Regeringen på vej med nyt udspil: Skal sikre flere billige boliger

Flere studieboliger, flere billige boliger og flere almene boliger er målet med nyt boligudspil
Foto: Jan Kjærgaard
Det skal - igen - være muligt at bo i København og andre større danske byer, selvom man har et lavtlønsjob eller er på dagpenge.

Det fastslår indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S), der oplyser, at regeringen inden for de næste par uger vil lægge et konkret udspil på bordet, der skal skaffe flere billige boliger og flere studieboliger:

Flere almene boliger i det hele taget. Det er vores ambition

“Udspillet skal grundlæggende sikre flere studieboliger, og flere billigere boliger, som også folk på overførselsindkomst har råd til at bo i. Flere almene boliger i det hele taget. Det er vores ambition,” siger Kaare Dybvad Bek til Ritzau ifølge Berlingske.

S-regeringen har siden sin tiltræden sommeren 2019 haft et stærkt fokus på at gøre op med centraliseringen i form af nedlukning af lokale politistationer, byretter, lokale hospitaler og nedlæggelse af uddannelser i provinsen.

Særligt fokus på København

I det kommende boligudspil bliver der særligt fokus på København:

“Det vi har set de sidste 20 år i København er jo, at det er svært at bo i hovedstaden, hvis man ikke har en høj løn. Hvis vi vil have en hovedstad, hvor man har råd til at bo, selvom man er håndværker eller pædagog, så skal der bygges nogle flere billige boliger. Det er alt for dyrt i dag,” siger Kaare Dybvad Bek.

Det er alt for dyrt i dag

Under Helle Thorning-Schmidts SR-regering i 2014-2015 blev der indført en mulighed for, at en kommune kan kræve op til 25 procent almene boliger i nye boligområder. Alligevel kniber det med at få opført billige boliger:

“Der er både lovgivning og økonomi i udspillet. Så vi kommer både til at finde veje til, at flere af de 25 procent rent faktisk bliver bygget. Men også, at der følger penge med til nogle af de initiativer,” siger Kaare Dybvad Bek.

Opdateres

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Mon ikke det ville være mere realistisk at bygge almennyttige boliger i Københavns omegnskommuner, hvor grundpriserne endnu ikke er gået helt så meget amok, og hvor man har en historik med udlejning via de store boligselskaber snarere end private udlejere, som dominerer i Købenavns kommune. Det skulle selvfølgelig være med en garanti for udligning af skatteindtægter samt brugbare værktøjer til at sikre mod ghettodannelse i disse byggerier. Det burde kunne lade sig gøre, og de, som er for fine til at bo i Albertslund, må jo så bare betale det, det koster at bo på Nørrebro (eller få deres forældre til det).

Der er masser af almennyttige boliger. Problemet er bare, at man har foræret dem væk til folk fra mellemøsten og Afrika.

Men nu er det nok de færreste, der har lyst til at flytte ind i en bolig, hvor der i forvejen bor folk fra Mellemøsten eller Afrika.

Her forud for kommunalvalget må de politiske partier i de fire - syv største byer i landet virkelig gøre sig umage og komme op med nogle visionære, nytænkende, prisrelevante måder at bo på i de store byer. Undersøgelser viser at folk gerne bor småt, gerne småt i moderniseret og allerhelst grønt og tæt på jorden så ungerne kan gå lige ud og lege i det grønne. Gentænk bosætningsfilosofien og den lavpraktiske standardmodel - grav nye kanaler som folk kan bo langs i både, i hytter, i regnbueboliger, i luksushuler i jorden og gentænk finansieringsmåderne - der er ikke kun eje eller lejemodellen. Gør det enkelt for banker, pensionsselskaber, realdania m.fl at være medspiller/tænker - og svært for byrådene at blive ved i den samme fortærskede model.

At bygge billige boliger i København på nuværende tidspunkt er ren utopi. Hvis det skulle være muligt at bygge billige boliger, skulle regeringen for længst havde grebet ind mod de stigende huspriser i stedet for at "pumpe" milliarder ud i samfundet med forhøjet bolig/jobordning og udbetaling af de indefrosne feriepenge på et tidspunkt hvor byggesektoren er "overophedet". Samtidig er prisen for de fleste byggematerialer steget med 50-100% og prisen for byggegrunde har nået en pris så man skulle tro de var belagt med guld.

Før liberaliseringen af realkreditten og boligmarkedet, samt lovliggørelse af afdragsfrie lån i starten af 00'erne i værksat af blå blok ejede de fleste danskere deres egen bolig. Det er siden hen blevet sværere og sværere. Dels gennem store prisstigninger på boliger kunstigt sat i vejret gennem de afdragsfrie lån, dels gennem en stadig stigende bidragsats de liberaliserede nye private realkreditter opdriver for at dække deres "omkostninger" til stadig større og større afkast til aktionærer, dels gennem udhulning af rentefradraget fra før 100% til nu 26%. Dertil kommer stadig dårligere og dårligere løn- og arbejdsforhold for de lavest lønnede, som giver flere og flere borgere nej fra bankerne til at finansiere en ejerbolig. Resultatet er, at de mennesker nu må leje med de undergravende konsekvenser det har for de menneskers økonomi. En økonomisk påvirkning, som for konsekvenser for de mennesker livet igennem. Helt til det sidste.

Samlet set har det gjort det økonomisk meget vanskeligt for dele af den danske befolkning. Sådan var det ikke før.

Så hvis der skal gøres noget, så skal det igen blive muligt for borgere med en mindre økonomi at købe deres egen bolig. Før kunne en familie med flere børn leve af bare én indkomst som f.eks. ufaglært arbejdsmand. Og stadig have mulighed for at eje deres eget hus. Og dermed undslippe leje fælden og den økonomiske byrde det medfører. En byrde, som kun bliver være og være med stadig flere velhavende og kapitalfonde, som f.eks. amerikanske Blackstone, der opkøber den danske boligmasse for at udbytte almindelige borgere.

LEJEBOLIGER er blevet ubetalelige boliger. Dyrere end at bo i "eget hus". De fleste lejeboliger er de rene
"kaserner". Til høj pris. Uforskammet at alle der ikke har uanede økonomiske midler må bo som burhøns. Stuvet
sammen i de rene KASSER.Stablet op i små rum af beton. Med naboer under og over. Og ved siden af. I dag kommer blokvogne med disse lejligheder.Hvor en kran hejser en bolig op i højden på ingen tid. Det tager et par dage at
etablere den slags boliger. Og indskuddet for en sådan er såmænd bare 35 tusind. Husleje 85oo,- og dertil forbrug. Det er på høje tid der bygges boliger folk kan betale sig fra at bo i. DANMARK er vel for andet end
strandvejsfruer og herrer ?

Annonce