Annonce

Ræs mod bunden: Selskabsskat i EU falder for sjette år i træk

Selskabsskatten i EU er faldet drastisk siden midten af 1990’erne - og gør det fortsat. En fælles bund i EU er kuren, mener skatte-ekspert
Når man kigger på en graf over de danske og europæiske virksomheders skatteprocent, så går kurven kun én vej, og det er nedad.

Siden midten af 1990’erne er virksomhedernes trækprocent dalet markant, og den gennemsnitlige selskabsskat er faldet støt hvert éneste år siden 1996 - med undtagelse af år 2013.

Selvom den danske selskabsskat er rekordlav, så ligger Danmark nu et halvt procentpoint over gennemsnittet i EU, som er faldet for sjette år i træk.

Det skriver Dansk Industri i en pressemeddelelse.

Selskabsskatten er faldet i en årrække, og det skyldes, at landene underbyder hinanden

Det er et udtryk for et ræs mod bunden, mener Hannah Brejnholt Tranberg, politisk rådgiver på skatteområdet i Mellemfolkeligt Samvirke: 

“Selskabsskatten er faldet i en årrække, og det skyldes, at landene underbyder hinanden. Så når man sænker skatten i Sverige, så kigger Danmark derover og tænker, at vi må også sænke vores, så vi kan tiltrække udenlandske investeringer,” siger hun til Netavisen Pio.

Kilde: Skatteministeriet

Overhalet på vej ned 

I 1990’erne lå Danmarks selskabsskat lavere end gennemsnittet i EU - i 1995 med hele tre procentpoint. Men til trods for, at et bredt flertal i Folketinget i 2013 aftalte at sænke selskabsskatten fra 25 til 22 procent, så har en del af de øvrige 28 EU-lande formået at overhale Danmark i kapløbet nedad mod en lavere skat på virksomhedernes overskud.

Et yderligere nøk nedad i selskabsskatten tegner sig i horisonten

Siden Danmark sænkede selskabsskatten til det nuværende niveau i hen over perioden 2013-2016, har 10 ud af de 28 medlemslande i EU sænket skatten på virksomheder, heriblandt Norge og Schweiz.
 

Flere fald på vej

Et yderligere nøk nedad i selskabsskatten tegner sig i horisonten. Både i Sverige, Holland, Storbritannien, Frankrig, Schweiz og Østrig er der allerede vedtaget lovgivning, der medfører, at selskabsskatten kommer længere ned i de følgende år.

Der er nogle fremskrivninger af udviklingen, som peger på, at selskabsskatten i 2050 vil være nul, hvis vi fortsætter den kurs, som vi har sat

I både USA og Japan har man set et markant fald i virksomhedernes skatteprocent.

“Det er helt klart en global tendens. Og der er nogle fremskrivninger af udviklingen, som peger på, at selskabsskatten i 2050 vil være nul, hvis vi fortsætter den kurs, som vi har sat,” siger Hannah Brejnholt Tranberg.

Sidste år reducerede den amerikanske regering, med præsident Donald Trump i spidsen, selskabsskatten fra 35 procent til 21 procent. Det svarer til et fald på størrelse med det Danmark gradvist har lavet over de seneste 20 år.
 

Debat om fælles skatte-bund

Hvordan man undgår en skatte-konkurrence i EU, hvor landene ræser mod en lavere og lavere selskabsskat for at lokke virksomhederne til, var et vigtigt emne i EP-valgkampen i maj.

Forud for valget lavede Lars Løkke Rasmussen (V) en kovending (V) og meldte sig under fanerne hos partierne i rød blok, der alle ønsker, en fælles europæisk bund under selskabsskatten. En såkaldt fælles skattebase blev i 2016 foreslået af EU-kommissionen her var tanken, at de store internationale virksomheder skulle være underlagt fælles regler i EU.

Det vil kræve en fælles europæisk bund under selskabsskatten, hvis man vil stoppe ræset mod bunden

En fælles skatte-bund er det middel, som skal tages i brug, hvis man vil stoppe udviklingen, mener Hannah Brejnholt Tranberg: 

“Det vil kræve en fælles europæisk bund under selskabsskatten, hvis man vil stoppe ræset mod bunden. Men en vigtig pointe er, at det ikke er nok, at selskabsskatten har et vist niveau, hvis den effektive selskabsskat - altså det virksomhederne faktisk betaler i skat - er lavere, fordi de får en masse skatterabatter og særordninger,” lyder hendes råd.

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet