Radikalt udspil: Lavere beløbsgrænse, gratis bøger og landbrugsjord til natur

Investeringer i uddannelse, kultur og klima, skal finansieres ved afskaffelse af den grønne check, lettere adgang for udenlandsk arbejdskraft og fly-afgift.
Forhandlingerne om næste års finanslov starter mandag, hvor De Radikale som det første parti skal fordi finansminister Nicolai Wammen (S) for at præsentere deres ønsker til budgetterne for 2020.

Da regeringen i sidste uge fremlagde sit finanslovsudspil, kaldte De Radikales leder Morten Østergaard udspillet for “en gryde klar supper uden kødboller og grønt”.

Og mandag har De Radikale så fremlagt deres eget finanslovsudspil med titlen “Fra Håb til Handling”.

placeholder
Blandt de ingredienser, som Radikale Venstre ønsker skal indgå i den kommende finanslov, finder man et forslag om lettere adgang for udenlandsk arbejdskraft gennem sænkning af beløbsgrænsen, en national bogklub med gratis bøger og et initiativ, der skal omlægge en tredjedel af landbrugsjorden til natur.

Investeringer i uddannelse og grøn omstilling og kultur er den røde tråd i forslagene

Investeringer i uddannelse og grøn omstilling og kultur er den røde tråd i forslagene. Pengene dertil skal findes gennem afskaffelsen af den grønne check, øget tilførsel af udenlandsk arbejdskraft, milliard-bidrag fra den finansielle sektor, afgifter på fly og afskaffelse seniorjobordningen og håndværkerfradraget.


Sænkning af beløbsgrænsen og udvidet positivliste

De danske virksomheder skal have lettere adgang til arbejdskraft fra lande udenfor Europa. Det kendte krav gentager De Radikale i det nye finanslovsudspil.

Partiet vil sænke beløbsgrænsen med 100.000 kroner, så det i fremtiden kun vil kræve en årsløn på 325.000 kroner for at komme til Danmark for at arbejde fra lande uden for Europa. Står det til De Radikale skal virksomhederne altså i fremtiden kunne hive udlændinge ind, hvis man vil tilbyde en månedsløn på 27.000 inklusiv pension, hvor grænsen i dag ligger på 35.000 kroner.  

De Radikale komme i en noget de kalder en “fremtidsfond”

Den såkaldt positivliste over erhverv med mangel på kvalificeret arbejdskraft, skal samtidig revideres og udvides, foreslår partiet.

De 70 millioner, som kan indkasseres ved at give lettere adgang for arbejdskraft fra hele verden, vil De Radikale komme i en noget de kalder en “fremtidsfond”, der skal finansiere initiativer inden for uddannelse og grøn omstilling.
 

Finanssektoren skal betale ny skov og klima

Landbrugsjord skal blive til græsenge, natur og skov, lyder et andet forslag i De Radikales finanslovsudspil. En tredjedel af al landbrugsjorden skal omlægges inden 2050, og regningen skal bankerne være med til at betale gennem en forhøjelse af selskabsskatten for den finansielle sektor.

I forhold til den grønne forskning vil De Radikale toppe den milliard, som Socialdemokratiets har afsat

Derefter skal den årlige udgift dækkes af landbrugsstøtten, så pengene fra finanssektoren derefter kan bruges til andre grønne initiativer, forklarer Ida Auken til Berlingske

“Cirka en milliard er, hvad der skal bruges om året i en længere årrække. Og derfor er det her en måde at betale regningen for næste år for derefter at tage en milliard ud af EU's landbrugsstøtte. Det kan man fra 2021 og frem.”

I forhold til den grønne forskning vil De Radikale toppe den milliard, som Socialdemokratiets har afsat i deres finanslovsudspil, med yderligere 800 millioner kroner. Og så vil man bruge en kvart milliard på at sikre afgiftsfritagelsen for elbiler.

Samtidig vil man skaffe 2,3 milliarder til statskassen ved at sløjfe den grønne check, der gør, at mindrebemidlede grupper ikke rammes så hårdt af de grønne afgifter. De dårligst stillede pensionister og førtidspensionister skal kompenseres for afskaffelsen af checken.

Virkeligheden er, at der i to årtier har været ført en afviklingspolitik


National bogklub med gratis bøger

Kulturen skal have flere penge, mener De Radikale, som vil sløjfe de årlige beståelser på kulturområdet og investere flere penge i kulturen. De nye penge skal de statslige museer have en del af, mens der skal oprettes seks nye regionale spillesteder.

“(...) dels er der et hængeparti, men der er også brug for en ny kulturpolitik, hvor vi faktisk investerer i kunstnerne og kulturinstitutionerne. Vi har haft masser af debat om kulturkanoner og værdipolitik på Christiansborg, men virkeligheden er, at der i to årtier har været ført en afviklingspolitik”, siger partiets kulturordfører, Zenia Stampe, til Politiken.

Samtidig vil partiet satse på en ny “national bogklub”, som to gange årligt gratis skal uddele to skønlitterære værker til danskerne. Forslaget vil ifølge partiet koste 208 millioner kroner.

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Hvorfor udele bøger der for (80%?) havner i genbrug Brug i stedet pengene til at forbedre vores biblioteker. Tror ikke på at der bliver flere læsere. Start i stedet i skolen.

Bøger de 208 millioner er tåbeligt, vi er så mange mennesker der ejer masser af bøger, fine bøger, kulturelle bøger, og ingen vil have dem, når man flytter eller dør, de kan lånes på bibliotekerne gratis, de kan læses på nettet, man kan aflevere og få ny bog hos Arnold Busk, genbrugsbog, så nej det forslag må de droppe igen. Det er pengespild.
Man kan godt være kulturel uden at være radikal.

“Cirka en milliard er, hvad der skal bruges om året i en længere årrække" Står der i finanslovforslaget vedr. det med at udtage 1/3 af landbrugsjorden. Det er fuldstændig rigtigt, det vil nemlig tage mindst 130 år med et årlig beløb på 1 mia. Og hvad skal vi med mere arbejdskraft når man vil nedlægge 1/3 af landbrugsproduktionen. I den forbindelse bliver der frigjort mange hænder. I dag den 7. okt. behandle P1 i morges et emne omkring den voksende gruppe af unge der står uden for arbejdsmarkedet i mere end to år og som ingen uddannelse har. Den gruppe vokser fordi de bliver presset af udlændinge. Med en øget tilgang af ufaglærte udlændinge, som de radikale lægger op til med sænkelsen af beløbsgrænsen, hvad vil der så ske med denne gruppe unge danskere?

Så slår dette lille elitære parti til igen, med besynderlige forslag der skal frelse verden. Dansk landbrug skal mindskes, så vi kan spare co2, med det resultat at importen af udenlandsk co2 belastet kød stiger. Finkulturen skal øges, og de mindre bemidlede skal betale. Hvad er det for faggrupper uden for EU der er så interessante, og som kan fås for kr. 27.000 incl. pension. For 40 år siden inviterede vi Tyrkiske arbejdere til Danmark. Eftervirkningerne og problemerne af den invitation lever vi stadig med i dag. De Radikale har intet lært, og er i mine øjne vores mest skadelige parti. Historien har det med at gentage sig.

Som ofte fra Radikale er der noget rigtig godt og noget der ikke burde have gang på jord. Hvis partiet VED at to gratis bøger skaber flere der læser en god papirbog er det fint nok med mig. Jeg tvivler. Umiddelbart har bibliotekerne jo masser af gode (og dårlige) ulæste bøger!! Og hvem skal beslutte hvilke to efter hvilke kriterier. Det er nok en ommer. Så hellere belønne ikke-brugere af biblioteker for at låne to bøger årligt.
Og at hjælpe Socialdemokratiet med at fatte at 2pct besparelserne da også skal sløjfes for feks vore teatre, håber jeg, de står fast ved. Ja, jeg synes det er så pinligt hvis S virkelig mener dette. Men jeg tror nu (det VIL jeg) at det er en gave til partier, der skal kunne sige: se hvad vi fik.

Annonce