Regeringen dumper jobrettet uddannelse – det kan blive en dyr affære

Finansministeren siger, at 6 ugers jobrettet uddannelse til ledige er ”spild af penge”. Jeg frygter, at regeringens snævre blik kan blive dyrt på sigt
Det er i mine øjne en kæmpe fejl, når finansminister Kristian Jensen (V) melder ud, at danske ledige skal have færre muligheder for at opkvalificere sig i fremtiden. Regeringen mener, at en ny analyse af beskæftigelsesindsatsen viser, at det er spild af penge at lave jobrettet uddannelse. Regeringen mener, at arbejdsløse kommer hurtigere i arbejde, hvis kommunerne ikke tilbyder dette i samme omfang som nu.

Kristian Jensen udtaler blandt andet, at ”det er spild af lediges tid og offentlige penge, hvis vi sender ledige i tilbud, som ikke rykker dem tættere på et arbejde. Vi skal gøre det, som virker, og ikke sende folk rundt i et cirkus af nytteløse tiltag.”

Jeg frygter, at regeringen har et for snævert blik på de seks ugers jobrettet uddannelse. Vi må også kigge på lang sigt og sørge for, at arbejdstagerne har de rigtige kvalifikationer til fremtidens arbejdsmarked

Selvfølgelig skal vi ikke spilde folks tid. Men jeg mener langt fra, at det er et ”nytteløst tiltag” at lave jobrettet uddannelse som for eksempel de seks ugers målrettet kursus til arbejdsløse. Det kan for eksempel være smeden, der får opdateret sit svejsepas, eller 3F’eren der får et truckcertifikat, så han har de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger også i morgen.

Regeringens planer risikerer at blive dyre for samfundet

Jeg frygter, at regeringen har et for snævert blik på de seks ugers jobrettet uddannelse. Vi må også kigge på lang sigt og sørge for, at arbejdstagerne har de rigtige kvalifikationer til fremtidens arbejdsmarked. Det kan blive en dyr affære på den lange bane at spare på beskæftigelsesområdet her og nu.

Men omvendt er meldingen jo godt i tråd med, hvad regeringen allerede er i gang med. I efteråret skar regeringen 900 mio. kr. på netop opkvalificering og vejledning. Samtidig passer det også ind i regeringens strategi om, at de vil forbedre virksomhedernes mulighed for at rekruttere arbejdskraft i udlandet.

Et arbejdsmarked, der forandres hurtigt i takt med globaliseringen og den teknologiske udvikling, kræver, at vi giver mange flere lønmodtagere muligheden for opkvalificering

Fremtidens arbejdskraft kræver opkvalificering

Jeg mener ikke, at vejen frem for det danske arbejdsmarked er at give virksomheder nemmere mulighed for at bruge underbetalt udenlandsk arbejdskraft. Nej, tværtimod så er uddannelse og opkvalificering altafgørende for at sikre velkvalificeret arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked. Derfor skal der holdes et fast blik på at skaffe flere praktikpladser, så vi kan få flere til at blive faglærte, og samtidigt skal vi have øget motivationen blandt kollegerne til at tage efter- og videreuddannelse.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har tidligere beregnet, at der i 2025 vil mangle op mod 70.000 faglærte i dansk økonomi. Vi bør derfor have det som mål at skabe bedre muligheder for, at flere lønmodtagerne løbende får mere efteruddannelse og udvikler deres kompetencer. På den måde sørger vi for, at de danske virksomheder har adgang til den kvalificerede arbejdskraft, de efterspørger, uden at skulle importere arbejdskraft fra udlandet.

Et arbejdsmarked, der forandres hurtigt i takt med globaliseringen og den teknologiske udvikling, kræver, at vi giver mange flere lønmodtagere muligheden for opkvalificering. Regeringen går desværre den forkerte vej med de nye meldinger på beskæftigelsesområdet.

Rasmus Rasmussen er smed og byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Esbjerg.

‘Dagens Pioklumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, om de emner der sætter dagsordenen i arbejderbevægelsen. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Rasmus Rasmussen er smed og byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Esbjerg.


Kommentarer fra Facebook