Regeringen nøler: Indsats mod social dumping løber ud

Regeringens penge til kampen mod social dumping udløber i år. Allerede til sommer risikerer medarbejdere at blive fyret. 3F, S og DF kræver permanent indsats
Mens sager om menneskehandel til tvangsarbejde i transport- og byggebranche har fyldt meget i avisspalter og nyhedsudsendelser den seneste tid, så hænger indsatsen mod social dumping i en tynd tråd.

Bevillingerne til indsatsen, som regeringen og Dansk Folkeparti har afsat på den seneste finanslov, står nemlig til at udløbe ved udgangen af 2019. Og allerede til sommer risikerer medarbejdere i Arbejdstilsynet og Stats task force mod social dumping at modtage en opsigelse.

Vi stærkt bekymrede, fordi pengene til indsatsen mod social dumping udløber ved årets udgang

Det er ihvertfald, hvad man frygter i fagforbundet 3F:

“(..) myndighedsindsats kan både have en præventiv virkning på menneskehandel til tvangsarbejde og være med til at opdage sager og styrke efterforskningen. Men i 3F er vi stærkt bekymrede, fordi pengene til indsatsen mod social dumping udløber ved årets udgang,” lyder det fra forbundssekretær i 3F, Henning Overgaard, i et indlæg på Altinget.dk.

DF: Regeringen nøler

Den bekymring deler social dumping ordfører i Dansk Folkeparti Claus Kvist Hansen:

“Det er lidt ærgerligt, at beskæftigelsesministeren og regeringen har nølet lidt med de her puljer,” siger han til Netavisen Pio.

Regeringen har under finanslovsforhandlingerne lovet, at der “lige efter jul” ville komme en plan

Regeringen har under finanslovsforhandlingerne lovet, at der “lige efter jul” ville komme en plan på social dumping området, siger Claus Kvist Hansen, der kalder forsinkelsen for “brandærgerlig”.

DF’s social dumping ordfører har dog ikke rykket regeringen eller beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) for en plan for indsatsens fremtid.
 

Med hatten i hånden

Bevillingerne til indsatsen bør gøres mere permanente, så man får en mere langsigtet model med et fast bevillingsniveau, der reguleres i takt med, at antallet af udenlandske arbejdere stiger i Danmark, foreslår Henning Overgaard:

“Allervigtigst er en langsigtet løsningsmodel med et fast bevillingsniveau, så den fælles myndighedsindsats imod social dumping ikke fifles i hus med nødtørftige småbevillinger ved de årlige finanslovsforhandlinger eller fikses med en kortvarig nødbevilling,” skriver han i indlægget.

Regeringen har ikke langtidssikret indsatsen mod social dumping

Man skal væk fra et system på social dumping området, hvor man med korte bevillinger står med hatten i hånden hvert eneste år, mener social dumping ordfører i Socialdemokratiet Mattias Tesfaye:

“Jeg deler fuldt ud bekymringerne fra fagbevægelsen. Regeringen har ikke langtidssikret indsatsen mod social dumping,” lyder det fra ordføreren i et skriftligt svar til Netavisen Pio.

Hvis Socialdemokratiet får mulighed for at danne regering, så vil vi sikre, at Arbejdstilsynet, Skat og politiet får permanente bevilliger

Frygter systemet bliver ufleksibelt

Hvis bevilling gøres fast kan systemet dog blive for ufleksibelt, frygter Claus Kvist Hansen:

“Hvis man har en horisont, der går tre til fire år ud i fremtiden, så kan man navigere efter, hvor stort behovet er for de særlige indsatser. Hvis man laver en permanent bevilling, så forudser man, at det her problem vil varer ved - uden at man kan justere op og ned.”

På tre et halvt har indsatsen hente 702 millioner

For Mattias Tesfaye er de permanente bevilliger en forudsætning for en ordentlig indsats:

“Hvis Socialdemokratiet får mulighed for at danne regering, så vil vi sikre, at Arbejdstilsynet, Skat og politiet får permanente bevilliger til at bekæmpe fusk og svindel på arbejdsmarkedet.”

Indsatsen mere end finansiere sig selv med de penge, som myndighederne får ind i statskassen fra social dumping-syndere. På tre et halvt har indsatsen hente 702 millioner.

Så længe vi har den, vil vi altid være bagud på point

DF: Den fri bevægelighed er et sort hul

Social dumping er et problem, som selv ikke den største pose penge kan løse, fordi man har arbejdskraftens fri bevægelighed i EU, mener DF’eren Claus Kvist Hansen:   

“Næsten lige meget, hvor mange penge du poster i kontrol, så er du altid bagefter, når det handler om social dumping, fordi det, som er den store synder, er arbejdskraftens frie og uhæmmede bevægelighed. Så længe vi har den, vil vi altid være bagud på point.”

Socialdemokratiet tør ikke tale om problemets kerne, som er den fri bevægelighed, mener Claus Kvist Hansen.  

Vores udfordring er firmaer, som udstationerer lønmodtagere fra Østeuropa

Men den østeuropæisk arbejdskraft er ikke årsagen til social dumping i Danmark, mener Mattias Tesfaye: 

“Østeuropæere, der flytter til Danmark, mener jeg faktisk ikke er et stort problem. De får hurtigt danske lønninger og bliver velintegreret i samfundet. Vores udfordring er firmaer, som udstationerer lønmodtagere fra Østeuropa.”

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce