Radikale forhindrer indgreb over for profitbaroner

Regeringen, SF og Enhedslisten ønskede indgreb, der sætte en stopper for, at private tilbud kan trække en masse penge ud til private ejere - socialminister Astrid Krag og FOA ærgrer sig
Foto: Folketinget/Steen Brogaard
Sofie Carsten Nielsen, partileder, De Radikale
Regeringen havde lagt op til, at der endegyldigt skulle sættes en stopper for at private sociale tilbud kan trække en masse penge ud til private ejere - de såkaldte profitbaroner. Men det forhindrede De Radikale onsdag.

Det ærgrer socialminister Astrid Krag (S):

Det er utrolig ærgerligt

“Det er ingen hemmelighed, at regeringen ønskede at sætte en stopper for, at private tilbud kan trække en masse penge ud til private ejere. Det ønsker vi stadig, men det er der desværre ikke 90 mandater i Folketinget, som er enige med os i. Det er utrolig ærgerligt,” siger Astrid Krag.

Krav om økonomisk gennemsigtighed

Samtidig glæder ministeren sig dog over, at man med en aftale om skærpet tilsyn med sociale tilbud mellem S-regeringen, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet - fremover kan følge tæt, hvor mange de private sociale tilbud trækker ud i profit - og at oplysningerne bliver tilgængelige:

Så det bliver muligt for kommunerne at fravælge tilbud, der trækker store summer ud

“Så det bliver muligt for kommunerne at fravælge tilbud, der trækker store summer ud, lige som Socialtilsynet kan gribe ind over for tilbud, hvor prisen ikke hænger sammen med kvaliteten, fordi der køres med store overskud. Derudover kommer vi til at følge den bekymrende udvikling med store udenlandske selskabers opkøb af sociale tilbud herhjemme – for vi ønsker ikke en udvikling som i Sverige og Norge, hvor store kapitalselskaber med profit for øje sidder på størstedelen af markedet,” understreger Astrid Krag.

SF glæder sig over, at der med aftalen bliver økonomisk gennemsigtighed:

“Nu strammer vi endelig nettet og kræver økonomisk gennemsigtighed og bedre sammenhæng mellem pris og kvalitet i tilbuddene, så vi forhåbentlig stopper de brodne kar, der bruger socialområdet til at tjene penge på udsatte børn og unge og mennesker med handicap,” siger SF’s Trine Torp.

Hun ærgrer sig - akkurat som ministeren - over, at der med aftalen ikke bliver fastsat en egentlig grænse for, hvad private kan trække ud i udbytte.

Enhedslistens socialordfører, Jakob Sølvhøj, er svært ærgerlig over, at det ikke lykkedes at samle flertal for at lukke profit-muligheden:

Jeg er derfor svært ærgerlig over, at det ikke har været muligt at samle flertal for at lukke profitmuligheden

“De penge, vi som samfund afsætter til sociale tilbud til udsatte borgere og mennesker med handicap, skal efter Enhedslistens opfattelse fuldt ud komme borgerne til gode og ikke ende som overskud i private virksomheder. Jeg er derfor svært ærgerlig over, at det ikke har været muligt at samle flertal for at lukke profitmuligheden, men med aftalen om at øge gennemsigtigheden i tilbuddenes økonomi og styrke tilsynet, tager vi dog et skridt i den rigtige retning.”

Enhedslistens tidligere leder, Pernille Skipper, skriver lige ud, at hun er “så vred” på Radikale:

Jeg er så vred på Radikale

“Så er det officielt: vi har ikke kunnet samle flertal om et forbud mod profit på sociale tilbud. Også fremover kan griske ejere hive skattekroner ud i millionklassen, som burde gå til udsatte børn. Jeg er så vred på Radikale men også på DF. Deres mange ord om at være sociale.”

placeholder

 

EL-ideologen Pelle Dragsted betegner De Radikales position som "uforståelig":

Nu har de sammen med højrefløjen blokeret for at stoppe velfærdsprofitørerne

“De Radikale synes det er fint, at kapitalfonde kan tjene millioner på at trække profit ud af vores sociale bosteder. Penge som kunne have været brugt til omsorg. Nu har de sammen med højrefløjen blokeret for at stoppe velfærdsprofitørerne. Uforståeligt,” skriver han på Twitter.

placeholder

 

R-ordfører: Vores fokus ligger på kvaliteten

De Radikales socialordfører, Henrik Vinther, forklarer over for Netavisen Pio, at De Radikale har lagt vægt på at sikre kvaliteten:

“For os var det vigtige at se på kvalitet, og at have tilsyn med at kvaliteten er i orden. Pris og kvalitet hænger sammen. Så kvaliteten er i orden, så er det fordi pengene har været anvendt rigtigt.”

De Radikale er ikke optaget af, om ejere af private sociale tilbud hiver store profitter ud til sig selv?

Der er ikke nogen, der har lyst til, at der er skiderikker og fribyttere, som hiver penge ud af private, sociale tilbud

“Der er ikke nogen, der har lyst til, at der er skiderikker og fribyttere, som hiver penge ud af private, sociale tilbud. Derfor har vi lavet et tilsyn, som kigger på, om der er sammenhæng mellem pris og kvalitet. Og som har fået styrkede redskaber, hvis det ikke er tilfældet. For mig er det ikke vigtigt, om det er et offentligt eller privat tilbud. Det vigtige er det indhold, der er på stedet, den pædagogiske kvalitet, der er på stedet,” siger Vinther, der understreger, at der med aftalen er mulighed for at sætte sociale tilbud under skærpet tilsyn, hvis kvaliteten ikke er i orden, og økonomien ikke er gennemsigtig.

Stor skuffelse hos FOA

Fagforbundet FOA er skuffet over, at den nye aftale om socialtilsynene ikke muligheden for at trække overskud ud af offentligt finansierede botilbud:

Penge, der er afsat til velfærd, skal gå til velfærd – ikke til dyre vaner hos ejeren af bostedet

”Penge, der er afsat til velfærd, skal gå til velfærd – ikke til dyre vaner hos ejeren af bostedet. Derfor havde vi håbet, at aftalen ville følge de gode intentioner der var i socialminister Astrid Krags udspil. Det er dybt skuffende,” siger Thomas Enghausen, næstformand i FOA.

”Overskuddet bør blive i virksomheden, så vi i stedet for at skabe profit sikrer, at fællesskabets midler også går til de udsatte borgere, og kommer kerneopgaven til gode, og kvaliteten dermed kan hæves. Den model fungerer fint på friskoleområdet, og det strider altså imod al sund fornuft og logik, at det ikke kan lykkes at nå frem til et flertal på Christiansborg, der kan støtte regeringens forslag, og her må vi konstatere, at pilen peger på Radikale Venstre. Aftalen svigter de svageste. Den sag stopper ikke her, vi kommer til at arbejde videre med at få stoppet profit på velfærd,” erklærer Thomas Enghausen.

FOA er til gengæld positiv over for den del af aftalen, der betyder en styrkelse af de sociale tilsyn. Socialtilsynet får bl.a. mulighed for at gribe hurtigere ind, når kvaliteten ikke er i orden, og tilsynet med tilbuddenes økonomi bliver mere effektivt:

”På dette område har politikerne til gengæld lyttet til vores opråb. Socialtilsynet skal have flere muskler, så vi bedre kan sikre kvaliteten på de socialpædagogiske opholdssteder. Men også hvis de skal gennemskue den nærmest labyrintiske økonomiske konstruktion hos mange private bo- og opholdssteder, som man har valgt ikke at gøre noget ved,” siger Thomas Enghausen.

Private tilbud modtager årligt to milliarder

Målinger viser, at private bosteder kvalitetsmæssigt generelt ligger under bosteder drevet af det offentlige. De private bosteder modtager også de fleste af alle påbud udstedt af socialtilsynet - selvom de udgør langt under halvdelen af landets botilbud.

  • I dag er flere private institutioner drevet af aktie- eller anpartsselskaber, som gør det muligt for ejerne at trække store økonomiske overskud ud.
  • De private bosteder modtager cirka to milliarder kroner i offentlige tilskud.
  • I et udspil fra sidste efterår lagde S-regeringen op til, at institutionerne i stedet bliver selvejende, som man kender det fra friskoleområdet. Men det kom altså ikke med i aftalen, fordi De Radikale satte sig imod.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

De radikale vil ikke Danmark og danskerne (de etniske) det godt.

Hvordan kan nogen dog finde på at stemme på dem?

De Radikale har altid hadet den arbejdende del af befolkningen. Ganske almindelig lønmodtager rager dem en fis. Derimod hvis du kommer fra Mellemøsten, med en kultur som ikke passer ind i den Danske er du mere end velkommen. De har altid støttet dem med pengene. Det er ikke andet end et par måneder siden de også blokerede regeringens forslag om at komme de tårnhøje renter på kviklån til livs. Og nu gør de så muligt at man fortsat kan tjene formuer på svage og handicappede. Det er svært at forstå, at nogle mennesker kan opføre sig så ringe overfor andre.

De radikale og Politiken kæmper som løver for at få børn og mødre hjem fra Syrien, mens de blokerer for, at lave lov mod profitmagere i sociale tilbud for udsatte børn, det giver jo ingen mening.

Det må være kvaliteten af de private firmaers overskud de Radikale taler om.
Igen beviser det bare, at det ikke er hjerneaktiviteten der er fremherskende i det forvirrede parti.

"Regeringen havde lagt op til, at der endegyldigt skulle sættes en stopper for at private sociale tilbud kan trække en masse penge ud til private ejere - de såkaldte profitbaroner. Men det forhindrede De Radikale onsdag."

Drop nu de Radikale - de er bindegale...

Der er intet overraskende i dette og intet nyt i de radikales tilgang til den virkelige verden, hvor de i denne som i de fleste andre sager med stor omhyggelighed og præcision lykkes med at lande et helt forkert sted.

Det eneste besynderlige er egentlig, at så mange socialdemokrater tidligere (og heldigvis i mindre grad stadig) har set dem som venner og allierede.

Nu må man jo ikke glemme at socialdemokratiet og de radikale har haft et udmærket samarbejde i regeringer ledet af bl.a. Stauning, Hedtoft, H.C. Hansen, Kampmann og Poul Nyrup. Der hvor det første gang gik galt var da Baunsgaard blev leder af de radikale, han kunne ikke samarbejde med Krag, og så gik det galt igen under Margrethe Vestager og Morten Østergaard.
Marianne Jelved og Mogens Lykketoft havde et godt samarbejde om økonomi fra 1993 til 2000 under regeringen Nyrup.
Inden Baunsgaard blev leder af de radikale, var det nærmest husmændenes, de små landbrugers parti, det er det ikke mere og husmændenes "æra" er også slut, nu er der kun store gårde og godser på landet og de radikale er blevet "djøferne" og byboernes parti.

Idag kan partiet ikke en gang samarbejde med sig selv
og det går kun en vej---ned af bakke,og snart er det væk

Det går hjemad for de Radikale. Det går ad helvede til.

De radikale er "BLÅ". Det har de altid været. Det kan vel ikke overraske nogen ? Sandheden er at samtlige "røde partier" evindeligt skal "stå skoleret" for det "blå kompagni",for ikke at blive væltet.Mere ydmygt kan det vist ikke blive.

"Demokrati " er intet andet end "flertalsbestemmelse".Eller sagt med andre ord "pengemændstyrani".

Annonce