Regeringen foreslår dagpengene forhøjet med 5.000 kroner om måneden

Kommer fagbevægelsen i møde: Forhøjelsen af dagpengene gælder de tre første måneder ved ledighed
Foto: DR
Finansminister Nicolai Wammen, statsminister Mette Frederiksen og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard ved pressemødet hvor "Danmark kan mere I" præsenteres (S)
Regeringen foreslår en forhøjelse af dagpengene med 5.000 kroner om måneden. Forhøjelsen gælder de tre første måneder ved ledighed.

Det oplyser statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde tirsdag formiddag, hvor også finansminister Nicolai Wammen (S) og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) deltager.

Med forslaget imødekommer S-regeringen et stort ønske fra fagbevægelsen.

Foreslår dimmitendsatsen sænket

Med den anden hånd sænker regeringen med udspillet "Danmark kan mere I" dimittendsatsen for nyuddannede akademikere.

Peter Hummelgaard forklarer, at dagpengeforhøjelsen og den sænkede demittendsats skal ses i sammenhæng:

Dimmitender må give lidt for at langt flere kan få en bedre dagpengedækning

"Dimmitender må give lidt for at langt flere kan få en bedre dagpengedækning," forklarer han.

Forhøjelsen af dagpengene med 5.000 kroner til omkring 24.500 kroner om måneden er er forbeholdt dem, der har været medlem af en A-kasse gennem mindst fire år.

Regeringen vil sænke dimmitendsatsen for de nyuddannede akademikere uden børn og under 30 år.

Dagpengene for dimittender uden forsørgerpligt under 30 år vil reduceres til 9.500 kroner om måneden. Dagpenge for dimittender uden forsørgerpligt over 30 år sættes ned til 12.000 kr. pr. måned.

Dimittendsatsen for forsørgere sænkes derimod  ikke.

Regeringen foreslår desuden, at dimittenders ordinære dagpengeperiode reduceres fra to år til ét år

Højere fribeløb for SU-modtagere

Regeringen foreslår at hæve fribeløbet for SU-modtagere med 4000 kr. om måneden. Det betyder, at de kan arbejde mere ved siden af deres studie, end de gør i dag, uden at blive modregnet i SU'en.

Folk på kontanthjælp kan få en "midlertidig job-præmie" som en slags belønning, hvis de formår at blive selvforsørgende i stedet for at modtage kontanthjælp.

Aktiveringenspligt

Med udspillet foreslår regeringen en såkaldt aktiveringspligt på op til 37 timer om ugen for en gruppe arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere:

"I første omgang vil målgruppen for en 37-timers arbejdspligt være alle modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse (SHO-ydelse) og uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, som har været i kontanthjælpssystemet i tre ud af fire år, og som ikke har bestået minimum Prøve i Dansk 2 eller gennemført 6. klasse. Det svarer til en målgruppe på ca. 20.000 personer. Målgruppen omfattes gradvist," hedder det i regeringens udspil.

Den del af regeringsudspillet er ikke mindst rettet mod indvandrerkvinder, som der med Mette Frederiksens ord er alt for mange af:

"Det udspil vi lægger frem nu, har som sin meget klare målsætning, at flere skal i arbejde. Ikke kun fordi det er godt for økonomien, men fordi det at gå arbejde og forsørge sig selv, det er og skal være en helt grundlæggende værdi i det danske samfund," siger Mette Frederiksen og føjer så til:

Vi svigter, når vi ikke stiller krav til hinanden

"Alt for mange - og det gælder især kvinder med ikke-vestlig baggrund - går derhjemme på passiv forsørgelse. De står uden for. Det er ikke godt for dem. Det er ikke godt for Danmark, og det er heller ikke godt for deres børn. Vi svigter, når vi ikke stiller krav til hinanden."

Højere fradrag for fagforeningskontingent

Med i regeringens store reformpakke er også et forslag om højere fradrag for fagforeningskontingent:

"Regeringen foreslår desuden at forhøje fradraget for fagforeningskontingent for at understøtte, at danskerne organiserer sig," hedder det i reformudspillet.

Regeringen foreslår konkret, at det årlige fradrag forhøjes fra de nuværende 6000 kroner til 7000 kroner

Regeringen foreslår konkret, at det årlige fradrag forhøjes fra de nuværende 6000 kroner til 7000 kroner.

Regeringen foreslår, at man fjerner modregning af partneres folkepension, seniorpension eller førtidspension.

Regeringen spiller ud med at investere 4,5 milliarder kroner, heraf de 2,5 milliarder kroner i uddannelse.

Regeringen foreslår årligt at at investere en milliard kroner til et permanent grønt råderum, en milliard til grøn forskning og udvikling i virksomheder og 2,5 milliarder kroner i uddannelse.

Tre nye klimaskoler

Regeringen lægger blandt andet op til at investere i tre nye klimaerhvervsskoler i samarbejde med fonde og private virksomheder. Indsatsen skal styrke grundlaget for den grønne omstilling. Der afsættes 100 millioner over de næste 6 år til skolerne.

Derudover ønsker regeringen at fastholde den ordning, der giver faglærte og ufaglærte mulighed for at løfte deres uddannelser på erhvervsskoler på 110 procent af dagpengesatsen:

At tage en faglært uddannelse skal være et attraktivt valg, hvis man mister sit job

"At tage en faglært uddannelse skal være et attraktivt valg, hvis man mister sit job. Regeringen foreslår derfor at permanentgøre muligheden for, at ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse, som er fyldt 30 år, får ret til at starte på udvalgte erhvervsuddannelser og få et uddannelsesløft, mens de modtager 110 pct. af deres hidtidige dagpengesats. Uddannelsesløftet vil være målrettet uddannelser med mangel på arbejdskraft og uddannelser,
hvor den ledige efter endt uddannelse har gode muligheder for job," hedder det i reformudspillet.

Statsminister Mette Frederiksen understreger ved præsentationen af reformudspillet, at det er "både økonomisk ansvarligt og social retfærdigt":

"Det vil gøre Danmark både rigere, grønnere og dygtigere."

Øget arbejdsudbud: 10.500

Regeringen vurderer, at udspillet vil øge den strukturelle beskæftigelse med ca. 10.500 fuldtidspersoner i 2030. Svarende rundt regnet til de 10.400 fuldtidspersoner, som Arne-pensionen vurderes at trække ud af arbejdsmarkedet.

Regeringen understreger, at initiativerne er fuldt finanseriede.

Pengene kommer især ind via tre tiltag:

Højere aktiebeskatning. Loftet på positiv nettokapitalindkomst hæves fra 42 til 45. procent. Og den grønne check afskaffes for andre end pensionister. Den supplerende grønne check for børn fortsætter og "forhøjes til 240 kr. pr. barn".

Råd skal sikre at platformvirksomheder ikke undergraver den danske model

Regeringen vil nedsætte et Rådet for Fremtidens Arbejdsmarked, der blandt andet skal se på, hvordan man sikrer, at platformsvirksomheder ikke undergraver den danske model.

Herom hedder det i reformudspillet 'Danmark kan mere I':

"Det mest centrale i den danske model er, at arbejdsmarkedets parter aftaler kollektive over­ enskomster, der sikrer lønmodtagerne ordentlige løn­ og arbejdsvilkår, og at fagforeningerne hånd­hæver aftalerne for de ansatte, der er omfattet af overenskomsten.

Men den danske model favner ikke alle på det danske arbejdsmarked. Nogle falder udenfor – og antallet af disse forventes at stige
i fremtiden.

Den teknologiske udvikling betyder, at stadig flere arbejdsopgaver formidles via digitale platforme, hvor forretningsmodellerne kan være baseret på, at de personer, som udfører arbejdet, er selvstændigt erhvervsdrivende.

Platformsøkonomien og de mange nye ansættelsesformer må ikke undergrave løn­ og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked. Det kræver et nyt blik på den danske model.

Regeringen vil nedsætte Rådet for fremtidens arbejdsmarked som et permanent råd med arbejds­markedets parter, der skal rådgive regeringen om problemstillinger knyttet til det fremtidige arbejdsmarked.

Rådet vil som en af de første opgaver skulle rådgive regeringen om arbejde i platforms­økonomi og anden atypisk beskæftigelse, som
fx freelancere og løst ansatte."

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Ja det overrasker mig ikke at dem dem er i arbejde ikke skal lide nød,så selv hvis de bliver fyret kan de gå ud at spise.
Og imens kan langtidsledig kontanthjælpmodtager gå i deres gamle tøj og se på, lige som det var under hele
corona-krisen hvor man satte tidsforbruget af dagpenge istå og kontanthjælpsmodtager der var tæt på grænsen til at ryge for 225 timers der ville fratag dem 1000 kr hver månde også blev sat i stå.

Det var kun langtidsledige der forsat fik en bøde hver månde på 1000 kr under hele corona-krisen
og jeg har så været heldig at komme i arbejde igennem vikarberuger og haft 3 job
der ialt blev opgjort til 300 timer og de blev udbetalt i juni og juli
og blev brugt til husleje og mad osv i juli og august
Og desvære blev jeg tilsidst fyret fra 3 job

Men da jeg nåde at arbejde i 300 timer, har jeg fået fortalt at jeg (hvis) jeg igen bliver arbejdesløs
vil jeg igen få fuld kontanthjælp
Men nej nu heder det sig at jeg har tjent mere end kontanthjælpsloftet som er 1o.300 brutto
så de penge jeg har tjent for meget (2.500)bliver modregnet kontanthjælpen

Så fortæl mig lige hvor motivertionen er henne
Og nu hvor man vil have alle arbejdesløse i 37 timers praktik er det helt sikkert at 2/3 dele
af dem bliver fastfråsset i fatigdom da der ikke er job til alle da det siges at der er 108.000 arbejdesløse
og arbejdsgiverne mangler 39.000

Er der nogle der tænker på dem
ps lige nu er jeg sygemeldt pga et sår jeg har på foden pga sikkerhedssko

Og jeg mener at stat og kommune er fuld af løgn når det gælder 225 timers reglen
det er hele tiden blevet sagt, at selv langtidsledig kan vel optjene mindst 225 timer på et år
og så har man fuld kontanthjælp igen
Og der er ikke en eneste gang blevet sagt at tjener man mere end kontanthjælpsloftet
vil de blive modregnet næst måndes kontanthjælp
Og det gør en fattiger og motivationen forsvinder

At skære i dimittend satsen baner vejen for lønninger i frit fald. Allerede nu er der arbejdsgivere, som kun vil betale 110 kr. i timen for arbejde, der bare for få år siden gav en løn på 135 kr. i timen. HK har indgået flere overenskomster med det private arbejdsmarked, hvor der ikke indgår en mindste løn. Det overlades til lønmodtageren at forhandle sin løn - Og hvad skal vi så lige med fagforeninger???

Et eksempel på sådan en overenskomst kan du finde her https://www.hk.dk/raadogstoette/vaerktoejer/overenskomster/privat/10600/...

Så at skære i dimittend satsen er på ingen måde en "gratis" omgang. Det er derimod starten på en nedadgående lønspiral for de kommende generationer. Og set i det lys er det et generationstyveri Socialdemokratiet er i gang med her.

Jeg er rygende uenig Jeppe. Som pensionist efter 37 år på arbejdsmarkedet, fuld tid, får man i pension små 10.000, min kollega er gået på pension i år, 8500 efter 36 år, og vi har selv været med til at bidrage hertil i kraft vore lønninger, det blev først lavet om da tjenestemandsloven blev droppet. Da steg lønnen kraftigt , tror det var i 90erne, så kunne folk selv spare op.
At få 9600 under 30 år og 12.000 over de 30 og forsørgere ændres ikke, helt ærligt, det er altså acceptabelt.
Man har brug for de unge, de har fået fra de blev født, vuggestue, børnehave, skole, uddannelse, uden at have bidraget selv, det kan de nu, og kan de ikke få drømmejobbet, så tager man et andet job i en periode.
Der var ikke SU da jeg var ung og læste. jeg arbejde ved siden af studiet, i 5 år. og man betalte penge for at gå på studiet, 400 kr pr. semester, 400 kr var mange penge i 60erne.På mig virker det ja undskyld mig som snotforkælede unge.

Helle, du har ikke fattet en brik af hvad jeg skriver. Sorry.

Hvis ydelser som dagpenge/dimitend dagpenge eller kontanthjælp sættes ned vil det slå benene væk under de i dag lavtlønnede jobs. Deres lønninger stater så langt nede som 110 kr. i timen. Sættes overførelserne ned vil de laveste lønninger falde yderligere til under 100 kr. i timen. En løn som man fik tilbage i 90'erne og 00'erne.

Snotforkælede unge!!! Helt ærlig du. Prøv lige og se dig omkring. De unge arbejder som aldrig før. På cafeer, i dagligvarebutikker ect. fra morgen til aften. Alt i mens de passer deres uddannelse. De knokler røven ud af bukserne, så der er råd til din pension.

Jeg har en løsning både til og Jeppe og Helle drop den total fejlslået ydelse så unge kan ødsle op til to år af deres liv uden arbejdsindsats og så i en periode hvor alle savner arbejdskraft det er kun skadelig for di unge at få en længere ledighed periode -Tænk på der går over tyve tusinde der let kunne optages af et sulten arbejdsmarked. Man kan i stedet give dem en betalt ferie på to måneder som de har til at finde arbejde og derefter er de på lige fod med andre og indgår i de normale krav om arbejde kontra udbetalt ydelse. Den tilkendte ydelse i de to måneder kunne være en sats der svarer til hvad en enlig pensionist får udbetalt ca. ti tusinde pr. md.

Helle, De er ikke de få unge der nu kun få 9,600, der er problemet. Men hver gang dagpengene forringes eller bliver sværere at opnår eller kontant hjælpen sænkes eller hjemrejseydelse opfindes så påvirker det negativt de timelønninger der tilbydes. Som lønningsbogholder i et rengøringsbranchen opleveret jeg hvordan timelønnen faldt i en periode fra 135kr i timen til 110kr. I denne Helle Thorning periode sænke man både dagpengene og bistanden for specielt unge. Rengøringsmedarbejdere accepter en løn der er 2.500 kr. højre end den offentlig forsørgelse som de kan opnår. Rengøringsmedarbejders ansættelses vilkår og arbejdstimerne pr. uge er meget usikkert hvorfor for de flest rengøringsfolk kan de ikke opnår understøttelse i en i en arbejdsløshedskasse/fagforening. De er hovedsagelig ikke med i danske fleks-security ordning. Der er nu flere 100,000 medarbejdere med lavlønsjobs som denne regering indirekte sænke timelønnen for, så de overenskomst ansatte kan få en bedre understøttelse. Bistanden + 2,500 kr. er i realiteten en statsfastsat minimums løn

Lige præcis Dan. Det er det som er min pointe. Med nedsættelse af de unges dimitendsats med hele 30% og ikke nok med det. Dimitendsatsen skal kun kunne fåes i et år mod nu to.

Dermed har Socialdemokratiet skabt en åbning for den fortsatte lønskred mod tyske tilstande, hvor det for de lavtlønnede ikke er muligt at opretholde et livsgrundlag på et fuldtidsarbejde.

Det er tilstande som selv Liberal Aliance ikke har turdet håbe på - Og det muliggjort af Socialdemokratiet. Helle Thorning Schmidt har fået sin overmand. Mette Frederiksen, som magten tydeligvis er stiget til hovedet og derudover.

Hvor er det lige forsvundet hen, at de bredeste skuldre skal bære den største last?

Socialdemokratiet gik til valg på at bekæmpe uligheden. Og nu har de åbnet alle sluser, taget bundproppen ud af de lavest lønnedes løn- og arbejdsforhold. Altså, det er ikke Socialdemokratiet længere. Det er Venstres politik.

Det er kendetegnende for den danske presse, at den stort set er borgerlig.
Selv DR er hoppet med på vognen i dagens løb og omtaler kun nedsættelsen af demittendsatsen. Ikke eet ord om dagpengeforhøjelsen.

Hvor er det kvalmende, at se politikkerne altid jagte øget arbejdsudbud via nedsættelse af sociale ydelser.!

Hvorfor ikke lade arbejdsgiverne bidrage til flere ansatte via bedre arbejdsforhold og højere løn.

Hvis der er nogle virksomheder, der ikke kan overleve det, så leverer de nok en ydelse, der ikke er konkurrencedygtig nok, og som ikke bør overleve.!
(men her hylder virksomhederne ikke den frie konkurrence)

Hvilke normale danskere, vil arbejde i f.eks. hotelbranchen til en lorte løn, og under usle arbejdsforhold???

De milliarder som regering og folketing har brugt under coronakrisen skal køres hjem igen!

Det nævnes ikke med et ord!

Det forklares at virksomhederne mangler arbejdskraft og økonomien er bundsolid!

Statsgælden buldrer derudad og det plejer at give blå borgerlige regeringer!

Regeringens rettidige omhu går således på at sikre regeringsposterne og egen indtjening!

Et positivt tegn for unge studerende er det faktum at man lige så godt kan få børnene som studerende som nyuddannet!

Unge mødre og fædre kan således igen få sin gang på jord!

Godt for biologien! Godt for de unge! Godt for bedsteforældrene! Og især godt for børnene!

Men det var næppe en tilsigtet plan!

Mette Frederiksen er så optaget af at arbejde!

Stakkels børn!

På P1 spurgte en vært “hvad der sker når indvandrerkvinder skal på arbejde kl. otte om morgenen og først kommer hjem kl. fire/fem?” Værten efterspurgte en undersøgelse! Som skulle verificere det fornuftige i regeringens udspil?

Ja hvad mon der sker?

Som om karrierejournalisterne på DR ikke selv har småbørn/børn?

Jo flere børn i familien, desto mere kaos!

Med mindre generationer af arbejderkvinder har lært hinanden fidusen/tricket?

Far og mor arbejder sammen, kommunikerer, uddanner sig!

Og går klædt så man kan holde ud at bestille noget i et vist tempo!

Utroligt hvad småbørnsforældre kan overkomme og planlægge sig ud af!

Som en hel lille socialdemokratisk arbejderfamilie!

Der er ikke plads til kunstnerisk og kulturel slapsvans!

A-mennesker er og bliver socialdemokrater!

Statsgælden skal høvles ned! Nu chancen er her!

Og børn er igen en god investering! Imens man er studerende! Festen slutter ved de 24!

Og selvfølgelig er man medlem af en fagforening og A-kassen. Sikkerhed for forældre og børn! Jo før jo bedre!

Under coronaen vænnede folk sig til “at festen er slut”. Det bliver igen godt at være barn i Danmark!

Far og mor lærer at gå på arbejde! Socialdemokratiske rollemodeller!

Og fodboldlandsholdet og Kasper Hjulmand vinder alles hjerter på P3 i radioen! Som i de gode gamle dage!

Kun Arne er gået på pension og har råd til kanal 5! Og glæder sig til det første barnebarn kommer!

Gør din pligt, og kræv din ret...
Længere er den ikke...

Jeg kræver min ret til at få en helt anden regering. Altså vil jeg på valgdagen stemme for, at også den nuværende IKKE-socialdemokratiske regering bliver kylet på porten. DET er min pligt at gøre det - jo før, dels bedre! Et mere ikke-socialt forslag skal man lede længe efter. FARVEL til Mette Mink og hendes nasserøve af ministre!

"... og det gælder især kvinder med ikke-vestlig baggrund - går derhjemme på passiv forsørgelse ...".
Hvis det er arbejdsduelige personer der hele tiden 'kryber udenom' så er den passive forsørgelse forhåbentligt ikke fra de offentlige kasser! Jeg håber ikke de får så meget som en krone, og folkepension kan de skyde en hvis pil efter, ligesom andre goder der stilles til rådighed: fx. læge, sygehus, ...
Skaffedyrerne er trætte, og har været det i mange mange år.

Mange politiker bliver styret af deres vælger som har ondt i røven og der er også politiker der selv har ondt i røven osv.
Og det er sgu for meget at høre på at hvis man vil have fuld kontanthjælp skal man også være i nyttejob
Jammen for helved der er mange der har været i nytte job og samtidig blevet trukket 1000 kr i kontanthjælp pga 225 timers reglen så ikke fuld kontanthjælp selv om man er i nyttejob
så allerede der hænger det ikke sammen ,fuld kontanthjælp min bare røv.
og når man så har optjent mindst 225 timer (i mit tilfælde 300 timer ) (37 timer hver uge)
udbetalt i juni og juli og brugt til husleje,strøm,varme,tøj,sko,og mad osv i juli og august månde

Og ingen lønubetaling i august da jeg blev fyret fra 2 forskellig job som vikar, og ingen forklaring på
hvorfor, og da jeg har har været i arbejde i mange forskellig lignene job ved jeg at det er ikke fordi jeg
har været langsom eller på tværs men 62 år og det vidste de jo ikke da jeg blev hyret igennem vikarberug
Men som sagt ingen lønudbetaling i august
Så efter hvad stat og kommune hele tiden har sagt# efter du har været i arbejde i mindst 225 timer vil du i
tilfælde af at blive arbejdsløs vil du få fuld kotanthjælp igen men nej for nu siger de at jeg har tjent
mere end mit kontanthjælps-loft så de penge jeg har tjent i juni og juli (37 timer om ugen ) der overskrider
mit kontanthjælpsloft bliver modregnet min kontanthjælp jeg får, til at betale husleje,strøm,varme, mad osv
i september og det er 2500 kr som jeg har minder end hvad 225 timers reglen siger

Så min bare røv om fuld kontanthjælp

Men en ting skal ikke glemmes i den her historie. Regeringen er dybt afhængige af De Radikale Venstre. Og de har som et ultimativt krav til regeringen, at når der laves tiltag, som nedsætter arbejdsudbudet - som nu arne-pensionen der skære ca. 10.500 personer ud af arbejdsudbudet - så skal der skabes et nyt tilsvarende arbejdsudbud. Ellers ryger det parlamentariske grundlang. Regeringen har så ment de kan slippe af sted med at skære i dimitendsatsen som en gratis omgang og derved skabe et fornyet arbejdsudbud i størrelsesordenen 9.000 personer. Aktiveringspligten på 37 timer pr. uge for arbejdsparate på kontanthjælp skal så skabe de sidste 1.500.

I øvrigt. Hvis arbejdsgiverne mangler arbejdskraft, hvorfor ansætter de så ikke nogen??? Der er langt over 150.000 ledig, som står uden et arbejde og ikke kan få et.

Problemet er, at arbejdsgiverne ikke gider oplære deres nyansatte. De forventer at få stillet en arbejdskraft kan springe ind og arbejde 100% fra første time som om de aldrig har lavet andet. Og arbejdsgiverne vil ikke betale en ordentlig løn og sørge for ordentlige arbejdsforhold.

Og så er det ikke så sært de ikke kan finde den nødvendige arbejdskraft under de vilkår arbejdsgiverne tilbyder. At De Fem Stjerner har sært ved at finde ansatte kan jeg mere end godt forstå. 20 timer om ugen til 110 kr. - Hvem fanden kan leve af det.

Tager du sådan et job har du dømt dig selv til fattigdom så langt øjet rækker. Tæt på slaveri.

Sådanne forhold skal vi ikke have i Danmark. Vil Socialdemokratiet virkelig støtte det? Hvad blev der lige af valgløftet om at bekæmpe den stigende ulighed?

Det kan godt være socialdemokratiet har glemt dette valgløfte. Men det har jeg ikke.

Annonce