Regering sætter kendt hjerneforsker ind i kampen mod stress

Et nyt nationalt panel nedsat af regeringen skal komme folkesygdommen stress til livs. Fagbevægelsen hilser det velkommen
Regeringen lancerede torsdag et nyt nationalt stresspanel, som skal rådgive regeringen om hvordan man kan få bugt med den stress, som et stigende antal danskere rammes af.

Panelet består af 11 eksperter, blandt andet hjerneforsker og tv-vært Peter Lund Madsen, som de kommende måneder skal diskutere emner som kort- og langvarig stress, stresshåndtering, forebyggelse, work/life-balance, sociale medier og perfekthedskulturen blandt unge.

Stress er et problem som rammer rigtigt mange danskere. Hele 25 procent af danskerne var ifølge den seneste Nationale Sundhedsprofil stressede i 2017. Det er en stigning fra 21 procent i 2010. Og hele 41 procent af de unge kvinder mellem 16 og 24 år følte sig stresssede.

I spidsen for panelet står sociolog og forfatter Annette Prehn, der har skrevet flere bøger om hjernens spilleregler og disses betydning for socialt samspil og mental sundhed. Udover hende og Peter Lund Madsen består panelet af folk fra erhvervsliv, læger, forskere og en enkelt operasanger.

Hele seks ministerier har været involveret i processen med at nedsætte det nye panel, blandt andet sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der er særligt bekymrede for at de helt unge.

”Langvarig og usund stress kan få alvorlige konsekvenser for helbredet i form af depression, angst, hjertekarsygdomme og på en række andre områder. Særligt hos de unge kvinder ser vi en meget bekymrende stigning i stress og psykisk sårbarhed,” siger hun i en pressemeddelelse.

Panelet skal inden jul holde fire temamøder, som skal munde ud i tre forslag, der skal kunne omsættes enten politisk eller af danskerne selv.
Arbejdsgiverne har et særligt ansvar

En undersøgelse som LO fik lavet tidligere i år viste, at hver femte dansker inden for det seneste år meldt sig syg, fordi de har været påvirket negativt psykisk af deres arbejde. Derfor har arbejdsgiverne en særlig vigtig rolle, mener en anden minister.

”Stress må ikke være noget, man gemmer væk og slår hen for længe, fordi så vokser problemerne. Her har arbejdsgiverne en vigtig opgave. Vi har tidligere nedsat et ekspertudvalg, der er ved at se på, hvordan Arbejdstilsynet bliver bedre til at spotte dårligt psykisk arbejdsmiljø.,” siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen i en pressemeddelelse.

Stresspanelet bliver da også på de sociale medier hilst velkommen af flere faglige organisationer. LO’s næstformand Morten Skov skriver:

Og tilsvarende fra Socialpædagogerne.

Stresspanelet skal ifølge regeringen ”se på årsagerne til stress, som spænder bredt – det kan komme af alt fra alvorlige begivenheder som skilsmisse, tab af ægtefælle, alvorlig sygdom eller fyring – eller på grund af belastninger på arbejdet, uddannelse, manglende fritid, manglende hvile eller konflikter på arbejdet/uddannelsesinstitutionen eller i privatlivet”.

Det er ikke første gang, at regeringen nedsætter et panel til at hjælpe sig med politikudviklingen. Jyllands-Postens Nikolaj Rytgaard skriver følgende på Twitter:

 

David Troels Garby-Holm er redaktionssekretær, debat-redaktør og souschef på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce