Regering og parter om EU-mindsteløn: Ødelæggende for den danske model

Regeringen og arbejdsmarkedets parter frygter, at EU-forslag om mindsteløn vil underminere den danske arbejdsmarkedsmodel.
Foto: Colourbox
Europa-Kommissionen har i dag offentliggjort et forslag til et nyt direktiv om mindsteløn.

”Dagens forslag om tilstrækkelig mindsteløn er et vigtigt signal om, at arbejdets værdighed, også i krisetider, er helligt," lyder det fra EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, om forslaget.

"Vi har set, at for mange mennesker betaler arbejde sig ikke. Lønmodtagere skal have en passende minimumsløn og en anstændig levestandard."

"Det, vi foreslår i dag, er en ramme for mindsteløn med fuld respekt for nationale traditioner og friheden for arbejdsmarkedets parter," siger hun.

Men både regeringen og den danske fagbevægelse frygter, at direktivet kan underminere den danske arbejdsmarkedsmodel, hvor løn forhandles af arbejdsmarkedets parter, fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationer, uden politisk indblanding.

EU-Kommissionen understreger, at forslaget ikke forpligter lande som Danmark til at indføre en lovbestemt mindsteløn eller til at almengøre overenskomster.

Minister: Vi er lodret imod regulering

Men det er ikke betryggende, mener beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

"Vi anerkender selvfølgelig, at EU-Kommissionen gerne vil sikre, at alle europæere får en ordentlig løn, de kan leve af, når de arbejder fuld tid - både af hensyn til den enkelte og for at sikre fair konkurrence mellem landene. Det er vi helt enige i er nødvendigt," udtaler han i en pressemeddelelse.

Men, siger han: 

"Regeringen er lodret imod enhver regulering, der kan underminere den danske arbejdsmarkedsmodel - direkte eller indirekte. Vi vil ikke ændre den danske model, hvor det er parterne, der forhandler lønnen uden politisk indblanding. Sådan skal det fortsat være i Danmark."

Han siger videre, at regeringen er bekymret for, hvad et direktiv kan få af betydning - også indirekte - for den danske model.

Regeringen vil derfor se nærmere på forslaget og dets mulige konsekvenser for den danske model.

"Det er et område, hvor der ikke skal være usikkerhed eller tvivl, for vi skal selvfølgelig sikre, at vores arbejdsmarkedsmodel kan bestå," siger han.

Metal-boss: Kan koste dansk EU-medlemskab

Den danske fagbevægelse er også imod forslaget. Og kan man ikke finde en model, hvor den danske model ikke undermineres, så bør det danske EU-medlemskab tages op til overvejelse, lyder det fra Claus Jensen, der er formand for fagforbundet Dansk Metal.

"Indførelsen af en europæisk mindsteløn vil være ødelæggende for den danske model," siger Claus Jensen til Jyllands-Posten og kræver, at regeringen siger "nej, nej og atter nej"  til ethvert EU-forslag om mindsteløn.

Hvis en eventuel forhandling ender blindt, mener Metal-formanden, at Danmark bør rejse sagen ved EU-Domstolen.

Taber Danmark der, "bør det i yderste konsekvens udløse en folkeafstemning om dansk EU-medlemskab," siger den ellers normalt EU-positive Claus Jensen til avisen.

Claus Jensen får opbakning fra Per Christensen, der er formand for 3F.

"Alle skal have en ordentlig løn, som de kan leve af. Det kæmper 3F for i det lokale, nationale og internationale arbejde. Men når det gælder løndannelse, er det et rungende og klart nej tak til politisk indblanding, siger han til Fagbladet 3F.

Åbner døren for politisk indblanding

Også hos de danske arbejdsgivere ser man med bekymring på forslaget fra EU-Kommissionen.

“Det er meget alvorligt, at Kommissionen har fremlagt et forslag, som griber ind i den danske aftalemodel. Vi har en yderst velfungerende model, hvor de, som er tættest på arbejdsmarkedet, forhandler løn og vilkår uden politisk indblanding.”

“Forslaget vil netop åbne døren for politisk indblanding, og jeg vil – sammen med fagbevægelsen og regeringen – gøre, hvad jeg kan for, at dette forslag ikke bliver vedtaget i sin nuværende form,” siger Jacob Holbraad, administrerende direktør i DA, i en pressemeddelelse.

Venstre-folk uenige

Forslaget om den europæiske mindsteløn skabte uenig i oppositionspartiet Venstre.

"Jeg er stor modstander af en fælles europæisk mindsteløn, som EU-Kommissionen foreslår. Det vil fuldstændig smadre vores danske model. Så lad mig slå fast: Venstre ser på forslaget med stor skepsis," skrev tidligere forsvarsminister Søren Gade, der i dag er medlem af Europa-Parlamentet.

Det står lidt i kontrast til partiets EU-ordfører, Jan E. Jørgensen, der ikke helt udtrykker samme skepsis.

"Umiddelbart ser det rigtig godt ud, og det er også det, som vi har fået at vide: At der vil blive taget hensyn til den danske model," siger han.

Jan E. Jørgensen stoler på de tilkendegivelser fra EU-kommissær Nicolas Schmit om, at direktivet handler om de EU-lande, hvor lønniveauet er meget lavt og bestemt ikke om Danmark.

Adspurgt af beskæftigelsesministeren på Twitter, om hvem der tegner linjen i Venstre, svarer Jan E. Jørgensen.

"Der er ikke splid - ro på. Vi støtter regeringen i bestræbelserne på at sikre, at Danmark og andre lande med høj overenskomstdækning ikke omfattes af lovbestemte minimumslønninger."

 

placeholder

David Troels Garby-Holm er redaktionssekretær, debat-redaktør og souschef på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Hvorfor vil Socialdemokraterne ikke hjælpe arbejderne i andre lande med at opnå en ordentlig løn?
Socialisme er åbenbart ikke særlig solidariske!

Komiske Thomas FUP, alias Jens Peder Nielsen, man skal vist havde en særlig komisk tilgang til virkeligheden, hvis man for alvor mener at den Danske lønarbejder skal gå ned i løn for at være solidarisk med lavtlønslandene i EU. I Danmark er mindstelønnen som minimum kr. 120,00 pr. time for de ufaglærte i lavtlønsgruppen. EU forslaget vil "sænke" det til ca. kr. 90,00 pr. time. Det ligger jo alle de øvrige lavtlønslande i EU frit for at indføre en mindsteløn uden at Danmark behøver at deltage, når de allerede har bedre forhold end det EU foreslår.

Annonce