Regeringen har udsultet provinsens uddannelser

Regeringens eget omprioriteringsbidrag betyder, at der i øjeblikket forsvinder massevis af medarbejdere fra professionsuddannelser i provinsen.
I morgen præsenterer regeringen sit udspil for næste fase af udflytning af statslige arbejdspladser til provinsen. Regeringen har allerede løftet lidt af sløret for planerne, og det står klart, at undervisningsområdet kommer til at spille en central rolle.

Forslaget om at fordele uddannelser bedre rundt om i landet er ikke nogen en ny opfindelse fra Lars Løkke Rasmussen. Allerede ved folketingets åbningsdebat i 5. oktober gjorde Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, udflytning uddannelse til en målsætning. Her krævede hun ’et centraliseringsstop’ og argumenterede for at ”Der er behov for en udflytningsplan for velfærdsuddannelserne. Vi vil have flere lærer- og pædagoguddannelser i provinsen.”

Det står endnu ikke klart, hvilke eller hvor mange arbejdspladser der skal flyttes. Men ifølge Avisen Danmark vil det især komme til at dreje sig om de såkaldte professionsuddannelser, det vil sige mellemlange uddannelser som folkeskolelærer, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere. Det skal styrke uddannelserne i landdistrikterne.

70 årsværk vil forsvinde i forhold til 2015
Men netop professionsuddannelserne i landdistrikterne har de seneste år været ramt af hårde nedskæringer som følge af regeringens omprioriteringsbidrag. Ifølge et tidligere svar fra regeringen, så er forventningen, at over 70 medarbejdere vil forsvinde fra professionsuddannelserne i landdistrikterne frem til 2019, at fald på cirka syv procent i forhold til 2015, da Løkke overtog statsministerposten.

Omprioriteringsbidraget betyder, at videregående uddannelser – i lighed med erhvervsskoler og gymnasier – hvert år får barberet to procent af deres budget. Dermed forsvinder der altså år efter år penge fra de uddannelser i de områder, regeringen nu vil tilgodese gennem udflytninger. Omprioriteringsbidraget trådte i kraft i 2016, og regeringen lægger foreløbig op til at videreføre det frem til 2021.

En opgørelse fra Uddannelsesministeriet viser, at seks professionsuddannelser og erhvervsakademier fordelt på 15 provinsbyer har måttet sige farvel til medarbejdere. I 2015 var 995,4 årsværk, hvilket forventes at falde til 925 årsværk i 2019. Altså et fald på over 70 årsværk eller godt syv procent.


Kilde: Uddannelsesministeriet
Note: Erhvervsakademi Dania, Erhvervsakademi Sjælland og Professionshøjskolen UC Syddanmark indgår ikke, da der her ikke er data for 2017-2019.

Det afspejler blandt andet, at uddannelsesinstitutionerne har måttet skære ned på grund af omprioriteringsbidraget. En anden opgørelse fra Uddannelsesministeriet viser, at alene professionsuddannelserne står til at miste over en halv milliard kroner i 2021, set i forhold til 2015.

3.000 færre medarbejder på siden 2015
Ser man på det samlede antal ansatte inden for undervisningsområdet i Danmark, så viser tal fra Danmarks Statistik, at der er forsvundet omkring 3.200 ansatte inden for undervisningsområdet. Ud over professionsuddannelser har også gymnasier, erhvervsskoler og universiteter måttet spare milliarder af kroner på grund af uddannelsesområdet siden 2015, hvilket har ramt uddannelsessteder i hele landet.

Hos Socialdemokratiet glæder finansordfører Benny Engelbrecht sig over, at regeringen lægger op til at ville sikre en bedre fordeling af uddannelser rundt om i landet: ”Socialdemokratiet er enige i at provinsen skal styrkes med statslige arbejdspladser, men især med uddannelser. Det er meget vigtigt at der er adgang til uddannelser uden for de store byer. Vi slog selv det fast i oktober sidste år, hvor vi netop kritiserede regeringen for at have et for ensidigt fokus og glemme uddannelserne. Derfor er det godt at regeringen har lyttet til vores kritik. ”

Ifølge den socialdemokratiske finansordfører er der imidlertid et stort ’men’. For regeringens politik har indtil nu trukket i den modsatte retning – og den politik har vil VLAK-regeringen videreføre fremover:

”De forøgede udgifter det vil give at flytte uddannelser kan ende i en ny spareøvelse og uddannelserne - især de faglige uddannelser - er hårdt, hårdt presset af regeringens besparelser. Derfor skal danskerne huske at læse bag om de begejstrede udmeldinger om hvilke dele af provinsen der skal have hvilke arbejdspladser når det præsenteres onsdag. For samtidig med at man flytte arbejdspladser har man jo ført en økonomisk politik, der betyder færre offentligt ansatte landet over.”


Kommentarer fra Facebook

Annonce