Regeringen indfører tiltag til inddæmning af smitte med minkvarianter

Skyldes høj forekomst af smitte blandt mennesker med relation til minkfarme og pelserier i Holstebro og Ringkøbing-Skjern kommuner - 115.000 borgere berørt
Regeringen iværksætter en række tiltag for at reducere og inddæmme smitten i Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner. Det skyldes, at der er fundet høj forekomst af smitte blandt mennesker med relation til minkfarme og pelserier.

Det skyldes, at der er fundet høj forekomst af smitte blandt mennesker med relation til minkfarme og pelserier

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at der iværksættes særlige tiltag i forhold til test, smitteopsporing og selvisolation. Beboerne i de berørte kommuner opfordres til at omgås så få personer som muligt.

Tiltagene vil foreløbigt være gældende til og med den 3. december 2020.

Der nedsættes en lokal taskforce bestående af Styrelsen for Patientsikkerhed og de lokale politimyndigheder til håndtering af lokale tiltag.

På baggrund af nye data fra sundhedsmyndighederne for smittespredning, sekventering mv. har Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, vurderet situationen. Indsatsgruppen hæfter sig særligt ved, at: 

 • I Region Midtjylland er det i Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner, at flest personer med tilknytning til minkproduktion er blevet smittet med COVID-19.
   
 • I Region Midtjylland er henholdsvis 47 tilfælde (26%) og 48 tilfælde (27%) ud af i alt 180 tilfælde af COVID-19 hos personer med tilknytning til minkproduktion indtil videre forekommet i Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner.
   
 • Resultater af sekventeringen i Region Midtjylland viser, at i uge 44 og 45 er henholdsvis 12% og 9% af alle sekventerede prøver positive for minkvarianter i forhold til 3% og 6% af prøverne i henholdsvis uge 42 og 43.
   
 • Der er i Holstebro Kommune d. 23. november estimeret en incidens pr. 100.000 indbyggere, på 305, hvor tallet ugen forinden var 276. Der er i Ringkøbing-Skjern Kommune d. 23. november estimeret en incidens pr. 100.000 indbyggere på 101 smittede, hvor tallet ugen forinden var 108.
   
 • Statens Serum Institut oplyser, at det er muligt, at andelen af smittede med minkvarianter vil stige i Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner i de kommende uger, på baggrund af den bratte stigning i antallet af nysmittede farme og smittede personer med tilknytning til minkfarme.
Indsatsgruppen følger udviklingen i Region Midtjylland tæt

Flere kommuner kan følge efter

Indsatsgruppen følger udviklingen i Region Midtjylland tæt.

Udviklingen i Region Syddanmark men også øvrige landsdele med minkdrift overvåges også.

Udviklingen i Region Syddanmark men også øvrige landsdele med minkdrift overvåges også

Der kan derfor blive behov for, at flere kommuner skal omfattes af tiltagene, oplyser Sunds- og Ældreministeriet.

Massiv testindsats i de to mink-tætte kommuner

 • Alle med bopæl i Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner opfordres til at lade sig teste i løbet af den periode, hvor tiltagene løber.
 • Testkapaciteten (podning-og analysekapacitet) iHolstebro og Ringkøbing-Skjern Kommune øges bende,og den intensiveredetestindsats i de berørte kommuner vilbegyndei løbet afi uge 48.
 • Der følger lokale udmeldinger om, hvornår og hvor test bør gennemføres, som man bør afvente, inden man selv booker en test medmindre test bookes af andre konkrete grunde såsom milde symptomer og testtid til nære kontakter.
 • Alle positive prøverfra de berørte kommuner sekventeres.
 • Hvis personer fra de berørte områder rejserud af landet, opfordres de pågældende kraftigt til at lade sig teste forud for udrejse. Arbejdsgivere opfordres til at understøtte, at sådan testning af medarbejdere sker.
 • Vandrende arbejdstagere opfordres ved udrejse til hjemlandet til at lade sigteste forud for udrejse.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Der er over 100 smittede på pelserier i Vestjylland. Hvorfor er der ingen, der undersøger om der er indleveret smittede mink. Der må kun pelses raske mink!

Kære Arvid det bliver også kontrolleret!
Tag du bare sølvpapirshatten af;-)

Annonce