Regeringen griber ind i sygeplejerskernes konflikt

Konflikten kan være ovre allerede på lørdag.
Foto: Anders Bredsdorff, Netavisen Pio
Sygeplejersker i demonstration på Dronning Louises Bro i København City
Regeringen vil nu med et lovindgreb gøre en ende på sygeplejerskernes strejke.

“Strejken har nu varet i snart ti uger, hvilket er den længste konflikt i nyere tid,” siger Peter Hummelgaard (S).

“Konsekvenserne for vores sundhedsvæsen er nu så alvorlige, at der skal handling til.”

Indgrebet kommer, efter at Peter Hummelgaard onsdag mødtes med Dansk Sygeplejeråd og modparten, Danske Regioner, som meldte ud, at de på ingen måde kan se en aftale nærme sig. Derfor ser regeringen heller ingen vej uden om at bede Folketinget om et lovindgreb.

“Jeg håber, at Folketingets partier vil tage ansvar og støtte lovindgrebet, så vi hurtigst muligt kan få afsluttet konflikten,” siger beskæftigelsesministeren.

Kan komme op i fuld gear igen

“Vi arbejder efter, at lovforslaget allerede kan træde i kraft på lørdag. Det giver gode forudsætninger for, at sundhedsvæsenet hurtigt kan komme op i fuld gear igen og få indhentet nogle af de mange udskudte behandlinger og operationer – til gavn for patienterne.”  

Hasteindgreb

Lovforslaget fremsættes torsdag og ventes altså - hvis det vedtages - at træde i kraft lørdag.

For at hastebehandle et lovforslag kræver det dispensation fra tre fjerdedele af Folketinget.

Lovforslaget lægger sig op af den mæglingsskitse, som forligsmanden har foreslået, og som sygeplejerskerne har afvist.

Det betyder, at sygeplejerskerne får en lønstigning på fem procent over tre år, og at der nedsættes en lønkomité.

Pukkel på to år

Onsdag vurderede Sundhedsstyrelsen i en statusrapport, at strejken har medvirket til et efterslæb på cirka 35.500 udskudte operationer.

Baseret på den aktuelle viden vurderer Sundhedsstyrelsen, at efterslæbet, hvis strejken sluttede nu, vil kunne være afviklet om op mod to år.

En uholdbar situation

Den pukkel havde udsigt til at vokse uge for uge, hvilket fik sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til at melde ud, at sundhedsvæsenet befandt sig i ”en uholdbar situation”, der ikke kunne holde ”særlig meget længere.”

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Så sluttede sommerferien endelig for Mette og Pio:

”De kommende års arbejde bliver at reformere Danmark skridt for skridt,”

“Danmark kan mere”

“Den danske model” kan ingenting.

Mette Frederiksen elsker den danske model.

De offentligt ansatte nøjes altid med at æde egen hale!

Lad dem løbe linen ud, som et borgerligt medie skrev med store bogstaver.

Og nu synes selv socialdemokraterne at “de” , læs sygeplejerskerne, har fået tæsk nok.

Sommerferien blev ødelagt for de fleste, familiens hverdag ødelagt i otte uger, økonomien ødelagt ved fremtidige ekstra bidrag til strejkekassen.

Nu mangler så skuffelsen, manglende lyst til at bidrage ud over det mest nødvendige, surheden, negativiteten, vrangvillighed i ugeplanlægning og ferieplanlægning. Ledelserne får brug for overskud og stor tålmodighed og det kommer til at ende med mange forflyttelser, opsigelser og fyringer.

Mange sygeplejersker kommer i en posttraumatisk lignende tilstand der kan vare i tiår.

Alt sammen på grund af “den danske model”. Fordi når det kommer til stykket er sygeplejerskejobbet “et kald”.

Et fænomen som reelt først går op for den enkelte, når vedkommende føler hvor meget systemet “tager pis på den enkelte” og den enkeltes grundlæggende følelser for erhvervet.

Dansk folkeparti har fat i den lange ende! De kan måske redde den offentlige sektor….

Sundhedsvæsenet er allerede sat to år bagud pga. de otte ugers strejke.

Antallet af danskere der kommer til at dø på grund af strejken, er langt større end antallet der ville være døde, hvis ikke minken blev aflivet i Danmark.

Minken kostede 19 milliarder!

Mette Frederiksen kommer til at miste regeringsmagten på sygeplejerskestrejken!

”De kommende års arbejde bliver at reformere Danmark skridt for skridt,” “Danmark kan mere”

Under coronaen ville statsministeren gøre alt for at undgå ethvert dødsfald!

Forsigtighedsprincippet!

Reelt havde fru Frederiksen mere omsorg om eget ry og image!

Havde fru Frederiksen vist at det drejede sig om menneskeliv, havde hun stoppet sygeplejerskekonfliktet dag et!

Et hav af menneskeliv ville være reddet!

Sygeplejerskernes ville have sagt: Det var så det!

Sygeplejerskerne kunne have troet at socialdemokraterne ved kommende finanslovsforhandlinger ville være lydhøre.

Nu skal de bare høre fra statsministeren hvor fantastisk “den danske model” er.

Og to dage før indgrebet indkalder fru Frederiksen til alverdens ideer om at “Danmark kan mere”.

Danmark kan jo netop intet!

Kun den private sektor kan noget!

Som nye borgerlige nu får kæmpe succes med.

Sygeplejersker er parate til at blive privatiserede! Her giver lønkampe kroner!

Og med den tilstand som sundhedssektoren står i efter nedskæringer af venstreregeringer en mass, kommer udviklingen til at gå hurtigt!

Lad tusinder sygehuse blomstre!

Selv patienterne er trætte af fru Frederiksens diktatoriske nedlukninger fordi hun sidder øverst på toppen af “den danske model”.

Demokrati er patienternes/vælgernes frie valg når dårligdomme/sygdomme/uheld/psykiske nedture rammer tilfældigt!

Og Arne den der rammes af den danske model!

Hvis fru statsminister Mette Frederiksen redeligt og ærligt på konfliktens første dag havde holdt et pressemøde og forklaret at den danske stat har desværre ikke råd til ligeløn som finanserne står i øjeblikket og coronaens usikkerhed og rigets almindelige tilstand, så havde fruen fået sygeplejerskernes respekt!

En lovning om bedre tider ville have hjulpet!

Nu venter kun forståeligt sure teenagedøtre og om de nogensinde kan formildes til at invitere fru mor til deres bryllup, er tvivlsomt.

PTSDen er allerede slåen ned i dem!

Og nok så mange psykologtimer hjælper næppe!

Danmark “er” forandret fir altid.

Løbet er kørt!

Dansk folkeparti og Nye borgerlige har fat i den lange end!

De næste ti år! Uanset hvor mange konferencer fru Frederiksen afholder!

Sygeplejerske er ikke et kald, det er et erhvervsvalg!

De unge har allerede trukket linjen op på gader og stræder!

Desværre ved fru Frederiksen bedst selv.

Hun forstår netop ikke at få den enkelte til at yde for holdet!

Uanset hvor mange landstrænere hun hidkalder!

Mister spillerne først troen på træneren, kan selv den mest kapitalstærke finansminister, ikke redde stumperne!

Løbet er kørt! I Esbjerg og for statsministeren!

Sygeplejerskerne er forståeligt pisse sure!

“Danmark kan mere”.

Aksel, hvad er det for budskab du gerne vil sende?
Kan du koge det ned til 5 linier?

Det eneste budskab Aksel Jensen vil sende, er "ævl, ævl og atter ævl".

Prøv at læse teksten, den er faktisk fuld af små guldkorn.

Det er da muligt at der er "guldkorn" i noget af det Aksel Jensen skriver, men hvorfor er det så "gemt" i det øvrige ævl han skriver? "Guldkornene" kunne sikkert stå på 3 linjer.

Ja det er bare ævl og ævl
Kan ikke forstå at sygeplejerskerne strejker,
men nu er det slut,
så i en avis for 1 uge siden at de får 41.000,-/md
Jeg er pensionist på 6. år, jeg får 16.500,-/md
Hvad fik sygeplejerskerne i løn i 2017-2018 da Lars Løkke var statsminister???
Det kan da ikke være Mette Frederiksens skyld at de mener de er dårlig betalt????
De har strejket i 2 mdr, og nu blev det stoppet, heldigvis.

Hørt!

Aksel Jensen: bla bla bla

bla bla bla

bla bla bla

bla bla bla

bla bla bla

bla bla bla

Aksel Jensen: Er der ikke nogle, der vil hjælpe mig?

Det er her pengene suser hen i stedet for til sygeplejerskerne:
"Det private firma Practio ender med at få knap 250 millioner kroner for at tilbyde danskerne vacciner".
Læs mere her:
https://www.dr.dk/nyheder/indland/mange-gange-dyrere-privat-firma-faar-k...

"Det var den rigtige beslutning, siger sundhedsminister". Penge? Ikke et problem, der er fler' hvor de kommer fra. Fuldstændigt respektløst.

Den eneste uligeløn jeg har opdaget under den her sygeplejeske konflikt er, at sygeplejesker med en løn mellem 38.000 kr. og 42.000 kr. virkelig er blandt de højtlønnede.

Til sammenligning tilbydes lavtlønnet lagerarbejde på treholdsskift hos et vikar bureau ned til en løn på 110 kr. i timen. Lager arbejde er i øvrigt at tælle med til et mandefag.

Mine børn vil gerne tjene kassen som voksen. Når de spørge mig hvad de skal uddanne sig til svare jeg sygeplejeske. Let tilgængelig uddannelse, høj løn, stabile og sikre arbejdsforhold, betalt middagspause, med en super pension som offentlig ansat.

Jeppe, nu handler ligelønsdiskussionen i denne sag jo om begrebet lige løn for lige arbejde. Og med lige menes der ikke, om det er hårdt (for det er lagerarbejde, og vikararbejde er ofte for lavtlønnet), men om det er sammenligneligt ift. uddannelse. Man skal være fagbachelor som sygeplejerske - og det er nok meget godt for os alle sammen, at det ikke er et job, man kan få som ufaglært. At det er svært at sammenligne sygeplejerskernes løn 1:1 med andre brancher, fordi en del af deres løn også er kompensation for lange vagter og skæve arbejdstider, gør det ikke lettere. Men en lagerarbejder og en sygeplejerske er ift. kravene om ligeløn ikke sammenlignelige. At vi så bør drøfte vikarbranchen og passende løn for fysisk hårdt arbejde, er en anden snak.

Nanna, der er ingen opbagning i befolkningen i sygeplejeskernes sag. Og hele lønkravet er bygget op på den helt forkerte præmis. En branche med særdeles gode løn og arbejdsforhold besat af kvinder (selv navnet sygeplejeske viser, hvor hård kvinder har sat sig på opgaven). En løn på mellem 38.000 kr. og 42.000 kr. er lidt af en løn set i forhold til den største del af lønmodtagernes vilkår. Du omtaler en bachelor som en retfærdiggørelse af et højt løn krav som jo så efter din opfattelse må gå ud over de 42.000 kr.. Før hed det kontorassistent at være ansat i administrationen i det offentlige. Nu hedder det en bachelor i offentlig administration. Arbejdet er det samme. De må jo så også have krav på en løn på 42.000 kr. plus for at taste en computer.

Der er uddannet for mange akademikere så deres arbejdsløsheden er høj. Udbud og efterspørgsel bør medfører at lønniveau sænkes ned til sygeplejerske niveau DKK 38,000 ved om placere deres stillinger til et lav niveau. Så er der retfærdighed for kvinderne og alle os med lavlønninger, der har betalt for deres uddannelser.

Når staten griber ind i overenskomstforhandlingerne, sættes den danske model per definition ud af kraft. Hvordan et regeringsindgreb kan ses som en sejr for den danske model, kræver en ny definition af begrebet "den danske model".

Først blev "reformer" til et ord for statslige nedskæringer, nu er "den danske model" blevet et ord for knægtelse af strejkeretten.

Hvis vi har råd til at kompensere minkavlerne, har vi også råd til at kompensere sygeplejerskerne. Hvis vi har råd til kampfly, som vil belaste budgettet i mange år fremover, har vi også råd til at give sygeplejerskerne mere i løn.

Socialdemokraterne er blevet store, fordi de er dygtige til at balancere mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. I denne sag har regeringen dømt til fordel for arbejdsgiverne. Hvad får lønarbejderne så til gengæld? Spørgsmålet er ikke retorisk ment: Hvad har regeringen tænkt sig at gøre for at forhindre sygeplejerskerne i at forlade hospitalsvæsenet?

Mette F med flere skal holde ferie som alle andre. Fogh holdt to/tre mdr. hver sommer, vi så ikke skyggen af ham fra juni til ultimo august. Løkke ligeså. Og efter hård covid 19 tid, 24/7 var der behov for det, Heunicke var askegrå i ansigtet til sidst, og Mette F. lignede ikke en på 42, men 52, så de trængte de gode ministre til ferie med deres familier.
Når det er slået fast. Så skal sygeplejerskernes lønforhold og andre i offentlig sektor undersøges med en aktiv løn kommission, og der skal afsættes penge på finansloven fremadrettet, så der kommer balance. Læs lige løn for lige arbejde.
Herudover skal de skifte deres formand ud. Efter at man bliver nedstemt to gange, så går man af. Så må de, der mener de kan gøre det bedre tage ansvaret på sig.

Helle, jeg tror gerne at Regionerne vil giver deres ansatte en større
lønstigning, men det er Regeringen der tildeler Regionerne og Kommunerne
de lønsummer der kan forhandles om. Grethe Christensen har fået samme
lønstigning til den faggruppe som hun har forhandlet for. En sygeplejerske
der har en løn på 35000 pr måned vil få en lønstigning på 20000 om året
over 3 år. Det som sygeplejerskerne strejker for, er efter min mening,
det efterslæb som de mener de har manglet siden Tjenestemandsreformen
fra 1969. Da var det folketinget der placerede kvindefag i en lavere
lønramme end mandefag blev indplaceret, det var ikke Tjenestemandsreformen
der var skyldig, det var Folketinget. Var det ikke dengang vi havde en
V - K - R regering, og var det ikke dengang, at det var manden som havde
forsørgerpligten og kvindernes løn var et supplement til hustandens indtægter.

AJ. Ofte er det jo kloge ord og viden der kommer fra dig. Jeg husker ikke der var forskel på min løn og mine mandlige kollegers,men vi talte ikke om det. Vi gik ikke op i det, som unge kvinder gør nu. Men ja der skal rettes op, og tror jeg der bliver på sigt, det er jo i alles interesse også regeringens

Jo det var en borgerlig regering som gjorde det, hvorfor korrigerer man ikke de unge kvinder i røde bluser samt Mai Villadsen om det.

Helle.
Jeg mener heller ikke, at det var forskel på lønnen til
kvinder og mænd, men som jeg husker det, så var det forskel
på de kvinde dominerede og de mandlige dominerede fag, indenfor
det kommunale og det statslige arbejdsområde, da mener jeg,
at de kvindedominerede fag eksempelvis Sygeplejersker,
blev placeret i lavere lønrammer, på grund af deres køn.
Og jeg mener, at det var folketinget der lavede indplaceringen.
Husk på, når du var ansat i f.eks. staten, var du indplaceret i en
lønramme som havde skalatrin, så du hvert andet år fik en
placering et skalatrin højere. Det var din anciennitet der
bestemte din løn. Og så kunne du søge en anden stilling,
som var placeret i en højere lønramme, en sygeplejerske havde
ikke samme løn som en oversygeplejerske, eller en
afdelingssygeplejerske. Ligeledes mener jeg, at tiden er løbet
fra den tidligere sygeplejerske, og nutidens sygeplejerske,
der er langt større ansvar og en langt bedre uddannelse i 2021.

Sygeplejerskerne er sgu da ikke underbetalte.

Med diverse tillæg, får de mere, end andre med en tilsvarende middelmådig uddannelse.

Jan Ja godt sagt (sandheden)

Og for at supplere Kurt Jensen:
Husk på sagen om de svimlende lønninger, som nogle vagtlæger kunne/kan scorer pga af en nærmest akkordagtig tilgang til akutte patienter.
Jo flere de kunne nå at tale med i telefon, jo mere tikkede $ ind på kasseapparatet?
Helt grotesk og helt uretfærdigt

Når sygeplejerskerne kæmper for lige løn for lige arbejde (som burde være indført for længst) må man jo også gå ud fra at de kæmper for lige pension, som den man har på det private arbejdsmarked og ikke som nu en pension som er ca. 50% større end almindelig folkepension.

BMA
Lige nu gælder det løn, løn og ligeløn
Mht pensionen ved jeg ikke helt hvad du mener !
Alle betaler vel 8 % i arbejdsmarkedsbidrag og der er vel tvungent pensionbidrag, som trækkes automatisk
Var det ikke det som Poul Schlüter indførte?
Folkepensionen gives mig bekendt til ALLE..også Mærsk Møller fik den
Har du en arbejdsmarkedspension ved siden af, er du bare godt stillet.
Nogle pensionskasser er bedre end andre til at få medlemmernes penge til at gro.
Jeg tror ikke at det er de overvejelser sygeplejerskerne gør dig lige nu. De skal snart tilbage på arbejde og passe coronapatienter, og i det hele få det danske sundhedsvæsen til at fungere normalt igen
Go' arbejdslyst. Jeg sympatisere selvom jeg er gået på pension

Ud over de 8% i arbejdsmarkedspension, betaler Regionerne 13,55% i pensionstillæg til sygeplejerskerne oven i deres løn.
I følge oplysning fra Danske Sygeplejerskers råd (DSR) arbejder 55% af alle sygeplejersker på deltid (fra 32 - 36 timer pr. uge) hvilket man må gå ud fra er noget de selv har valgt, da der på grund af mangel på sygeplejersker må være stor mulighed for fuldtidsarbejde og dermed være med til at afhjælpe manglen på sygeplejersker på hospitalerne. Det ville også lette arbejdsgangen på hospitalerne for sygeplejerskerne hvis der var flere om at udføre arbejdet.
Det er muligt at der er mange sygeplejersker, som vil søge andet arbejde, men det vil for de flestes vedkommende kræve en form for omskoling.

Sygeplejerskerne har "gejlet" sig selv op til den illusion, at de er lavtlønnet.

Så tænkte de: Lad os udnytte den sympati, vi har fået under Corona-krisen...

Who cares, lad dem prøve at finde et andet arbejde, hvor de kan få den samme løn, med en middelmådig uddannelse.!

Hej alle strejkende sygeplejesker, og forøvrigt tusind tak for Jeres altid professionelle hjælp, hvis nogen, så har i fortjent både lønforhøjelse og bedre arbejdsvilkår, men det vil Danmark ikke give jer ifølge seneste nyt.
Socialdemokratiet og deres støtte partier har åbenbart mere travlt med et give alle mørke mænd og banan stater fuld skrue med økonomisk hjælp.

I skal ikke finde jer i det regeringen forsøger at spise jer af med.

Så få Jer istedet et job i enten Norge eller Sverige, hvis muligt, der får I bedre løn og arbejdsforhold,
og giv så Danmark fingeren.
Hvis ikke muligt, så opsig Jeres job og tilmeld Jer et bookingfirma for vikar sygeplejersker, og forlang den timeløn i ønsker at arbejde for, og så kan de take it or not.

Substansen er, at i under alle omstændigheder skal have den løn i forlanger, det fortjener I alle.
Fortsat god kamp.

Nogle kan...de dygtigste.

Men tror du, at hovedparten af de med deres middelmådige uddannelse, ville kunne opnå tilsvarende løn på det private arbejdsmarked??? :-)

Rigtigt mange sygeplejersker arbejder 'på det private arbejdsmarked'
Der er og bliver fremad en stor flugt af sygeplejersker fra det offentlige. Hver tredie stilling på sygehusene er ubesatte. I Kbh gælder det nogle steder hver anden.
Mange nyuddannede sygeplejersker holder kun få år, inden de læser videre eller skifter fag
Fremtidens sundhedsvæsen ser sort ud hvis dette fortsætter
Regeringen lovede 1000 flere sygeplejersker, men der mangler lige nu 5000
De findes ikke....ikke her i landet

71 for indgrebet og 30 imod.

Kun landbruget kan nu redde Mette Frederiksens ti bud fra i tirsdags. De ni andre smuttede allerede ved folketingsårets første afstemning.

2. Ingen blev rigere. Hverken patienter eller Danmark. Dog fulgte sygeplejerskerne alle andre offentligt ansatte i løn. Men nu skal der arbejdes over. Igen. Igen. Rigdom af arbejde.
3. Ingen blev dygtigere. Sundhedspersonalet flygter nu over i det private. Måske var det det Mette ønskede sig. Dygtige privatansatte!
4. Ingen blev flittigere. Sygeplejerskerne skal slås med egen motivation i årevis. Børn og familie bliver påvirket som en slags PTSD ramte familier. Chok. Ligegyldighed. Taberkultur. Ensomhed.
5. Ingen blev ansvarligere. Arbejderstemmerne kæmpede på tinge. Ansvaret for sundheden på lang sigt fortonede sig i kommissioner og tåget snak. Regeringen har sovet i timen. Uansvarligt!
6. Ingen blev sikrere. På Holstebro sygehus er der kun tid til det akutte. Allerede. Hvor er sikkerheden for den enkelte med nedslidning, skavanker og kronisk sygdom. Landsdækkende
7. Ingen blev mere retfærdigt behandlet. Sygeplejersker og regeringens støttepartier føler sig uretfærdigt behandlet. Kun Kristian Thulesen Dahl takkede sygeplejerskerne for deres indsats.
8. Ingen fik flere varme hænder. Tværtimod. Der mangler allerede sundhedsmedarbejdere i den offentlige sektor. Varmen imellem ledelse og medarbejdere kræver stor fornyet indsats.
9. Danmark blev ikke et stærkere samfund. Den danske model viste igen sine svagheder. 35.500 udsatte operationer. En pukkel til 18 til 24 måneder. Og masser af overarbejde. Politikerne skændtes så det bragede på Christiansborg. Frygten for at blive syg og svagelig er det eneste der er blevet stærkere. Og de private sygeforsikringer går en stærkere fremtid i møde.
10. Danmark er ikke blevet et friere samfund. Ligestillingen er fortsat uafgjort. Plus 14 % til mændene. Oftest på grund af barsel sagde ligestillingsministeren. Der under ingen omstændigheder ville love “nye” penge til et friere samfund. Frihed for mænd og kvinder.

Alt i alt er statsminister Mette Frederiksen startet rigtig skidt efter sommerferien.

Hun ville så meget, og så er det hele så skidt!

Som den sidste ved 3. behandlingen af indgrebet imod sygeplejerskerne tog ligestillingsministeren ordet.

Det var en syltekrukketale af dimensioner på meget højt niveau.

Derimod må den danske lønmodtager føle sig opløftet af Kristian Thulesen Dahl tale.

Han talte om demotivationen inden for sundhedsplejen. Om varme hænder. Om retten til “at strejke sig til bedre arbejdsvilkår”. At den danske model for offentligt ansatte burde erstattes af en mere tilsvarende model. At private industriarbejdspladser kunne erstattes med robotter. Konsekvensen ved strejker. Men at varme hænder er det eneste saliggørende når det drejer sig om ældrepleje, sygepleje, osv. Når nødberedskabet er bedre end den daglige bemanding, hvordan skulle sygeplejerskerne så have blot en snert af mulighed for at blive hørt.

Og det blev de så heller ikke af socialdemokraterne, af Venstre, af de konservative, af de radikale, af nye borgerlige og af liberal alliance.

De eneste der var interesserede i at gøre Danmark og danskerne rigere på sygepleje, dygtigere på sygepleje, flittigere med sygepleje, ansvarligere med sygepleje, sikrere med operationer og sygepleje, retfærdigere med løn og mulighed for sygepleje, varmere med glade og tilfredse sygeplejersker, stærkere med en sund befolkning, og friere fordi den enkelte faggruppe føler sig hørt i kakofonien af folkelige og faglige røster, var sygeplejerskerne og deres støtter i folketinget ved SF, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne m. fl.

Kristian Thulesen Dahl fortjener det sidste ord til sygeplejerskerne:

“Tak til jer for det store arbejde som I udfører på trods af det makværk, der stemmes igennem her ved 3. behandlingen i dag”.

Understøttet af Jacob Mark fra SF: “ Den danske model er noget regeringen leger”. “Dysfunktionel på det offentlige arbejdsmarked”

Under coronaen har sygeplejerskerne vist et rigere, dygtigere, flittigere, ansvarligere, sikrere, retfærdigere, varmere, stærkere og friere Danmark. Og det burde fru Frederiksen have takket for i kroner og ører.

De penge blev desværre brugt på mink.

Og det gav et grønnere Danmark. 10.000 arbejdspladser som SF argumenterede kraftigt for at få nedlagt.

Det spændende er hvad der herefter skal nedlægges. Dansk landbrug skal yde et grønnere Danmark. Mette elsker Anker der hadede dansk landbrug, der dengang symboliserede Venstre.

I dag trynede Venstre og Socialdemokratiet igen i fællesskab de offentligt ansatte! Den danske model virker!

Og i næste uge gælder det landbruget!

Et grønnere Danmark. Mettes første og sidste skud i bøssen. De ni efterfølgende blev alle forbiere. Takket være sygeplejerskestrejken.

Minken derimod var et vådeskud, mener statsministeren fortsat. Hun klarede det hele selv på et døgn. Der sker fejl! Fejl vil ske!

Men sygeplejerskestrejken varede i otte uger. Damen havde masser af tid til at forberede sig! Og det gjorde hun så!

Som under lærerkonflikten! Så kan de lære det!

De radikale vil nu sætte lærerne fri! Men ved dagens afstemning blev sygeplejerskerne sat i bur.

Når sygeplejerskerne smider den røde trøje i dag kan de passende ihukomme Mette Frederiksens ti bud på fremtiden.

Og overveje en kommende statsminister:

1. Kristian Thulesen Dahl
2. Jacob Mark.
3. Mai Villadsen

Aftalt spil væltede Helle Thorning. Aftalt spil væltede Lars Løkke.

Når demokratiet er bedst kommer de røde og de blå op af skyttegravene. Den danske models sande ofre! De afgør valg!

Svar til A.J
Vi kan da ikke ha` en statsminister
fra et parti hvor der er en næstformand som er blevet kendt
skyldig i dokumentfalsk og svindel????
Næææ du, der er du for langt ude.

IGEN er Danmark vidne til et indgreb, hvor et flertal i Folketinget IGEN optræder som både lovgivende og udøvende magt, og IGEN med al tydelighed beviser, at den såkaldt "danske model" kun findes på det private arbejdsmarked, mens den "danske model" er en stor narresut på det offentlige arbejdsmarked!

En løsning på sygeplejerskernes lønforhold kunne være at Regionerne fik mulighed for at opkræve skat på lige fod med stat og kommuner, således de kunne budgettere med de stigende lønninger uden statens indblanding. Med den opbakning der har været til sygeplejerskernes strejke, burde der være stor opbakning i befolkningen til at skatterne kunne stige til gavn for en højere løn til sygeplejersker og anden offentlig personale med "lønefterslæb".

Det kommer nu frem, at de tal for udskudte operationer, som sundhedsstyrelsen har regnet sig frem til er meget overdrevet. De påstår at 35000 operationer venter i en pukkel, som det vil tage to år at høvle ned
Nu siger flere sundhedsøkonomer at beregningen er forket, og at det måske drejer sig om 12000
Det er nemlig sådan at de private hospitaler under strejken har klaret ca 30000 operationer, da behandlingsgarantien jo ikke har været suspenderet under strejken
Hvis det private skal hjælpe til yderligere vil puklen sansynligvis kunne afvikles i løbet af et halv år.
MEN regering og folketing greb jo ind på grundlag af nogle forkerte tal må man forstå nu
Det er skandaløst
Det private vil gerne hjælpe mere, men skal først have ansat mere personale
Det bliver spændende at følge udviklingen
Håbet at Netavisen Pio vil følge op på dette

Annonce