Putin holder igen med flyprovokationer

”Det er korrekt, at der er skabt en ”ny normal” med et højere spændingsniveau i Østersøen," lyder det fra militærekspert
Det russiske SU-27-kampfly, der var lettet fra Kaliningrad, havde sidste år i august kurs mod Bornholm, da de danske F-16-kampfly blev sendt på vingerne.

Inden F-16-kampflyene nåede frem fra Skrydstrup til Bornholm, var det russiske fly dog vendt om, og efterfølgende afviste Rusland, at flyet havde nået at krænke dansk luftrum (det havde forfulgt et amerikansk B-52-bombefly).

Det mente Danmark var tilfældet, og udenrigsminister Jeppe Kofod (S) indkaldte den herboende russiske ambassadør til et møde med Udenrigsministeriets udenrigspolitiske direktør.

”En klar afspejling af, hvordan den øgede russiske militarisering i Østersøen og Arktis desværre er med til at skabe usikkerhed og uforudsigelighed,” som Jeppe Kofod forklarede Bornholms Tidende

Kun en krænkelse

Men en ny opgørelse fra forsvarsminister Trine Bramsen (S) viser, at faktisk har russiske fly ikke blot kun krænket dansk luftrum denne ene gang i de seneste år. Det såkaldte afvisningsberedskab letter ikke oftere fra Skrydstrup på afvisningsmissioner end førhen.

Hvor afvisningsberedskabet i 2013 blev taget i brug overfor russiske fly i 29 tilfælde, så var tallet sidste år 28 (der har ikke været nogle tilfælde i årets første måneder).

For at optimere reaktionstid og reducere nødvendig flyvehastighed aktiveres afvisningsberedskabet ofte før uidentificerede luftfartøjer er i nærheden af territorialgrænsen. Vender det uidentificerede fly om, når afvisningsberedskabet derfor ikke altid at identificere dette og altså nationaliteten.

Hvilket i praksis betyder, at Danmark i flere tilfælde må nøjes med at ”formode”, at der har været tale om russiske fly.

DF kritisk

Formanden for Folketingets indfødsretsudvalg, Marie Krarup (DF), der har bedt om opgørelsen, mener, at den viser, at vi ofte dæmoniserer russerne og skaber en hysterisk stemning.

Sammenhæng mellem virkelighed og retorik

”Det viser, at der ikke er sammenhæng mellem virkelighed og retorik,” siger Marie Krarup til Netavisen Pio.

”Sådan var det for Claus Hjort Frederiksen (Venstres tidligere forsvarsminister, red.) og sådan er det for Jeppe Kofoed.” 

En henvisning til, at det var Claus Hjort Frederiksen der for alvor begyndte at italesætte truslen fra Rusland i perioden frem til folketingsvalget i 2019.

I sit første interview som forsvarsminister, i 2017, fortalte Claus Hjort Frederiksen, at Rusland udgør en "meget alvorlig og direkte" trussel mod Danmark.

Marie Krarup blev i 2018 fyret som Dansk Folkepartis forsvarsordfører efter at have kritiseret, at Vesten ikke ser Rusland som vores allierede i en international kamp mod islamisk terrorisme og migrationsstrømme.

Søren Espersen er i dag Dansk Folkepartis forsvarsordfører.

En ny normal

Peter Viggo Jakobsen, professor ved Forsvarsakademiet, mener dog, at spændingsniveauet i dag stadig er højere end i årene efter afslutningen på den kolde krig.

”Det er korrekt, at der er skabt en ”ny normal” med et højere spændingsniveau i Østersøen end det var tilfældet før 2014,” siger Peter Viggo Jakobsen til Netavisen Pio.

Militær konflikt i Østersøen eller Arktis

 

”Det samme er tilfældet i Arktis. Både Rusland og NATO har øget deres militære tilstedeværelse og øvelsesaktivitet og på den måde kan man sige, at der er sket en ”militarisering”, og at spændingsniveauet er højere. Der er dog stadig ikke nogen, der forventer en militær konflikt i Østersøen eller Arktis mellem NATO og Rusland.”

FE's vurdering

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) konkluderer i den seneste ”Efterretningsmæssig Risikovurdering”, at krænkelsen af dansk luftrum sidste år var et udtryk for, at Rusland ville sende et signal til NATO og især USA efter en periode med et øget antal amerikanske flyvninger med strategiske bombefly nær landets grænser. Signalet var, at sådanne flyvninger er truende og dermed uacceptable.

”Russiske kampfly flyver regelmæssigt tæt på vestlige militære fly og skibe i den centrale del af Østersøen,” hedder det i risikovurderingen.

”Disse aktiviteter har normalt fokus på overvågning og efter- retningsindhentning mod de vestlige kapaciteter. Det er meget sandsynligt, at Rusland fortsat vil undgå, at disse mere rutinemæssige flyvninger krænker dansk luftrum.”

Den russiske adfærd i Østersøregionen skyldes, at regionen har afgørende betydning for landets sikkerhed.

Selv om Estland, Letland og Litauen er medlemmer af både NATO og EU, mener russerne, at landene udgør en del af et større område, der skal give forsvaret af de centrale dele af Rusland strategisk dybde. Af samme årsag opfatter Rusland NATO’s fremskudte tilstedeværelse i de baltiske lande og Polen som militære forberedelser rettet mod landet.

Rusland udfordrer

I dag understreger Forsvarsministeriet, at selvom aktivering af det danske afvisningsberedskab er en ”normal procedure”, er krænkelser af det danske luftrum en alvorlig hændelse.

”Rusland udfordrer fortsat den internationale regelbaserede orden og udviser en tiltagende selvhævdende adfærd,” hedder det i en skriftlig kommentar til Netavisen Pio.

En markant militær styrkeopbygning

”Det ser vi i en række lande, herunder ikke mindst i Ukraine med den ulovlige annektering af Krim-halvøen i 2014. Rusland har i de senere år gennemført en markant militær styrkeopbygning i landets vestlige del og udrustet enhederne med helt nyt og moderne materiel. Det har betydet, at Ruslands militære evne generelt er blevet betydeligt forøget.”

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Gad vide, hvad NATO ville gøre, hvis russerne gennemførte en "markant militær styrkeopbygning" i USAs nærområde, fx ved at opstille missiler på Cuba. Mon ikke USA ville spille lidt med musklerne?

Interessant tanke. Men nu er Rusland jo ikke længere en del af en millitærpagt med Cuba. Så det er et tænkt eksempel. Mon ikke, at cubanerne hellere satser på et samarbejde med USA om end det led et knæk for få år tilbage...?

Jo Rusland dæmoniseres, og er blevet det i årtier. Indledningen på denne artikel i Pio er et godt eksempel på følelsesmæssig påvirkning – uden ordentlig information om baggrunde om de større sammenhænge. Og straks er der bygget videre på – eller skabt et fjendebillede – og således påvirkes vi dag på dag med disse ”trusler”, som sjældent er underbygget endsige reelle. Man kan filosofere over, om vi mennesker har brug for et fjendebillede for at kunne overskue og håndtere ”det onde”. Ser vi for en gangs skyld sagen fra den anden side, føler russerne sig i høj grad truet. Fx fløj 15 strategiske bombefly fra USA nær Ruslands s grænser i september og oktober 2020, og deres forsvarsminister taler om NATO.s ”aggressive retorik”, og at NATO.s aktiviteter og omklamring langs hele Ruslands grænse er forøget signifikant i 2020, og at denne situation nemt kan lede til alvorlige begivenheder.
Vores udenrigsministers udtalelser er et eksempel på en ensidig og forsimplet forståelse – som i virkeligheden udgør stor fare for optrapning (det er den andens skyld – og således taler vi igen om splinten hos den anden og bjælken i øjet hos sig selv). Ikke at nævnte hans udtalelser om regelbaseret samfund, der er direkte kopi fra USA.s udenrigsminister.
Det er begrædeligt, at socialdemokratiet der i 1915 sagde ”Knæk sablen”, nu siger ”Slib sablen” og pleaser USA ved oprustning og indkøb af våben produceret af USA. – alene legitimeret ved et falsk fjendebillede iscenesat af USA og kombineret med profitinteresser i USA.s militær-industrielle kompleks.

Ja er enige. Rusland demoniseres. Det er så let gennemskueligt at vores udenrigsminister nærmest virkerlatterlige. Det er tid til en plan B for vores sikkerhedspolitik, da USA for ti års siden flytte deres fokus fra Alanterhavet til Stillehavet, uden at vi fortog en tilpasning. USA har trukket sig fra Mellemøsten og det bliver vores tur om lidt. USA er politisk ustabil da væsentlig andel af vælgerne ikke er demokratiske indstillede. Dette medfører at de ikke er påliglig nok til at vores hoved allierede?

Ja er enige. Rusland demoniseres. Det er så let gennemskueligt at vores udenrigsminister nærmest virkerlatterlige. Det er tid til en plan B for vores sikkerhedspolitik, da USA for ti års siden flytte deres fokus fra Alanterhavet til Stillehavet, uden at vi fortog en tilpasning. USA har trukket sig fra Mellemøsten og det bliver vores tur om lidt. USA er politisk ustabil da væsentlig andel af vælgerne ikke er demokratiske indstillede. Dette medfører at de ikke er påliglig nok til at vores hoved allierede?

Ja er enige. Rusland demoniseres. Det er så let gennemskueligt at vores udenrigsminister nærmest virkerlatterlige. Det er tid til en plan B for vores sikkerhedspolitik, da USA for ti års siden flytte deres fokus fra Alanterhavet til Stillehavet, uden at vi fortog en tilpasning. USA har trukket sig fra Mellemøsten og det bliver vores tur om lidt. USA er politisk ustabil da væsentlig andel af vælgerne ikke er demokratiske indstillede. Dette medfører at de ikke er påliglig nok til at vores hoved allierede?

Annonce