Red kapitalismen for de mange

Det kapitalistiske system lider fordi mange af de mekanismer, der skulle få det til at fungere, er sat ud af kraft, lyder budskabet fra Robert Reich.
Den amerikanske økonom Robert Reich har for nyligt udgivet en ret bemærkelsesværdig og nærmest dystopisk bog med titlen ”Saving Capitalism: For the Many, Not the Few”, på dansk: Red kapitalismen: For de mange, ikke de få.

Robert B. Reich, der er ledende professor på Goldman School of Public Policy på det prestigefyldte University of California i Berkeley, har en fortid som blandt andet beskæftigelsesminister under præsident Bill Clinton og han vandt sidste år en pris for sin dokumentarfilm ”Inequality for All” på Sundance Film festivalen.

En af bogens hovedpointer er, at ideen om et ”frit marked” kun kan fungere med udgangspunkt i en række vedtagne regler omkring eksempelvis ejendomsret, patenter, konkurser, aftaleret, monopollovgivning og så videre. Det er netop disse reguleringer af markedet, som i nærmest alle henseender er blevet forskubbet så de ensidigt tilgodeser de store banker, milliardærer og store virksomheder, på bekostning af almindelige mennesker.

Reich argumenterer for at de altdominerende diskussioner om hvilken størrelse staten bør have, og de mange værdipolitiske debatter om religion, skydevåben og homoægteskaber, fungerer som et røgslør for hvordan super rige enkeltpersoner og virksomheder, har kunnet tiltrække sig stadig større politisk magt, og derved maksimerer deres overskud.

Han gør i bogen også op med en anden grundlæggende fejlantagelse, nemlig den myte, at medarbejderne i virksomheder tjener den løn som de er værd. Indkomst afspejler, ifølge Reich, i højere grad hvem der har magt over fordelingen af virksomhedernes produktion. Når fagforeningernes magt, med hjælp fra politikkerne stækkes, får direktørerne og deres bestyrelser mulighed for at ”belønne” sig selv, de ledende medarbejdere og deres bestyrelser, med enorme lønstigninger. Det sker på bekostninger af deres medarbejdere, og konsekvensen er at almindelige amerikanere stort set ikke har får del i de enorme velstandsstigninger som de er med til at skabe.

Lønningerne for almindelige mennesker i USA er stort set ikke er steget de sidste 30-40 år. Dette skaber en ond cirkel, hvor stadig mere kapital koncentreres på få hænder, som helt rationelt bruger den til at skaffe politisk indflydelse på regler og reguleringer, som igen gør at de kan få en endnu større bid af kagen.

Reich argumentere for at den eneste måde at bryde virksomhederne og de superriges magtmonopol er, hvis der etableres en ny modmagt, som kan sikrer en hensigtsmæssig regulering af markedet, så det tilgodeser de mange og ikke de få.

Bogen fokuserer på USA, men det er ikke svært at drage paralleller til Danmark, hvor stadig flere må arbejde til lave lønninger i sektorer uden fagforeninger eller overenskomster, og hvor de store virksomheder igennem betydelige lobbyindsatser og økonomiske donationer, øger uforholdsmæssig stor indflydelse, også langt ind i Socialdemokratiet.

Bogen rummer ingen nemme løsninger for USA, men dens skarpe analyse gør den alligevel til den nok mest oplagte julegave til alle dine politisk interesserede venner. Bogen er ikke oversat til dansk.

Robert Reich. ”Saving Capitalism: For the Many, Not the Few”. Er udkommet på Knopf Doubleday.


Kommentarer fra Facebook