Regering og DF sparker ansvar for handicappede til hjørne

Som en del af centraliseringsreformen har regeringen og DF valgt at udskyde beslutning om, hvem der skal tage sig af de specialiserede tilbud til handicappede.
Det er fortsat uvist, hvem der fremover skal have ansvaret for det specialiserede socialområde, hvis regionerne bliver nedlagt. Det står klart, efter at regeringen og Dansk Folkeparti mandag besluttede at skyde beslutningen til efter folketingsvalget.

I stedet skal der foretages en ”grundig undersøgelse” af de enkelte regionale tilbud, inden der tages stilling til, hvor tilbuddene skal placeres.

Det drejer sig om godt 100 institutioner med specialiserede botilbud, som i dag er fordelt på de fem regioner. Ifølge Danske Regioner så, bor de 991 børn og unge og 3535 voksne på enten en af de specialiserede institutioner eller kommer der dagligt.

Det drejer sig om mennesker, som blandt andet er svært hjerneskadede, døvblinde, udviklingshæmmede eller borgere med svær autisme. Det bruges i underkanten af fire milliarder kroner om året på området.

Vil bevare faglighed på området

Ifølge finansminister Kristian Jensen (V), så handler det alene om at fastholde en høj faglighed på området.

”Det er afgørende, at der også fremadrettet fastholdes en høj faglighed på både socialområdet og på specialundervisningsområdet. Derfor er jeg glad for, at vi har indgået en aftale, hvor den mest specialiserede viden på disse områder sikres og videreudvikles, så der også fremover er de rette tilbud til målgrupperne på områderne,” siger han i en pressemeddelelse fra regeringen.

Samme argument lyder (der) fra Dansk Folkeparti.

“Det er vigtigt for Dansk Folkeparti, at undersøgelsen afdækker de udfordringer, der er hos de specialiserede sociale institutioner. Vi vil også sikre, at vi ikke ser en afspecialisering, men i stedet arbejder for at få en god og holdbar løsning for de små og komplekse grupper, hvor vi sikrer viden og de rette tilbud til de mest sårbare grupper i Danmark,” udtaler partiets sundhedsordfører Liselott Blixt.

Undersøgelsen skal først være afsluttet i august 2019, altså på den anden side af det folketingsvalg, som venter lige rundt om hjørnet.

Regionsrådsformand: Karakteristisk for sundhedsreform

Regeringen og Dansk Folkepartis aftale efterlader de mange tusinde brugere af det specialiserede socialområde uden sikkerhed for, hvad der skal ske med dem fremover.

Det mener regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), der også er formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.

”Det er ret karakteristisk for den her sundhedsreform, at man har fremlagt noget uden at spørge, hvordan det rent faktisk foregår i dag,” siger til Ritzau, og fortsætter:

”Der har meget længe været efterspurgt en specialplanlægning på det her område, og det kunne regeringen have brugt de sidste år på at blive klogere på, inden man fremlagde sin reform,” siger hun.

Handicap-formand: Handicappede bliver sundhedsreformens tabere

Regeringens aftale får heller ikke opbakning fra Danske Handicaporganisationer, som frygter, at mennesker med handicap endnu en gang bliver tabt i en strukturreform.

”Det er en skuffende aftale. Mennesker med handicap blev taberne efter kommunalreformen, det vil gentage sig med sundhedsreformen. Derfor bør man undersøge hele socialområdet, indføre en national specialeplanlægning og finde en økonomisk bæredygtig model,” siger Thorkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer i en pressemeddelelse og fortsætter:

”Det er fint, at man vil undersøge de regionale tilbud, men det er et lille plaster på et stort sår. Afspecialiseringen og tab af viden vil fortsætte og mange vil stadig ikke få den rigtige hjælp,” siger han.

Socialpædagoger: En skuffende aftale

Heller ikke fra de faglige organisationer, som organiserer medarbejderne på de forskellige institutioner, er man imponeret over den indgåede aftale.

Det er uambitiøst, at man ikke bruger lejligheden til at lave en seriøs specialeplanlægning

Aftalen om det specialiserede socialområde skuffer, mener formanden for Socialpædagogerne, Benny Andersen.

”Det er uambitiøst, at man ikke bruger lejligheden til at lave en seriøs specialeplanlægning. Der ligger i forvejen mange højtspecialerede tilbud ude i kommunerne, og derfor virker det mærkeligt, at man ikke tager dem med i kortlægningen,” lyder kritikken fra formanden i en kommentar på sl.dk.

Han håber, at den kommende analyse giver en specialeplanlægning, hvor man sikrer og forpligter kommunerne på, at man også i fremtiden vil have højtspecialiserede tilbud.

FOA: Kaster området ud i mere turbulens

Fagforbundet FOA mener, at delaftalen understreger den vilkårlighed, der generelt kendetegner regeringens forslag til en sundhedsreform.

"Der er såmænd ting nok at tage fat på i sundhedsvæsenet i dag. Vi er presset helt i bund på grund af nedskæringer og uigennemtænkte såkaldte effektiviseringer, men i stedet har regeringen lanceret en masse strukturændringer, som kaster hele området ud i endnu mere turbulens," siger Torben Klitmøller Hollmann, der er sektorformand for social og sundhedsområdet i FOA, i en pressemeddelelse.

Vi er presset helt i bund på grund af nedskæringer og uigennemtænkte såkaldte effektiviseringer

Han mener, at aftalen understreger, at regeringen burde sætte sig bedre ind i området, og at den derfor burde sætte sundhedsreformen på pause.

"Måske bør regeringen lære af dagens kloge beslutning, og sætte hele sundhedsreformen på pause, indtil man har sat sig lidt bedre ind i de mange vigtige problemstillinger, vi til dagligt knokler med ude i virkeligheden."

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook