Regering lover konkret pensionsforslag inden et år

Nyt notat: Forslag af tidlig pension er muligt uden at bryde afgørende forlig.
Regeringen vil inden et år præsentere en model for, hvordan Socialdemokratiets store valgløfte om tidlig tilbagetrækning for nedslidte, skal indføres.

Sådan lyder meldingen fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S):

”Regeringen vil indføre retten til tidlig tilbagetrækning i denne valgperiode. Det er vigtigt, fordi vi kan se, der er mennesker, som efter mange år på arbejdsmarkedet, er slidt ned. Og problemet bliver større i takt med, at vi hæver pensionsalderen allerede fra næste år,” udtaler han i en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet.

Nyt notat underkender gammel regering

I et regeringsnotat som Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet udarbejdede før valget, konkluderede man, at Socialdemokratiets forslag om tidligere pension for de nedslidte vil være et brud på Velfærdsforliget fra 2006, hvor det blev besluttet at efterløns- og pensionsalderen kom til at stige i takt med befolkningens levealder.

Ifølge Jyllands-Posten fremgik det af notatet, at der i Velfærdsforliget står “folkepensionsalderen forhøjes ens og for alle, hvilket ikke åbner mulighed for, at nogle grupper har en lavere folkepensionsalder”.

Men et nyt notat fra Beskæftigelsesministeriet kommer nu frem til en anden konklusion, nemlig at det godt kan lade sig gøre at indføre en ny ydelse uden at bryde velfærdsforliget fra 2006, men at det kommer an på den konkrete model.

”De borgerlige har påstået, at vi er bundet af forliget om levetidsindeksering, så retten først kan gavne nedslidte efter næste valg måske helt fremme i 2024. Det er et forlig, vi står ved, men som vi hele tiden har sagt, og som Beskæftigelsesministeriet bekræfter igen, så er vi ikke bundet af regler eller forlig, der gør, at vi skal vente,” siger Peter Hummelgaard.

Regeringen vil nu indkalde FH og DA til flere drøftelser, inden overenskomstforhandlingerne begynder på det private arbejdsmarked senere på efteråret.

DF vil se konkret forslag

Regeringen er blevet kritiseret af Dansk Folkeparti for ikke at have fremlagt et konkret forslag til tidligere pension.

DF-formand Kristian Thulesen Dahl vil dog se et konkret forslag, før han tager stilling til, om DF kan støtte det:

”Det starter med, at Socialdemokratiet viser sine kort og fortæller, hvem der skal være omfattet,” siger han til Jyllands-Posten.

Fagforbund: Vejen for en tidligere tilbagetrækning er banet

Meldingen fra ministeren glæder fagforeningen Fødevareforbundet NNF, der bl.a. organiserer landets slagteriarbejdere.

"Jeg er ikke overrasket, eftersom man jo tidligere har kunnet ændre i pensionssystemet. Men jeg glæder mig over, at vejen nu for alvor er banet for en ordning for de nedslidte. Dansk Folkeparti og Venstre kan ikke længere pege på, at forligsjura står i vejen for en ordning, siger forbundsformand Ole Wehlast.

Om tidsudsigten på et år siger han, at han er glad for, at processen går den rigtige vej:

"Det vigtigste for os er, at der kommer en ordning, og at den er gennemarbejdet. Der er brug for en løsning, som de hårdtarbejdende lønmodtagere kan være trygge ved".

 

 

David Troels Garby-Holm er redaktionssekretær, debat-redaktør og souschef på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Husk i samme forbindelse at opgradere FOLKEPENSIONSSATSEN til en værdig sats folkepensionister kan eksistere for, uden at skulle vende hver eneste krone op til flere gange, inden den bliver givet ud.

Annonce