Annonce

Regeringen bør sikre børns ret til begge forældre

Regeringens børneudspil er fyldt med gode intentioner, men bør tydeligere anerkende børns ret til begge forældre, og sikre kontakt med fædrene.
Regeringen præsenterede forleden et udspil - Børnene Først - som skal sikre, at der bliver taget bedre og tidligere hånd om de mest udsatte børn i vores samfund.

Udspillet er spækket med mange gode intentioner. For eksempel om færre skift og mere stabilitet for anbragte børn, og opgør med omsorgssvigt i familier med ikke-vestlig baggrund.

Vi synes imidlertid, at udspillet overser børnenes ret til familie, særligt i forhold til fædre.

Ventetid kobler fædrene fra

Det er et problem, at mange skilsmissebørn, som følge af ventetid og komplicerede og konfliktskabende regler, mister kontakten med deres far.

Og det betyder så igen, at mange fædre, der kunne have taget sig af deres barn, er kørt helt ud på et sidespor, når myndighederne, normalt efter et stykke tid, bliver opmærksom på moderens omsorgssvigt.

Alt i alt er børn bedre stillet med to forældre, frem for kun en. Og en bopæl hos far kan i mange tilfælde være bedre end en tvangsanbringelse.

Børn skal ikke kunne frasige sig deres rettigheder

Det mest problematiske i udspillet er, at det vil tillade, at børn giver afkald på deres rettighed til familie.

Fordi børn, ifølge forslaget, selv skal bestemme om de vil have samvær med deres biologiske forældre.

Det er vi imod. Børn skal, såvidt muligt, kende deres forældre.

Men børnene skal selvfølgelig spørges om omfanget af og formerne for samværet. Og der skal etableres overvåget samvær, i de tilfælde hvor nogen føler sig utrygge.

Fædre skal ikke vælges fra

Folketinget har, i forbindelse med reformen om familieretshuse i 2019, bestemt, at børnene i de fleste tilfælde ikke kan vælge ligestilling og få en såkaldt deleordning med nogenlunde lige meget tid med far og mor.

Det burde have været en del af udspillet, synes vi.

Udspillet vil reelt, som nu, forhindre samvær, hvis børn er ført til et kvindekrisecenter.

Der er i dag kun få krisecentre til mænd, og da de ikke skal have plads til børn, er dette element i forslaget uheldigt og kønsdiskriminerende.

Det bør ændres i forbindelse med det videre arbejde med “Børnene først”-udspillet. For ellers vil det se ud som om, at "høring af børn" betyder, at børnene let kan vælge faderen fra, mens de ikke kan få lov til at vælge faderen til.

Medlem af Socialdemokratiet på Bornholm. Tidlligere TV-kommentator og gymnasielærer i samfundsfag og historie. Har været redaktør på DSUs medlemsblad, pædagogisk konsulent og landsformand for Foreningen Far. Tillidmand i Thorvald Netværket.

Simon Simonsen er medlem af Borgerrepræsentationen i København for Socialdemokratiet.

Kenneth F. Christensen er kommunalbestyrelsesmedlem i Hvidovre Kommune for Socialdemokratiet.

Paul Christian Schneider er ingeniør og medlem af Socialdemokratiet i Syddjurs Kommune.

Torben Høegh Rask er tidligere landbrugstekniker og folkeskolelærer. Nu fleksjobber og bistandsværge. Han er medlem af Socialdemokratiet i Kolding.

 

Peter Joakim Buch arbejder med stofmisbrugere på Vesterbro og er medlem af Socialdemokratiet.

Eiman Marzouk er medlem af Socialdemokratiet på Frederiksberg.

 


Flere artikler om emnet