Regeringen fastholder sparekrav til erhvervsskolerne

Trepartsaftalen sikrer 150 millioner kroner ekstra til erhvervsskolerne. Men samlet set står skolerne til at få færre penge de kommende år.
Der er glæde hos Danske Erhvervsskoler i kølvandet på den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i søndags. Aftalen betyder nemlig, at den såkaldte kvalitetspulje til erhvervsskolerne, som er på 150 millioner kroner, bliver forlænget til også at gælde i 2018.

”Vi er rigtig glade for at arbejdsmarkedsparter har fået forhandlet ind, at der kommer flere penge til erhvervsskolerne”, fortæller Lars Kunov, direktør Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, til Netavisen Pio.

Vi er rigtig glade for at arbejdsmarkedsparter har fået forhandlet ind, at der kommer flere penge til erhvervsskolerne

Men midt i glæden gør han dog samtidig opmærksom på, at der fortsat vil være markante besparelser på erhvervsskolerne til næste år. Der er nemlig ikke tale om, at det meget omtalte omprioriteringsbidraget bliver taget af bordet. Tværtimod skal erhvervsskolerne også til næste år skære ned med to procent i forhold til i år, ligesom de har skullet de to foregående år.

Og står det til regeringen, skal så omprioriteringsbidraget også fortsætte de næste fire år.

Omprioriteringsbidrag langt højere end kvalitetspulje
Lars Kunov forklarer, at kvalitetspuljen på 150 millioner kroner oprindeligt blev indført for at kompensere for omprioriteringsbidraget i 2016. Siden er den blevet forlænget til også at gælde i 2017, og altså nu også i 2018. Men da omprioriteringsbidraget efter tre år er langt større end 150 millioner, så er der altså samlet set tale om en stor nettobesparelse:

[content_block id=42096 slug=omprioriteringsbidrag]

”Puljen kompenserer for omprioriteringsbidraget i 2016, men den kompenserer ikke i 2017 og 2018. Så hvis alt andet var lige, så har vi cirka 200 millioner kroner mindre til næste år i forhold til 2015”, fortæller han.

Ifølge tal fra Danske Erhvervsskoler betyder omprioriteringsbidraget isoleret set, at erhvervsskolerne (EUD) næste år skal spare yderligere cirka 120 millioner kroner. Dermed er de samlede nedskæringer som følge af omprioriteringsbidraget i 2018 på 359 millioner kroner i forhold til 2015. Modregner man kvalitetspuljen, så havner de samlede nedskæringen altså på omkring 200 millioner kroner i 2018.

Fastholdes omprioriteringsbidraget frem til 2021, sådan som regeringen lægger op til, vil der til den tid være skåret næsten 700 millioner kroner af erhvervsskolernes økonomi som konsekvens af omprioriteringsbidraget. Til sammenligning er kvalitetspuljen kun forlænget til og med 2018, så det er endnu uklart, om den bortfalder i 2019, 2020 og 2021.


Kilde: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Nedskæringer vil kunne mærkes
De mange millioner kroner der skal spares til næste år – og mange år frem, hvis det står til regeringen – vil få konsekvenser for uddannelserne, forudser direktøren: ”Det er virkelig nogle besparelser, som kan mærkes på skolerne. Det kan slet ikke undgå at gå ud over kvaliteten i undervisningen, for der er i forvejen skåret helt ind til benet ude på erhvervsskolerne.”

Der er i forvejen skåret helt ind til benet ude på erhvervsskolerne

Undervisningsminister Merete Riisager udtalte for nylig på et samråd, at erhvervsskolerne godt kunne finde penge ved at gøre tingene ”smartere og billigere”. Men den køber Lars Kunov ikke.

”Ministeren [Merete Riisager, red.] siger, at vi kan finde besparelser på administration og indkøb. Det er også rigtigt, men vi er allerede blevet skåret på administration og tilskud ud over det, vi skal spare med omprioriteringsbidraget. Så vi er både underlagt den rå salamimetode med omprioriteringsbidraget og konkrete rationaliseringer”, fortæller han.

Besparelserne står ifølge Lars Kunov i meget stor kontrast til de politiske ønsker om, at flere unge skal gennemføre en erhvervsuddannelse og den meget fokus på, at virksomhederne mangler faglært arbejdskraft:

”Det bliver meget vanskeligt at arbejde for at få flere elever ind, hvis der kommer flere nedskæringer. For konsekvensen kan blive, at uddannelsessteder bliver lukket og der sker flere centraliseringer, fordi det er den eneste måde, man kan spare penge. Og det vil gøre det endnu vanskeligere at tiltrække flere elever”, forudser han.

Bør investere i at tiltrække flere unge
Regeringen regner i finansloven med en besparelse på erhvervsskolerne på 630 millioner kroner, fordi færre end forventet søger ind på en erhvervsuddannelse. Lars Kunov mener, at de penge i stedet burde bruges på at tiltrække flere elever, så den onde cirkel med nedskæringer og faldende elevtal brydes:

”Vi har brug for at investere langt flere penge i at tiltrække flere unge til erhvervsskolerne. Vi uddanner i øjeblikket færre faglærte, samtidig med at rigtig mange går på pension. Og vi oplever allerede nu, at mange virksomheder efterspørger kvalificeret arbejdskraft. Så vi vil kraftigt opfordre til, at man bruger nogle af de 630 millioner kroner på at investere i at få gang i aktiviteten på igen”, fortæller han.

Ifølge tal fra AE-Rådet kan Danmark komme til at mangle 70.000 faglærte i 2025, hvis ikke der de kommende år uddannes flere faglærte.

 


Flere artikler om emnet

placeholder

Annonce