med nu, hvor vi skriver et nyt kapitel i velfærdshistorien. Et kapitel, som langt om længe får lov at handle om den samfundsgruppe vi i flest år, og på de mest brutale måder igennem tiden har svigtet. Nemlig de anbragte børn, der stadig ikke er fuldgyldige medlemmer af vores velfærdssamfund.

Vi har skabt en velfærdsmodel, der skaber tryghed og frihed for de fleste, men det er endnu ikke udbredt til dem, der døjer med de største problemer.

Vi taget det næste skridt

Et tydeligt tegn på, at vi ikke har gjort nok for de anbragte børn, er, at hver 4. anbragte barn i Danmark har forsøgt at begå selvmord. Langt de fleste fjernes alt for sent fra destruktive familier. Og når de så er kommet i statens varetægt, er der blevet behandlet som kastebolde mellem forskellige ordninger. Det er ikke godt nok.

Nu tager vi næste skridt i udbygningen af vores velfærd

Nu tager vi næste skridt i udbygningen af vores velfærd og sikrer at de udsatte børn og unge, som førhen kun har kendt til svigt og svig, langt om længe får den hjælp, de har brug for.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Medlem af DSU's nationale forretningsudvalg


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Lasse Haugård skal nok gøre karriere i socialdemokratiet som en af Mette Frederiksens eftersnakkere. Der sidder faktisk nogle spædbørn i syriske fangelejre, som har stærkt behov for at "børnenes statsminister" tager sig af dem.

Esbjerg 9.1.2020. Tak for en sober kommentar. Jeg fulgte selv Deadline og blev ærlig talt forbandet om end ikke overrasket over Claus Brylds udokumenterede og svinske angreb på den socialdemokratiske børnepolitik. Jeg er ikke overrasket,for Claus Bryld har i årevis ført sig frem under falskt flag som historieprofessor, men hans politiske mission som gammel revolutionær venstresocialist har hele tiden været at svine Socialdemokratiet til og at tillægge S onde motiver, som vi så det i Deadline. Claus Bryld ejer ikke skam i livet i sin skjulte politiske mission, og at bruge ham som ekspert i S-politik vidner om ringe dømmekraft eller en ubehagelig skjult dagsorden i Deadline-redaktionen. Venlig hilsen Lars Runo Johansen.

Præcis. Folkene bag Deadline må da have vidst, hvad de fik med ham i studiet.

TOTALT AFSPORET

Denne Clas Bryld må være totalt afsporet, når han fremkommer med disse uhyrlige påstande!!!!

Manden har jo ret!
Mette er populist og hun henvender sig til den del af befolkningen der er under eller kun lige sniger sig over landets IK gennemsnittet, dem der ikke kan gennemskue hende, dem der ikke kan læse mellem linjerne, dem der trives i et vederstyggeligt samfund som vores, fordi de ikke kan begribe sammenhængen.

Sikke dog en omgang partitro klynk. Deadline er ikke en akademisk afhandling, og Claus Bryld har fuldstændig ret i sin ideologikritik. At partisoldaten kopierer ministrenes mantraer gør dem ikke mere rigtige. Man skal være ualmindeligt tendentiøs for som skribenten og socialministeren at give forældrene skylden for, hvor skidt de anbragte børn har det i statens varetægt. I sidder som parti på magten, og I lægger op til endnu flere overgreb på familierne - og så er det synd for JER, at I møder modstand? Tag jer sammen.

Hvorom alting er, så er det virkeligt væsentlige i denne sag, at behandlingen af børnesager konsekvent foregår på ulovmedholdeligt grundlag. I stort set alle sager bliver børnene ikke hørt - selvom det er dem, der er stridens kerne. Før vi begynder at diskutere lovgivning, må vi sikre os, at lovene bliver overholdt. Der gør sig jo det gældende, at forældrene er vælgere til kommunalvalgene, mens børnene ingen værdi har som vælgere, da de ikke er stemmeberettigede. Desuden skal der nok være et vælgersegment, som overhovedet ikke er interesserede i at bidrage noget til "vanartede" familier. Og dyrt er det at anbringe eller bortadoptere børn, og kommunalpolitikere der i deres førerbevis som politikere har den totale kynisme og evne til at sætte sig totalt ud over andres ulykke, vælger i stort omfang femøren, uden tanke for den menneskelige ulykke, de står med, eller lever op til ansvaret for et andet menneskes liv. I denne sag vil der blive galpet op om det kommunale selvstyre, og vi har jo mange gange set "øremærkede" beløb fra statens side blive brugt til noget helt andet, end hvad de var tiltænkt. Der er brug for at have en effektiv klemme på hele det kommunale område i disse sager, og man kan betvivle, hvorvidt det vil lykkes denne regering at etablere en sådan klemme. Desuden risikerer vi at en borgerlig fremtidig regering i fremtiden vil spolere det hele, for heller ikke de er interesseret i at røre en finger i forhold til andres ulykke. Jeg vil se resultater, før jeg tror en døjt på alle de dyre ord.

Annonce