Regeringen langt fra egne energimål

Udbygningen af vedvarende energi er gået i stå, og derfor når regeringen ikke det mål, der er opstillet i regeringsgrundlaget, med mindre der skrues op for investeringerne. Det viser en ny rapport fra Energistyrelsen.
Regeringen er langt fra at nå med sin ambition om, at 50 procent af Danmarks energiforbrug i 2050 skal dækkes af vedvarende energi. Det viser Basisfremskrivning 2017 fra Energistyrelsen.

Årsagen er, at udbygningen af vedvarende energi går i stå, når vi når om på den anden side af 2020, hvor det nuværende energiforlig udløber. Der er med andre ord brug for massiv udbygning af de kommende år.

Regering har forpligtiget sig på 50 procent
Det fremgår af regeringsgrundlaget (side 74), at ”Regeringen vil derfor arbejde for at Danmark i år 2030 skal have mindst 50 pct. af sit energibehov dækket af vedvarende energi.”. Derudover er Danmark gennem EU bundet til at levere 30 procent vedvarende energi inden 2020.

Andelen af vedvarende energi ligger i dag på cirka 30 procent, og ventes at stige yderligere til omkring 40 procent de kommende år. Der er således ingen problemer med at opfylde EU-kravet i 2020, men efter 2020 begynder det er at mere sløjt ud.


Kilde: Energistyrelsen, Basisfremskrivning 2017

”Fremskrivningens grundforløb viser, at VE-andelen af det udvidede endelige energiforbrug i 2030 ligger på ca. 35-43 pct. De primære årsager til stagnationen i VE-andelens udvikling er, at konverteringen af værker til biomasse og udbygningen med vindkraft går i stå, kombineret med stigende energiforbrug. Uden nye politikker vil regeringens målsætning for 2030 således ikke blive nået.”, hedder det i rapporten.

Der skal altså igangsættes nye initiativer, hvis vi skal i nærheden af at nå målene.

Socialdemokratiet ønsker handling
På Christiansborg har oppositionen flere gange langet ud efter regeringen for at være alt for langsomme når det gælder den grønne omstilling. Den tidligere Venstreregering lagde tilmed op til at sløjfe de såkaldte kystnære vindmøller men henvisning til, at møllerne var ”grimme”. Det lykkedes dog Socialdemokratiet at få møllerne med i den endelige aftale om omlægning af PSO-afgiften.

I dag opfordrer partiets ordfører Jens Joel regeringen til at komme i arbejdstøjet:  ”Hvis man vil have billig grøn energi, er der en pligtopgave på bordet for regeringen, som skal løses nu. Jeg håber, at vi ikke længere vil se en regering, der aflyser og skærer ned på de ambitioner, vi allerede har.”, udtaler han til BT.

Det nuværende energiforlig stammer fra 2012, og udløber som nævnt i 2020. Derfor skal der inden for de kommende år træffes beslutning om, hvad der skal ske efter 2020, og hvordan målet om de 50 procents vedvarende energi skal opfyldes.


placeholder

Annonce