Regering lander første finanslovsaftale: Giver 1,5 milliard til grøn forskning

Alle folketingets partier enige om at bruge penge på blandt andet forskning i omstilling af landbruget og miljøvenlig transport. Og penge til Grundtvig.
Regeringen har indgået en aftale med alle Folketingets partier om fordelingen af den såkaldte forskningsreserve for 2020 på i alt 1,9 milliarder kroner, heraf går 1,5 milliarder kroner til forskning i grøn omstilling.

Fordelingen af forskningsreserven er traditionelt den første aftale om finansloven, der indgås.

Og aftalen glæder den ansvarlige minister, Ane Halsboe-Jørgensen:

"Vi sætter en ny grøn retning for udviklingen af Danmark med den her aftale. Forskningen er helt afgørende for at nå vores ambitiøse mål for den grønne omstilling, derfor giver vi den grønne forskning et markant løft,” udtaler hun i en pressemeddelelse, og fortsætter:

”De grønne forskningsmilliarder skal både gå til at udvikle helt nye ideer, vi ikke har tænkt på endnu, og de mere færdige løsninger, der hurtigt kan blive en del af vores hverdag.”

Aftalen om udmøntningen er den første lille del af det kommende års finanslov, som er faldet på plads.

Fakta om fordeling af forskningsreserven

Af forskningsreserven på 1.925 millioner kroner prioriterer partierne 1.542 millioner kroner til grøn forskning:

 • Under Danmarks Innovationsfond er der afsat 629 millioner kroner til brede, sammenhængende og langsigtede indsatser inden for energi, klima, landbrug, transport, natur og miljø, byer og samfund samt adfærd.
 • Under Danmarks Frie Forskningsfond er der afsat 340 millioner kroner til at fremme forskernes egne originale idéer, og til at styrke vækstlaget af forskere og opbygge kapacitet.
 • Der er afsat 40 millioner kroner til klimaforskning og forskning i CO2-lagring ved henholdsvis DMI og GEUS
 • Der er afsat 336 millioner kroner til Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram, som skaber arbejdspladser og bidrager til at indfri målet om 70 procent reduktion af drivhusgasudslip i 2030.
 • Der er afsat 189 millioner kroner til at styrke de grønne og miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogrammer og indsatsen inden for landbrug og miljø og naturbeskyttelse.
 • Der afsættes 2 millioner kroner til forskningsportalen Videnskab.dk. Midlerne skal bidrage til at udbrede kendskabet til og forståelsen for den grønne forsknings samfundsmæssige betydning.
 • Endelig er der afsat 6 millioner kroner til pilotprojekter for forskning i bæredygtigt design og arkitektur.

Derudover afsætter partierne 383 millioner kroner til en balanceret forskningsindsats:

 • Herunder kommer yderligere 236 millioner kroner til Danmarks Frie Forskningsfond, hvoraf 76 millioner kroner går til yngre forskningstalenter og et nyt Inge Lehmann-program til fremme af en ligelig kønssammensætning af forskningsmiljøerne i Danmark.
 • Der er afsat 51 millioner kroner til forskning i effekter af tidlige indsatser og arbejdet med udvikling af de økonomiske regneprincipper
 • Der er under Danmarks Innovationsfond afsat 70 millioner kroner til nye teknologiske muligheder, herunder til forskning i kunstig intelligens, samt 67 millioner kroner til bedre sundhed, herunder klinisk forskning.
 • Der afsættes 10 millioner kroner til at videreføre Grundtvig Centerets arbejde.

Kilde: Undervisnings- og forskningsministeriet

Hos det store oppositionsparti Venstre glæder man sig over, at der afsættes penge til at forske i, hvordan landbruget kan bidrage til den grønne omstilling.

”Forskning i landbrugets bidrag til den grønne omstilling er en hovedprioritet for Venstre. Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition, der årligt eksporterer for milliarder. Derfor skal vi satse på bæredygtig fødevareproduktion og landbruget som grøn energileverandør,” udtaler forskningsordfører Ulla Tørnæs.

SF’s forskningsordfører, Astrid Carøe, hæfter sig i stedet ved, at man afsætter penge til at forske i børn og unges mentale sundhed.

”Vi ved, at flere og flere unge i dag ikke trives, og at mange har dårligt mentalt helbred. Men vi ved faktisk ikke så meget om, hvorfor de unge mistrives. Derfor er jeg stolt over at vi afsætter 67 millioner kroner til en pulje til sundhedsforskning, som bl.a. skal gå til forskning i årsagerne til børn og unges mistrivsel,” udtaler hun.

Penge til Grundtvig glæder DF

Med aftalen sikres der også fortsatte bevillinger til det lukningstruede Grundtvig Centeret ved Aarhus Universitet, som arbejder med at udgive den danske forfatters samlede værker digitalt.

Det har de været i gang med i ti år, og er nået halvvejs, men nu kan arbejdet altså fortsætte, fordi der igen afsættes 10 millioner kroner til formålet. Arbejdet med at udgive Grundtvigs samlede værker forventes færdigt i 2030.

Og det glæder Dansk Folkepartis forskningsordfører Alex Ahrendtsen.

”Dansk Folkeparti er meget tilfreds med, at det lykkedes at finde finansiering til Grundtvig-centret, så det kan fortsætte digitaliseringen af Grundtvigs forfatterskab i 2020,” er hans kommentar til den samlede aftale.

Det er samtlige partier fra Enhedslisten til Nye Borgerlige, der støtter aftalen om en øget bevilling til grøn forskning.

Forskningsreserven er en del af Danmarks samlede forskningsbudget, som i 2020 i alt vokser med 300 millioner til 23,7 milliarder, fordi Danmark internationalt har forpligtet sig til, at tre procent af bruttonationalproduktet skal gå til forskning.

 

 

 

 

David Troels Garby-Holm er redaktionssekretær, debat-redaktør og souschef på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce