Regeringen: Offentligt ansatte skal selv forhandle løn

I nyt udspil fra Finansministeriet lægger regeringen op til at decentralisere lønforhandlingerne.
Lønforhandlingerne skal være et værktøj for lederne til at belønne gode præstationer og motivere medarbejderne. Derfor skal en større del af de offentlige ansattes løn fastlægges ude lokalt, i stedet for som nu at blive fastlagt i overenskomstaftalerne mellem staten og de faglige organisationer.

Det tager Finansministeriet med til de kommende overenskomstforhandlinger for offentligt ansatte, som starter i denne uge med udveksling af krav mellem staten og de faglige organisationer.

Individuelle præstationer og motivationer
I regeringens udspil peger motivationen for de nye tiltag i retning af, at lønnen i højere grad end i dag skal kunne bruges som et styringsredskab for de enkelte ledere i offentlige institutioner.

”Lederne i staten ønsker i højere grad at kunne belønne de gode præstationer gennem et velfungerende og moderne lønsystem. Lokal løn skal i højere grad end i dag bruges som et aktivt ledelsesværktøj. De enkelte ledere skal have bedre muligheder for at bruge lønkronerne til at motivere, rekruttere og fastholde medarbejderne og dermed øge koblingen mellem løn og præstationer,” skriver regeringen i deres udspil.

[read-also]

Samtidig peger regeringen på, at også de ansatte motiveres bedst gennem individuel lønforhandling.

De henviser i udspillet til en undersøgelse fra Epinion fra 2010, som viser, at mere en 60 procent af de adspurgte ansatte i staten blev mest motiveret af ”tillæg begrundet i din egen/teamets indsats og resultater.” I undersøgelsen var svarmuligheden holdt op imod ”generelle lønstigninger til alle statsansatte” og ”generelle tillæg givet til alle i samme faggruppe”.

Derfor lægger regeringen op til, at 50 procent af de offentligt ansatte skal forhandle deres egen løn i 2025.

Lokal løndannelse
”Pengene kan ikke bruges to gange. Derfor er det en væsentlig begrænsning for den lokale løndannelse, at stort set alle lønforbedringer i forbindelse med overenskomstforhandlingerne forhandles af de centrale parter,” skriver regeringen i udspillet,

Sophie Løhde udtaler på Finansministeriets hjemmeside at ”Når kun 10 procent af lønnen aftales lokalt, er det svært ude på den enkelte arbejdsplads at sætte sit eget fingeraftryk på løndannelsen. Derfor skal vi have flyttet flere af lønkronerne ud lokalt. Det vil samtidig give bedre mulighed for at honorere de medarbejdere, som har ydet en ekstra arbejdsindsats og dermed koble præstationer sammen med løn, hvis det er det, man ønsker.”

I dag forhandles kun 10 procent den offentlige løn ude på arbejdspladserne. Det vil regeringen hæve til 25 procent, efter svensk forbillede, hvor 100 procent af løndannelsen sker ude lokalt.

Line Sofie Gluud er student på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook