Regeringen opruster smitteopsporingen

Målet er at få brudt flere smittekæder ved i højere grad at finde flere af de kontakter, som er i risiko for at være smittede med COVID-19
Foto: Folketinget, Steen Brogaard
Sundhedsminister Magnus Heunicke
Regeringen styrker nu smitteopsporingen ved at udvide definitionen af, hvem der betragtes som nære kontakter. Samtidig vil flere øvrige kontakter til en smittet fremover skulle tage en forebyggende test.

Målet er at få brudt flere smittekæder med COVID-19, oplyser Sundheds- og Ældreministeriet.

Kritiker finder ændringerne fornuftige.

Smitteopsporing, test og isolation er tre vigtige elementer i regeringens strategi til at inddæmme og bekæmpe smitte med COVID-19.

Regeringen har i løbet af efteråret oprustet kapaciteten i smitteopsporingen massivt, og nu sætter der ind med yderligere tiltag for at opfange flere nære kontakter og øvrige kontakter til smittede med COVID-19. De nye retningslinjer for smitteopsporing bygger videre på nationale og internationale erfaringer med opsporingen af nære kontakter indtil nu.

Smitteopsporingen i Danmark skal være blandt de førende i verden

”Smitteopsporingen i Danmark skal være blandt de førende i verden, ligesom vores testkapacitet er. Derfor styrker vi opsporingen af nære og øvrige kontakter, så vi kan få brudt flere smittekæder. De nye retningslinjer bygger på internationale erfaringer og nyeste evidens. En effektiv smitteopsporing er afgørende for, at vi kan bevare kontrollen med epidemien," siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.”

Opsporingsindsatsen kan i dag håndtere 3.000 nysmittede og deres nære kontakter pr. dag. Med de nye tiltag bliver indsatsen bredt ud og gjort mere fintmasket. Målet er at få brudt flere smittekæder ved i højere grad at finde flere af de kontakter, som er i risiko for at være smittede med COVID-19.

Definition på nære kontakter udvides

Definitionen af nære kontakter bliver udvidet. Personer, som i mere end 15 minutter har opholdt sig under 2 meter fra en person smittet med COVID-19, bliver i visse situationer nu anset for at være en nær kontakt.
 
Det gælder i situationer med øget risiko for smitte. Det kan f.eks. være, hvis man har været sammen med en COVID-19 smittet ved begivenheder, hvor der er blevet sunget, talt højt eller har været råb og fysisk anstrengelse. Det kan også være, hvis man har opholdt sig sammen i lukkede rum med dårlig udluftning.
 
Opsporing, test og selvisolation for de nære kontakter til smittede fortsætter som hidtil. Opgaven med opsporing og håndtering af nære kontakter til personer smittet med COVID-19 er fortsat forankret i Styrelsen for Patientsikkerhed med bistand fra Rigspolitiets medarbejdere under Den myndighedsfælles Hotline.

Kollegaen og andre kontakter skal nu have en test

De opdaterede retningslinjer omfatter foruden opsporingen af de nære kontakter til smittede nu også forebyggende screeningstest af andre kontakter.

kolleger på en produktionsvirksomhed eller i et kontorfælleskab, holdkammerater på en uddannelsesinstitution, et sportshold

Dette gælder personer, som har haft en vis tilknytning til en smittet med COVID-19, men som ikke er nær kontakt.

Eksempler herpå er kolleger på en produktionsvirksomhed eller i et kontorfælleskab, holdkammerater på en uddannelsesinstitution, et sportshold og deltagere i en superspredningsbegivenhed.

Disse kontakter skal opspores og have foretaget en test hurtigst muligt, men der er ikke et krav om isolation medmindre, at de bliver testet positive for COVID-19, oplyser Sundheds- og Ældreministeriet.

Målet er fortsat, at danskerne bliver ved med at tilslutte sig appen smitte|stop, så ukendte kontakter som for eksempel medpassagerer i tog og gæster i biografer bliver fundet og varslet. Ukendte kontakter skal ligesom andre kontakter have foretaget en test hurtigst muligt, men der er kun krav om isolation, hvis testen viser sig at være positiv for COVID-19.

Kritiker: Fornuftige ændringer

Eksperter har længe kritiseret den danske smitteopsporing for ikke at være god nok.

En af dem, som har været mest kritik over den hidtidige danske definition af nære kontakter, er afdelingslæge Christian Wejse, Infektionsmedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital. Han mener ændringerne af difinitionerne på nære kontakter er fornuftige:

Vi finder alt for få nære kontakter i Danmark

"Vi finder alt for få nære kontakter i Danmark, og jeg forventer, at det vil ændre sig med den nye definition. Bagsiden af medaljen er så, at flere skal gå i karantæne. Det vil trække flere folk ud af deres arbejdsfunktion, skole m.m. Men vi skal huske på, at der til gengæld er fjernet en potentiel smittefarlig person, som ikke længere går rundt i samfundet, men nu er isoleret. Dermed vil vi efter alt at dømme få brudt flere smittekæder," siger Christian Wejse til Politiken.

Opdateret med kommentar fra Christian Wejse

Sådan udbygges smitteopsporingen


Definitionen på en nær kontakt udvides, så den også omfatter alle, der har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter med en person, der har fået påvist ny coronavirus i en af nedenstående situationer:

  • Der har været sang, høj tale, råb eller andre aktiviteter med kraftig udånding.
  • Der har været fysisk anstrengende aktiviteter
  • Ved ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning.

Øvrige kontakter, som under omstændigheder med øget risiko for smittespredning, har været i nærheden af en person, der har fået påvist ny coronavirus, skal testes.

  • Det kan f.eks. være i følgende situationer, hvor afstandskravet som udgangspunkt er overholdt, men:
    • Der har været langvarig kontakt i lukkede rum – f.eks. kontorfællesskaber.
    • Der er mange konstaterede smittede på samme sted og dermed risiko for ”superspredning”.
    • Der konstateres smitte i en forsamling med personer med risiko for et alvorligt COVID-19 forløb.

NB: Reglerne for test af øvrige kontakter gælder allerede på plejecentre, sygehuse og grundskoler. 

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Folk går frækt ud selvom de er syge. Kotume at tænke,de ikke smitter bag mundbindet. LIGEGLADE. Menneskeliv betyder så lidt. Halvdelen af befolkningen kalder CORONA for en "almindelig influenza". Hvad er der galt med folk der tænker sådan ? Fuldkommen uansvarlige borgere. Der kan mødes alle steder. I toget,bussen,butikker og hvor du færdes. Ikke sært at CORONA breder sig verden over. Inden jul kommer vi op på mindst 18oo smittede borgere pr døgn. Og dødstallet vil runde 1ooo personer.

Ika, det med at dem som er smittet med Corona bare går ud i byen og handler, hvor ved du det fra? eller er det bare noget du tror? det er jo en alvorlig beskyldning hvis det ikke kan bevises.
Nu skal man jo også passe på at man ikke lider så meget af kronisk dødsangst, at man glemmer at leve livet mens man lever. Døden kommer på et tidspunkt alligevel.
Der dør ca. 1000 personer hver uge, d.v.s. at der siden 1. marts og indtil nu er der ca. 40.000 personer som er døde, af dem er 797 personer døde med Corona/Covid19 hvoraf de 98 var under 70 år.

Den har jeg hørt fra dig før Bent M. Andersen. Når du har den holdning så synes jeg da bare at du hurtigst muligt
skal skynde dig at stille dig op i den hostende kø i det nærmeste stormagasin.Så du kan opleve at blive hostet i nakken...og af dem foran dig. En Corona vil sikkert kunne gøre meget ved dine synspunkter derefter. Men,måske beskytter en "blå farve" dig. Det plejer at gøre "udødelig".

Ika. du svare ikke på om det er noget du ved, at dem som er smittet med Covid19 bare går ud i det offentlige rum uden at vise hensyn over for andre eller om det er noget du tror. Det er jo en grov beskyldning du er ude med over for dem som har været så uheldig at blive smittet med Covid19, men det viser jo dit menneskesyn, mig selv først.
Med hensyn til at stå i den hostende kø når man er ude at handle er ikke noget jeg har bemærket, og desuden kan man jo handle ind på tidspunkter hvor der ikke er så mange i butikken. Når jeg bevæger mig ud blandt andre prøver jeg så godt som muligt at holde afstand, spritte hænder og gå med mundbind (hysteribind) og jeg tager engangshandsker på når jeg tager frugt og løse tomater fra kasserne så jeg ikke kan få skyld for at smitte andre.
Når der "kun" er 797 som er døde med Covid19 ud af ca. 40.000 døde kunne det være interessant at få oplyst hvilken sygdom de øvrige er døde af.

Bent M. Andersen dine svar er akkurat som man kan forvente. Nu er det jo sådan at hverken JEG eller øvrige, der
udsættes for hostende personer i butikker IKKE går hen til disse og spørger dem om de har CORONA.
Hvis man har pli,samvittighed og ansvarsfølelse naturligt indbygget,kender folk til at tage HENSYN. Desværre en mangel i vores samfund. Hvem tænker på at folk i "risikogrupper" må leve omtrent isoleret fra omverdnen ? Fordi ANDRE tromler frem i al deres MIG MIG MIG iver.

At man hoster betyder ikke nødvendigvis at man er syg, jeg har da selv hostet en gang i mellem, også før Corona virus kom til Danmark og det er jeg vist ikke alene om.
Selvfølgelig skal man passe på "risikogruppen" men samfundet må nødvendigvis fungere for at hospitaler, el- og varmeværker, supermarkeder og producenter af fødevare kan levere den pleje og fødevare vi alle har brug for.

Bent M. Andersen..hvis du er træt af det du kalder for "hysteribind" er der VISIR. Tænker du mon over at dit ord
"hysteribind" er en sarkastisk modbydelig HÅN mod alle der verden over og i Danmark er DØDE AF CORONA ? Det er kort og godt en vederstyggelighed at tale NED om værnemidler på den måde.

Nu har der jo lige været foretaget en undersøgelse på 6000 personer for at undersøge virkningen med og uden brug af mundbind, og iflg. det som er fremkommet i medierne var forskellen på antal som blev smittet med Corona med og uden mundbind ikke særlig stor. Virkningen er især at den minder folk om at de skal huske at spritte hænder og holde afstand.
I Spanien, Italien og Frankrig hvor der i længere tid har været større krav til at bære mundbind end i Danmark, er smittetrykket alligevel større end i Danmark.

Annonce