Professor trækker i land i Britt Bager-sagen

Ekspert i partistøtte, prof. Jørgen Albæk Jensen, udtalte tidligere at reglerne er overholdt i Britt Bager-sagen, men nu er han i tvivl
Professor ved Juridisk Institut ved Aarhus Universitet – og ekspert i partistøtte-reglerne, Jørgen Albæk Jensen, trækker nu kendeligti land i sagen om uklarheder omkring fem angivelige valgkampsbidrag á 20.000 kroner til Venstres politiske ordfører, Britt Bager.

Til dagbladet Politiken udtalte Jørgen Albæk Jensen onsdag, at ”der er ikke noget galt ved det rent juridisk.” Den udtalelse trækker Albæk nu tilbage.

Han skriver således i en skriftlig kommentar til Netavisen Pio, at han – nu da han har dykket yderligere ned i sagen – er ude af stand til at konkludere, om Britt Bager har overholdt reglerne eller ej:

men det er klart, at sagen stiller sig anderledes, hvis dette ikke er tilfældet

"Min udtalelse til Politiken skete på baggrund af oplysninger om, at der var tale om 5 selvstændige firmaer – men det er klart, at sagen stiller sig anderledes, hvis dette ikke er tilfældet. Det afgørende er, om der er tale om 5 selvstændige juridiske enheder – er der ikke det, men også formelt samme giver i alle 5 tilfælde, skulle støtten klart have været indberettet. Det afgørende er altså ikke det reelle (om firmaerne har samme ejer), men det formelle (om der er tale om 5 selvstændige firmaer med hver sit CVR-nummer). Jeg er ikke på det grundlag, jeg har set, i stand til at konkludere, om reglerne er overtrådt, eller om der ”blot” er tale om at udnytte et hul i loven.”

Venstre lokalt: Utilstrækkelige oplysninger fra Bager

Albæks oprindelige udtalelse til Politiken står i kontrast til udtalelser fra både formanden for Venstre i Favrskov-kredsen, Gunnar Vinge Hansen, og formand for Venstre i Region Midtjylland, Jens Nicolai Vejlgaard, der begge har taget forbehold i sagen.

Vinge Hansen har direkte betegnet Britt Bagers oplysninger i sagen som ”utilstrækkelige” og understreget, at hendes påstand om, at der er tale om fem valgkampsbidrag fra fem forskellige firmaer ikke er dokumenteret.

Formanden for Venstre i region Midtjylland, Jens Nicolai Vejlgaard, har yderligere talt med den person, der har ”formidlet” de fem valgkampsbidrag til i alt 100.000 kroner til Britt Bager forud for valget i 2015.

Men stadig er V-regionsformanden ikke tryg ved sagen – og han tager derfor tydelige forbehold over for oplysningerne om valgkampsbidragene til Britt Bager i en redegørelse til Region Midtjylland om baggrunden for andre uregelmæssigheder i Venstres oplysninger om donationer og partistøtte i perioden 2013-2016.

Venstre regionalt: Oplysninger fra Bager ikke verificeret

Jens Nicolai Vejlgaard skriver således i sin redegørelse, som Netavisen Pio har fået aktindsigt i:

”Venstre i Region Midtjylland har ikke haft mulighed for at få de fra folketingskandidaten modtagne oplysninger om indbetalerens identitet verificeret ved revisor-erklæring eller tilsvarende. Dog har den person, som har foranlediget overførsel af de 5 indbetalinger bekræftet folketingskandidatens oplysninger om, fra hvilke virksomheder indbetalingerne hidrører.”

Redegørelsen fra Vejlgaard er dateret 18. marts 2018. Oplysningerne fra Venstre indgik i en redegørelse om uregelmæssighederne hos Venstre, som Region Midtjylland efterfølgende sendte frem til Midt- og Vestjyllands Politi.

Blandt andet havde Venstre undladt at oplyse om 16 donationer på over 20.000 kroner til udlændingeminister Inger Støjberg, transportordfører Kristian Phil Lorentzen, klima- og fiskeriordfører Thomas Danielsen og finansminister Kristian Jensen.

Sagen blev tidligere på måneden afgjort med, at Venstre fik en bøde på 10.000 kroner for de mangelfulde oplysninger, og Venstre måtte tilbagebetale 214.000 kroner, som partiet uretmæssigt havde fået udbetalt i partistøtte.

Efter det oplyste har Midt- og Vestjyllands Politi ikke hidtil efterforsket Britt Bager-sagen

Efter det oplyste har Midt- og Vestjyllands Politi ikke hidtil efterforsket Britt Bager-sagen – endsige afhørt Britt Bager.

Netavisen Pio har – igen – opfordret Britt Bager til at oplyse, hvem der har formidlet de fem valgkampsbidrag til hende á 20.000 kroner – og opfordret Britt Bager til at sætte navne på de fem påståede selvstændige virksomheder, som angiveligt står bag valgkampsbidrag á 20.000 kroner.

Men Britt Bager har ikke reageret på Netavisen Pio's fornyede henvendelse.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce