Regeringen foreslår krisefond

”Coronakrisens ekstraordinære situation kalder på ekstraordinær handling,” siger finansministeren om ny fond
Foto: Forsvarsministeriet
Nicolai Wammen
Større såkaldte samfundsbærende virksomheder skal nu kunne låne penge af statskassen til den gengæld for, at denne får del i et eventuelt efterfølgende overskud.

Finansminister Nicolai Wammen (S) vil således skyde 10 milliarder kroner i en ny statsfond, der skal sikre, at virksomheder, der var sunde før coronakrisen, men som er ramt af denne – og vil være det en tid efter udfasningen af de nuværende hjælpepakker - alligevel overlever.

Coronakrisens ekstraordinære situation kalder på ekstraordinær handling

”Coronakrisens ekstraordinære situation kalder på ekstraordinær handling,” siger finansministeren.

”Vi er godt på vej ud af krisens første fase, men hvis vi også skal håndtere de langsigtede økonomiske udfordringer, skal vi turde tænke nyt. Vi skal gøre alt for at undgå, at sunde og samfundsbærende virksomheder kommer i akut stormvejr, fordi fundamentet under verdensmarkedet eksempelvis slår revner”.

”Innotativ model”

Ifølge Nicolai Wammen er der tale om ”en innovativ model næppe tidligere set i Danmarkshistorien”. Regeringen foreslår, at fonden etableres med egen ledelse samt egen beslutningsstruktur i forhold til investeringsbeslutninger. Fonden kan vælge at investere enten alene eller sammen med andre institutionelle investorer som pensionskasser.

”For at holde hånden under afgørende internationale markedsandele og ikke mindst danske arbejdspladser, som har taget mange år at skabe,“ siger finansministeren. ”Vi var både blandt de første lande til at minimere smittespredningen og til at åbne landet op igen. Vi skal også gå forrest i genopretningen af økonomien”.

Vi skal også gå forrest i genopretningen af økonomien

500 mio. i omsætning

Udtrykket at der skal være tale om 'samfundsbærende virksomheder' dækker over, at virksomheden skal have haft en omsætning på mere end 500 millioner kroner i det seneste reviderede regnskabsår og har ”en væsentlig dansk tilstedeværelse, en central rolle i branchen og evt. en høj eksportandel samt være højproduktiv og vanskelig at erstatte (irreversibel skade, genindtrædelsesbarrierer)”. Endelig skal virksomheden have været ”økonomisk solid før krisen og have økonomisk fremtidspotentiale efter krisen ved en normalisering af økonomien”.

Finansministeren nævner, at de mere relevante sektorer vil være industri, transport og logistik, hvorimod de mindre relevante sektorer forventes at være hoteller og restauranter. En virksomhed forventes således som udgangspunkt at være mindre relevant, hvis den tilhører en sektor, der ikke er stærkt påvirket af krisen – som for eksempel dagligvarehandlen - eller at sektoren ikke er karakteriseret ved at være samfundsbærende, hvilket kan være hoteller og restauranter.

relevante sektorer vil være industri, transport og logistik

Staten får aktier

Nicolai Wammen foreslår, at fonden anvender såkaldte præferenceaktier, der ikke gør staten stemmeberettiget. Dermed bliver staten ikke fuldgyldig medejer af virksomheden. Præferenceaktier vil samtidig give staten fortrinsret til at få det investerede beløb tilbagebetalt før andre aktionærer og med tillæg af forretning.

Derudover kan der indbygges en såkaldt upside-mekanisme, som giver staten en del af en værdistigning, for eksempel ved tilbagebetaling til staten eller ved salg af virksomheden til nye ejere. Og derudover kan indflydelsen bruges til at forhindre, at statens penge havner hos virksomhedernes ejere og ledelse. Fonden kan således stille betingelser om, hvor meget virksomheden kan betale i udbytte til aktionærerne, og begrænsninger på udbetaling af bonus til ledelsen. Fonden kan også stille betingelser i forhold til opkøb og frasalg.

Støtteparti støtter

Finansministerens forslag får støtte fra Enhedslistens finansordfører, Rune Lund. Finansordføreren henviser til, at regeringens støtteparti allerede tilbage i april foreslog en statslig fond, der får aktier i bytte for støtte.

Skønt når politiske krav bliver til virkelighed

”Skønt når politiske krav bliver til virkelighed,” skriver Rune Lund på Twitter.

placeholder

FH's formand, Lizette Risgaard er enig og kalder det "et interessant forslag"

"Har selv opfordret til at se på sådan en fond," skriver Lizette Risgaard på Twitter. "Vigtigt, at understøtte store, samfundsbærende arbejdspladser - og at man undgår fejlen fra finanskrisen og nu vil sikre fællesskabet andel i gevinsten"

placeholder

Ni principper for fondens virke

Finansminister Nicolai Wammen (S) foreslår en ny krisefond, der skal hjælpe såkaldte samfundsbærende virksomheder gennem krisen

  1. Fokus på større, samfundsbærende virksomheder, der opfylder specifikke kriterier. Finansielle virksomheder og offentligt ejede selskaber er ikke omfattet.
  2. Rekapitaliseringen skal bidrage til en strukturel forbedring af virksomhedens kapitalgrundlag.
  3. Fonden kan investere i virksomheder, som var sunde før krisen og som har fremtidspotentiale efter krisen Fonden vil også skulle afvise virksomheder, selvom de opfylder dele af kriterierne.
  4. Fonden skal foretage afgørende, passive egenkapitalinvesteringer uden indflydelse. Fonden skal ikke opnå stemmeberettigede ejerandele, dvs. ligeværdigt medejerskab.
  5. Fonden kan rekapitalisere en virksomhed alene eller sammen med andre private investorer, fx pensionskasser. Fonden yder dog alene bistand til virksomheden, mens Fonden ikke yder bistand (f.eks. garantier, lån) til andre private investorer i virksomheden.
  6. Fonden skal alene gribe ind, hvor nødvendigt, dvs. ikke rekapitalisere virksomheder, der kan hente kapital på markedsvilkår (skal ikke fortrænge eksisterende, velfungerende private løsninger).
  7. Fonden etableres af staten. Fondens formål, rammer, strategi og finansielle volumen defineres politisk. Fondens efterfølgende drift og beslutninger om rekapitalisering bliver ledelsens ansvar og skal varetages ud fra et armslængdeprincip ift. det politiske system.
  8. Fondens volumen og levetid skal være begrænset, og der skal være en klar exit-strategi for både statens engagement i Fonden og Fondens engagement i virksomheder.
  9. Fonden skal generere et afkast til Fonden/staten på sine investeringer.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Mette Frederiksen er den bedste statsminister
danmark har haft siden Harald Blåtand.

Annonce